ผู้ ล ะ ห ม า ด   
  จำนวนคนเข้าชม  236

ผู้ ล ะ ห ม า ด 

 

เพจบันทึกฮัก...แปลเรียบเรียง

 

 

อิบนิล ก็อยยิม -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

"คุณลักษณะของการละหมาดห้าประการต่อไปนี้ คือเครื่องหมายของการกลับกลอก

♦ ขี้เกียจเมื่อลุกละหมาด

♦ ละหมาดเพื่อแสร้งให้คนดู (แสดงออกให้คนเห็นว่าเขาเป็นผู้ที่รักษาละหมาด)

♦ ล่าช้าในการละหมาด (แต่เข้าละหมาด เขาจะรีบเร่งเหมือนอีกาจิกอาหาร) 

♦ รำลึกถึงอัลลอฮฺเพียงน้อยนิดเมื่ออยู่ในละหมาด 

♦ ไม่ละหมาดพร้อมญะมาอะห์ที่มัสยิด"

 

 

 

อิบนิ มัสอู้ด -ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ- 

 

     อิบนิ มัสอู้ด ได้ออกไปหาคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังพูดคุยกันในมัสยิดหลังอะซาน ท่านห้ามพวกเขาจากการพูดคุยนั้น และกล่าวว่า

     "อันที่จริงพวกท่านมามัสยิดก็เพื่อละหมาด ท่านก็ควรละหมาดหรือไม่ก็ควรนั่งกันเงียบๆ เพราะฉันได้ยินท่านร่อซู้ลกล่าวว่า:

     "เมื่อถึงยุคสุดท้าย จะมีผู้คนนั่งอยู่ในมัสยิด เป็นกลุ่มๆ อิหม่ามของพวกเขาคือดุนยา  (เขาจะจับกลุ่มพูดถึงแต่ดุนยา)

     ท่านทั้งหลายจงอย่านั่งร่วมกับพวกเขา เพราะอัลลอฮฺ มิได้ต้องการให้พวกเขามาเพื่อที่จะพูดคุยกันเช่นนั้น 

     -ฉะนั้นการมามัสยิดก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆแก่พวกเขาทั้งสิ้น-"

 

 

 

ท่าน อบู ซัรรฺ -ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ-

 

     "โอ้มนุษยชาติทั้งหลาย แท้จริงฉันมีบางอย่างจะเตือนพวกท่าน ด้วยความเป็นห่วงพวกท่านเหลือเกิน

     ท่านทั้งหลายจงละหมาดในค่ำคืนอันมืดมิดเถิด เพื่อที่การละหมาดนั้นจะอยู่เคียงข้างในขณะที่ท่านอยู่เพียงลำพังในหลุมฝังศพ

     ท่านทั้งหลายจงถือศีลอดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในดุนยาเถิด เพื่อที่การถือศีลอดนั้นจะทำให้ท่านรอดพ้นจากความร้อนระอุในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ

     ท่านทั้งหลายจงบริจาคทานเถิด เพื่อจะทำให้ท่านรอดพ้นจากความหวาดกลัวในวันแห่งความยากลำบาก "

 

 

 

     ท่านร่อซู้ลได้นำละหมาดเราในบางเวลา ซึ่งเป็นเวลาละหมาดที่อ่านออกเสียง (เช่นละหมาดฟะญัร มักริบ หรือ อิชา)

     เมื่อละหมาดเสร็จแล้ว ท่านร่อซู้ลจึงถามว่า : ในหมู่พวกท่าน มีผู้ใดอ่านอัลกุรอ่านพร้อมๆกับฉัน ในขณะที่ฉันอ่านออกเสียงหรือไม่?

     เราตอบว่า : มีครับ

     ท่านร่อซู้ลจึงกล่าวว่า : ไฉนจึงมีคนอ่านอัลกุรอ่านแข่งกับฉัน ! คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่าน อย่าได้อ่านสิ่งใดจากอัลกุรอ่าน ขณะที่ฉันอ่านอัลกุรอ่านออกเสียง นอกจาก ซูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺ เท่านั้น!"

سنن الدارقطني ٦٦٣/١

 

 

 

ท่านนบีชอบให้ขอดุอาซ้ำๆสามครั้ง ดั่งฮะดีษของท่าน อับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอู้ด -ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ- 

 

"เมื่อท่านนบีขอดุอา ท่านจะดุอาสามครั้ง และเมื่อท่านวิงวอนขอสิ่งใด ท่านจะวิงวอนขอสามครั้ง"

رواه مسلم (1794) 

 

 

 

ท่านร่อซู้ลกล่าวว่า:

"ผู้ใดไปยังมัสยิดในตอนเช้า ซึ่งเขาไม่ได้ไปเพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อสอนในสิ่งทีดีงาม หรือเพื่อแสวงหาวิชาความรู้

เขาจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับผู้ทำอุมเราะฮ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ส่วนผู้ใดไปยังมัสยิดในตอนเย็น ซึ่งเขาไม่ได้ไปยังมัสยิดเพื่ออื่นใด  เว้นแต่เพื่อสอนในสิ่งทีดีงาม หรือเพื่อแสวงหาวิชาความรู้

สำหรับเขาจะได้รับผลตอบแทนของผู้ประกอบพิธีฮัจญ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์"

 

 

  

อบุล ฮะซัน อิบนิ บัฏฏ้อล -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

     "ผู้ใดมีความผิดมาก และประสงค์จะให้อัลลอฮฺ ลบล้างความผิดเหล่านั้นให้แก่เขา โดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยใดๆ

     จงพยายามอยู่ในที่ๆ มีการละหมาด จนกว่าการละหมาดจะเสร็จสิ้นเถิด ทั้งนี้เพื่อจะได้รับดุอาอันมากมายจากบรรดามลาอิกะฮฺ และการขออภัยโทษ (จากบรรดามลาอิกะฮฺ)ให้แก่เขา"

 

 

 

ท่าน อบู สุลัยมาน อัดดารอนีย์  -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ- กล่าวว่า:

 

 "กี่มากน้อยแล้ว ที่อาหารการกินยับยั้งเราจากการละหมาดกิยามุลลัยลฺ (ละหมาดในยามค่ำคืน)

และกี่มากน้อยแล้ว ที่การมองสิ่งต้องห้ามปิดกั้นเราจากการอ่านซูเราะฮฺหนึ่งในอัลกุรอ่าน"

حلية الأولياء ٣٠٧/٢

 

 

 

     มีคนถามท่าน อิบนิ มัสอู้ด -ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ-ว่า : พราะเหตุใดเราจึงไม่สามารถละหมาดกิยามุลลัยลฺได้ครับ ?

     ท่านตอบว่า :  ความผิดของพวกท่านมันยับยั้งท่านเอาไว้ !!

 

لطائف المعارف/٤٦

 

 

 

┈┈ ••••••✦✿✦•••••• ┈┈••┈┈ ••••••✦✿✦•••••• ┈┈••┈┈ ••••••✦✿✦•••••• ┈┈