ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 95
  จำนวนคนเข้าชม  90

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 95

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

- อิมาม อิบนิ รอญับ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ใครก็ตามที่ได้รับส่วนได้ใดๆ จากอิสลาม แน่นอนเหลือเกินว่า เขาได้รับความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่แล้ว

     ความโปรดปราน (นิอฺมัต) จากอัลลอฮฺที่มีต่อเขาช่างมากมายมหาศาล จึงจำเป็นเหลือเกินที่เขาจะต้องทำหน้าที่เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณ ต่อความโปรดปรานนี้

     และต้องวิงวอนขอให้ความโปรดปรานนี้คงอยู่ต่อไป ขอให้มั่นคงในอิสลามจวบจนชีวิตจะหาไม่ และให้จบชีวิตลงบนอัลอิสลาม ดังกล่าวนี้เอง จึงจะถือได้ว่า เป็นความโปรดปรานที่ครบถ้วนบริบูรณ์

 

 

 

- เชค ซอลิฮฺ อัลอุศ็อยมีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

     บรรดาผู้รู้จะดำรงชีวิต ตามที่อัลลอฮฺทรงปรารถนา พวกเขาจะไม่นำพาตัวเองให้ยุ่งวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่ผู้คนปรารถนา เพราะสิ่งที่มนุษย์ต้องการ ล้วนแล้วแต่ไม่มีที่สิ้นสุด

     แต่สิ่งที่อัลลอฮฺทรงปรารถนานั้น สิ้นสุดอยู่ที่ (การดำรงตนใน) "ศาสนา" ที่ท่านนบีมุฮัมมัด صلى الله عليه وسلم นำมาเท่านั้น

ท่านร่อซู้ล  กล่าวไว้ว่า :

يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، 

ولا تتبعوا عوراتهم،

 فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته

 

 โอ้ บรรดาผู้ที่ศรัทธาเพียงลิ้น แต่การศรัทธามิได้เข้าสู่หัวใจของเขาทั้งหลาย

 (เป็นการเตือนให้ระวังว่า การนินทาใส่ร้ายผู้อื่น เป็นลักษณะของมุนาฟิกไม่ใช่ลักษณะของมุอฺมิน) 

พวกท่านจงอย่าได้นินทาว่าร้ายพี่น้องมุสลิม และอย่าได้ติดตามสอดแนมพวกเขา 

เพราะแท้จริง ผู้ใดที่สืบหาความลับของผู้อื่น อัลลอฮฺก็จะทรงสืบหาความลับของเขา 

และผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮฺ ทรงสืบหาความลับของเขา พระองค์ก็จะทรงประจานเขา แม้ว่าเขาจะอยู่ในบ้านของตัวเองก็ตาม

(บันทึกโดย อิมามอบูดาวูด อิมามอะฮฺมัด อบูยะอฺลา และ อัลบัยหะกีย์)

 

 

 

-เชค อับดุลอะซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ใครที่เผยแพร่สิ่งที่ยังประโยชน์ต่อผู้คน สำหรับเขาจะได้รับผลบุญเฉกเช่นผลบุญของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้น

(ม้จมูอุ้ล ฟะตาวา  6/179)

 

 

 

- อิมาม อัลเอาซาอีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

อิบลีสจะบอกกับลูกสมุนของมันว่า พวกเจ้าเข้าหามนุษย์จากช่องทางใด ?

พวกมันตอบว่า : จากทุกหนทาง

อิบลีสพูดว่า : แล้วพวกเจ้าเขาหาพวกมนุษย์จากช่องทาง"การขออภัยโทษ" ได้หรือไม่?

พวกมันตอบว่า : แท้จริง ช่องทางดังกล่าวเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ เพราะพวกเขามั่นคงอยู่บนเตาฮีด

      อิบลีสพูดว่า : แน่นอน ข้าจะเข้าหาพวกเขาจากช่องทางที่พวกเขาจะไม่ขออภัยโทษจากสิ่งๆนั้น เราจะแพร่กระจายการคล้อยตามอารมณ์ และการทำอุตริกรรมในหมู่พวกเขา !

