ฟิตเราะฮ์ สารตั้งต้น
  จำนวนคนเข้าชม  207

ฟิตเราะฮ์ (สารตั้งต้น)

 

อาบีดีณ  โยธาสมุทร...เรียบเรียง

 

          สภาพปกติ/ สภาพตั้งต้นที่อัลลอฮฺสร้างไว้ ... สภาพที่ทำให้เราอยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะโอบรับเรื่องที่เป็นความจริงและถูกต้อง และขยับห่างจากเรื่องที่ไม่ใช่ความจริง ซึ่งโดยปกติแล้วสภาพนี้จะมีความชัดเจนและเข้มแข็งมาก ไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย (แต่ก็ไม่ได้แปลว่า จะถูกเปลี่ยนแปลงไปจากจิตใจของคนเราไม่ได้)

 

 

ตัวอย่างของเรื่องในหมวดนี้ เช่น

 

     การรู้ว่าทุกสิ่งและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมต้องมีผู้กระทำให้มันมีขึ้น

     - โลก , แผ่นดิน, ภูเขา,ต้นไม้ ดวงจันทร์,ดวงอาทิตย์ มีให้คนเราได้เห็นได้สัมผัสและทำความรู้มาแล้วตั้งกี่ยุคต่อกี่ยุค ย่อมต้องมีผู้ที่สร้างให้มันมีขึ้นมา 

 

 

     การรู้ว่าสภาพของผลงานย่อมบ่งชี้ถึงลักษณะของเจ้าของผลงาน

     - เวลาเราโดนตีแรงๆ เราจะสามารถทดไว้ในใจได้ทันทีว่าผู้ที่ตีต้องมีแรงเยอะ

     - เวลาเราเห็นภาพวาดที่มีรายละเอียดที่ลงตัวอยู่เยอะ เราจะรู้ได้โดยอัตโนมัติว่า คนวาดต้องมีฝีมือ

        เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น/ตกตรงเวลา และอยู่ห่างจากดินในระยะที่เหมาะสมแก่การมีชีวิตของเรา,สัตว์ ,พืช และแมลงใต้ติน เราก็รู้ได้ทันทีว่า ผู้สร้างต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างที่สุด

 

 

      การรู้ว่าของแต่ละชนิดมีข้อแตกต่างเฉพาะตัวของมันอยู่ที่ทำให้มันแตกต่างไปจากของชนิดอื่นๆ

     - รู้ว่าสัตว์น้ำไม่ใช่สัตว์บก  คนไม่ใช่แมว ต้นไม้ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือ

     - พระเจ้า ไม่ใช่ คน , คน ไม่ใช่ญิน 

 

 

     การรู้ว่า การแอบอ้างว่า ของที่มันเป็นคนละประเภทกัน มันเหมือนกันนั้น เป็นคำอ้างที่ไร้สาระ

     - คนกับไส้เดือนเหมือนกัน เป็นคำพูดที่ไร้สาระ

     - พระเจ้ากับคน เหมือนกันหรือคล้ายกัน เป็นคำพูดที่ไร้สาระ และรู้ว่าที่ไร้สาระยิ่งไปกว่านั้นคือ การเอาสิ่งที่อยู่ในประเภทที่ต่ำกว่าและด้วยศักยภาพกว่ามาเป็นตัวตัดสินความเหมาะสมของสิ่งที่อยู่ในประเภทที่เหนือกว่าและสมบูรณ์กว่า

     - การเอาสภาพของนกเงือกมาตัดสินสภาพของคนว่า เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เป็นเรื่องที่ไร้สาระสุดๆ

     - การเอาสภาพของไส้เดือนมาตัดสินสภาพของคนว่า เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เป็นเรื่องที่ไร้สาระสุดๆ

     - การเอาสภาพของคนมาตัดสินลักษณะพระเจ้าว่า เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เป็นเรื่องที่ไร้สาระสุดๆ

 

 

      การแยกแยะระหว่างเรื่องที่ควรและไม่ควร(โดยภาพรวม)

     - การลดตัวไปวิงวอนต่อเศษดินเป็นเรื่องที่ไม่ควร และไม่ถูกต้อง

     - การเชิดชูและซาบซึ้งต่อผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบุญคุณที่แท้จริงจนตีเสมอหรือข้ามหัวผู้เป็นเจ้าของบุญคุณที่แท้จริงไปเลย เป็นท่าทีที่โง่เขลา และอธรรม

     - การขโมยของเป็นเรื่องผิด

     - การไม่ยุติธรรมเป็นเรื่องไม่ดี

     - การทำอะไรอย่างไม่มีเหตุผล ไม่มีจุดมุ่งหมายเป็นเรื่องไร้สาระ ฯลฯ

 

 

ประเด็นที่ควรรู้

 

          สภาพที่ว่านี้อาจแปรผลันไปจากค่าเดิมของมันได้เนื้องจากสิ่งเร้านานาชนิด เช่น ชัยตอน, จิตใจที่อ่อนแอ, พ่อแม่, สังคม,ระบบการศึกษา เป็นต้น แต่เมื่อไหร่ที่สิ่งเร้าเหล่านี้ถูกเคลียร์ออกไป และได้รับการทบทวนข้อมูลที่ถูกต้องให้ได้รับรู้อีกครั้ง ก็มีโอกาสมากที่คนๆนั้นจะหวนกลับมาสู่ค่ามาตรฐานดังเดิมได้

 

 

     การขยับตัวห่างจากฟิตเราะฮฺ คือ มุ่งหน้าเข้าสู่การกีดกันตัวเองออกจากทางที่พระเจ้าส่งฑูตของพระองค์ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัม มาบอกให้เราเดินตาม

     เริ่มเอาความเห็นของบุคคลมานำหน้า  เอาความรู้สึกมาเป็นมาตรฐาน จนออกผลผลิตเป็นการเปลี่ยนแปลงศาสนาและความเชื่อ

     เปลี่ยนความเรียบง่าย ให้กลายเป็นยุ่งยากซับซ้อน มากพิธีกรรม

     เปลี่ยนความกระจ่างและเข้าใจง่าย ให้กลายเป็นขมุกขมัวและยากจะเข้าใจ

     จบลงด้วยการขีดทางขึ้นมาใหม่แต่ใช้ชื่อสวยหรู แล้วตีตกทางของบรรดาร่อซู้ลทิ้งไป

 

 

 

 

************************************************