ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 97
  จำนวนคนเข้าชม  158

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 97

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

 

- เชค อัดุลอะซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ไม่อนุญาติให้มุสลิม รังเกียจการมีชีวิตอยู่ และหมดหวัง ท้อแท้ในสิ่งที่มีอยู่ ณ ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไม่ว่าจะเป็น ทางออกก็ดี หรือ ความดีใดๆ ก็ดี

     หน้าที่จำเป็นสำหรับเขาก็คือ การที่เขาจะต้องอดทนอดกลั้น ต่อกำหนดสภาวการณ์ต่างๆ ของอัลลอฮฺ ที่เขาได้ประสบพบเจอ

 

 

 

- ท่านอบี มัยมูน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     แท้จริงแล้ว การอดทนอดกลั้นนั้นมีเงื่อนไข (ที่ทำให้การอดทนนั้นๆ ได้รับการตอบแทน)

     ผู้รายงานถามว่า : แล้วมันคืออะไรหรือ ท่านอะบา มัยมูน ?

     ท่านตอบว่า : แท้จริงแล้ว เงื่อนไขของการอดทนก็คือ ท่านจะต้องรู้ว่า ท่านจะอดทนอย่างไร? อดทนเพื่อใคร? แล้วท่านปรารถนาอะไรจากการอดทนของท่าน?

     เพียงท่านหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺในเรื่องนั้นๆ และตั้งเจตนาให้ดี ท่านก็จะอดทนได้ตลอดรอดฝั่ง (เป็นการอดทนที่ยังผล) 

     มิเช่นนั้น ท่านก็จะมีสถานะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ตัวหนึ่ง มันจะตะเกียกตะกายดิ้นรนยามที่ถูกทรมาน แต่พอการทรมานยุติสงบลง มันก็สงบ นิ่งเฉย โดยที่มันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราว และไม่ได้เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อที่มันจะได้หวังในความเมตตาและความอดทน

     ซึ่งความจริงแล้วมันก็ไม่ได้อดทนอะไร  และเมื่อการทรมานยุติลง  มันก็ไม่ได้รู้สึกถึงความโปรดปรานใดๆ อันเป็นเหตุให้มันต้องสรรเสริญ และแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮฺเลย 

 

 

 

-อิมาม อะฮฺมัด อิบนิ ฮัมบัล ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     ใครก็ตามที่ได้รู้หนทางสู่ความจริงความถูกต้อง เขาย่อมได้รับความสะดวกง่ายดายในการดำเนินตามความจริงนั้น

     และหลักฐานที่บ่งชี้ยืนยันถึงหนทาง ที่นำพาไปสู่อัลลอฮฺนั้น มีเพียงการเจริญรอยตาม ท่านร่อซู้ล صلى الله عليه وسلم ทั้งในภาวะการณ์ต่างๆ ของท่าน ตลอดจนคำพูดและการกระทำของท่านเท่านั้น

(مدارج السالكين)

 

 

 

- ท่าน อิบนุ บัฏเฏาะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ใครที่ได้ยินได้ฟังความจริง ความถูกต้อง แล้วปฏิเสธไม่ยอมรับ ภายหลังจากที่ได้รับรู้แล้ว ถือว่าบุคคลผู้นั้นคือผู้หยิ่งยโส อวดดี ณ ที่อัลลอฮฺ 

     และใครก็ตามที่ช่วยเหลือสนับสนุนในความไม่ถูกต้อง  ก็ถือว่าเขาเป็นพลพรรคกับชัยฏอน

(อัลอิบานะฮฺ 2/54)

 

 

 

- อิมาม อิบนิล ก็อยยิม  ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ใครที่ผินหลังให้กับความจริงเขาย่อมตกอยู่ในความเท็จ

(อัลมดาริจ)

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฺฮฺ-

 

ใครก็ตามที่ความจริงความถูกต้อง ถูกนำเสนอให้กับเขา แล้วเขาตอบโต้ไม่ยอมรับมัน

เขาจะถูกลงทัณฑ์ให้ได้รับความเสื่อมเสีย ทั้งหัวใจ สติปัญญาและความนึกคิดของเขา

مفتاح دار السعادة ١/١٦٠)

 

 

 

- ท่านลุกมาน อัลหะกีม-

 

ลูกรัก ....จงพากเพียรในการทำให้วันนี้ดีสำหรับเจ้ามากกว่าเมื่อวาน และพรุ่งนี้ดีสำหรับเจ้ามากกว่าวันนี้

เพราะใครที่วันทั้งสองเสมอกัน เขาคือ ผู้ขาดทุน

และใครที่วันนี้ของเขาแย่กว่าวันวาน เขาคือ ผู้ถูกสาปแช่ง

 

 

 

- อิมาม อิบนุล เญาซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ใครที่ไม่รู้สึกถึงความมีเกียรติและความน่าภาคภูมิใจ ในการภักดีเชื่อฟัง (ฏออะฮฺ) อัลลอฮฺแล้ว เขาจะยังคงอยู่ในสภาพของ "ผู้ต่ำต้อย" ต่อไป

     และใครที่ไม่แสวงหาการเยียวยารักษาด้วยคัมภีร์ของอัลลอฮฺแล้ว เขาก็จะยังคงอยู่ในสภาพของ "คนป่วย" ต่อไป

 

 

 

- อิมาม อิบนิล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ผู้เกียจคร้านทั้งหลาย พวกเขาคือกลุ่มคนที่มีความกลัดกลุ้ม วิตกกังวล และทุกข์โศกมากที่สุด

พวกเขาจะไม่ร่าเริง ไม่ปิติยินดี ตรงข้ามกับกลุ่มชนผู้ขยันขันแข็งกระฉับกระเฉง มานะพากเพียรในการปฏิบัติงาน

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@