(บันทึกโดยอิมาม อัดดาริมีย์ ในสุนันของท่าน)

 

 

 

 - อิมาม อิบนุ้ล เญาซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

          หากท่านปรารถนาการมีชีวิตอยู่ จงปลีกตัวออกห่างจากคนที่ชอบอิจฉา เพราะเขาจะเห็นความโปรดปราน (นิอฺมัต) ที่ท่านมี และบางทีอาจเกิดสายตาริษยา (อัลอัยน์)ต่อนิอฺมัตนั้น แต่หากท่านจำเป็นต้องร่วมคบค้าสมาคมกับเขา

อย่าได้เปิดเผยความลับของท่านกับเขา

อย่าได้ปรึกษาหารือกับเขา

อย่าได้หลงคารม หรือ การพูดเอาใจของเขา หรือหลงในสิ่งที่เขาแสดงออกมา ทั้งในเรื่องศาสนาและเรื่องอิบาดะฮฺ

     เพราะแท้จริง ความอิจฉาริษยานั้น สามารถเอาชนะการมีศาสนา

(ศ็อยดุ้ลคอฏิร 463)

 

 

 

- ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     ไม่ต้องสงสัยเลยว่า อัลลอฮฺจะทรงเปิดหัวใจของบรรดาเอาลิยาอฺ(ผู้เป็นที่รัก) ของพระองค์ที่เป็นผู้มีความยำเกรง และบรรดาผู้ทำความดีทั้งหลาย

     เนื่องด้วยสาเหตุของการมีหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทรงเปิดหัวใจ แก่บุคคลอื่นนอกจากพวกเขาเลย

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     บุคคลแรกที่จะถูกเรียกเชิญเข้าสู่สวรรค์ คือ บรรดาผู้ที่สรรเสริญอัลลอฮฺในทุกสภาพการณ์

( อัศศุฮฺด์ ลิ อิบนิ้ล มุบาร้อก 97)

 

     กับบางเรื่องเมื่อตอนที่มันเกิดขึ้น เราอาจไม่ได้คิดว่า มันคือนิอฺมะฮฺ (ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ) แต่เมื่อเราได้รู้ผลลัพธ์ของมัน เราจึงได้ทราบว่า สิ่งนั้นคือความโปรดปรานจากพระองค์ ดังที่พระองค์ ตรัสว่า

" บางทีพวกเจ้าอาจรังเกียจสิ่งหนึ่ง ทั้งๆที่ สิ่งนั้นเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเจ้า"

     บางครั้งคนเราอาจพบเจอกับกำหนดสภาวการณ์ ของอัลลอฮฺ ตะอาลา โดยที่เขาไม่ได้คิดว่า นั่นคือ นิอฺมะฮฺ กระทั่งเขาได้รู้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ- 

 

     เราอยู่ในการหลงหลืมเผลอไผล และอยู่ในสภาวะที่ต้องการการกล่าวถ้อยคำนี้เป็นอย่างยิ่ง นั่นคือประโยคที่ว่า

لبيك إن العيش عيش الآخرة

"ข้าพระองค์ได้ตอบสนองพระองค์ท่านแล้ว แท้จริง การมีชีวิตอยู่ที่แท้จริง คือชีวิตในโลกอาคิเราะฮฺ ในยามที่ได้มองเห็นสิ่งที่งดงามจับใจ"

 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม  เมื่อท่านพบเห็นสิ่งใดที่ทำให้ท่านประทับใจในดุนยา ท่านจะกล่าวว่า

 "ลับบัยกะ อินนัล อัยชฺ อัยชุลอาคิเราะฮฺ"

(ข้าพระองค์ได้ตอบสนองพระองค์ท่านแล้ว แท้จริงแล้ว การมีชีวิตอยู่ คือชีวิตในโลกอาคิเราะฮฺ)

     เพราะมนุษย์เราเมื่อได้เห็นสิ่งที่น่าประทับใจในดุนยา เขาอาจหันไปใส่ใจ สนใจ และผินหลังให้อัลลอฮฺ

     การที่เขากล่าวว่า : "ลับบัยกะ" (ข้าพระองค์ตอบรับพระองค์แล้ว) ก็เพื่อเป็นการตอบรับ (การเชิญชวน) ของอัลลอฮฺ จากนั้นเพื่อเป็นการตอกย้ำกับตัวเอง จึงกล่าวว่า  

"แท้จริง การมีชีวิตอยู่ที่จริงแท้ คือชีวิตในอาคิเราะฮฺ" 

     เพราะการใช้ชีวิตที่ทำให้ท่านหลงใหลอยู่นี้ เป็นชีวิตที่ไม่จีรัง มีวันต้องอันตรธานหายไป แต่ชีวิตที่แท้จริง คือ การได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกอาคิเราะฮฺต่างหาก

(ชัรฮุ้ล มุมติอฺ 3/124)