ศาสนา...
  จำนวนคนเข้าชม  4597

ศาสนา...

          มนุษย์ ไม่สามารถที่จะตัดขาดจากศาสนาได้ ศาสนาได้ให้แสงสว่างสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ นำทางหัวใจของเขาด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา ปลุกพลัง กำลังต่างๆเพื่อให้มีความกระปรี้กระเปร่า ในเรื่องของความจริงและความดีงาม และกำหนดแบบอย่างที่สูงส่ง สมบูรณ์ที่สุด เพื่อที่มนุษย์จะได้ไม่เดินผิดเป้าหมายหรือหลงทาง

        เราไม่รู้ว่า มีศาสนาหนึ่งศาสนาใด ที่มุ่งไปสู่เป้าหมายต่างๆเหล่านี้ เพื่อที่จะนำพามนุษย์ไปสู่ความสูงส่งสูงสุด นอกเหนือจากศาสนาอิสลาม ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทำให้มันสมบูรณ์ ทรงทำให้ความโปรดปรานของพระองค์ ครบถ้วนและทรงพอใจให้อิสลาม เป็นศาสนาแก่มนุษย์ชาติทั้งหลาย

          สุดท้าย อิสลามก็เป็นคำตอบสุดท้าย ไม่มีความเป็นจริงทางศาสนาที่ไม่มีใครรู้จัก หรือการนำทางแห่งพระเจ้า ที่ความมืดมิดไม่ได้ถอนตัวออกจากมัน

          ในเวลาเดียวกัน ศาสนาเป็นแนวทางที่ไม่สามารถตัดขาดได้ ในการฝึกตัวตน และหมู่คณะให้เดินไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและการปกครอง ในขณะที่ต้องการฝังรากการปกครองของตนพื้นฐานของแนวทางที่ดี และรูปแบบการปกครองที่ยุติธรรม

          ในขณะที่อิสลามอยู่ในฐานะเช่นนี้ ช่วงนี้ อิสลาม ไม่ได้รับความสนใจที่จริงจัง ไม่ได้รับการเอาใจใส่ที่เหมาะสม ในการตีแผ่ข้อคิด แจกแจงสิ่งเร้นลับ ให้ความกระจ่างและข้อเท็จจริง ทำให้บทบัญญัติและพิธีกรรมต่างๆปรากฏ ซ้ำยังขาดความพยายามที่เพียงพอในการที่จะเรียกร้องและปลุกขึ้นมาเพื่อไปสู่อิสลาม และไม่มีกลุ่มมุสลิมที่อุปถัมภ์ นำมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติในทุกแง่ ทุกมุมของตน เพื่อที่จะได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง มีการปฏิบัติและตัวอย่างที่มีชีวิตชีวา เรียกร้องไปสู่การนำอิสลามมาเป็นทางนำ และเข้าไปอยู่ภายใต้ร่มเงาที่เต็มไปด้วยความร่มเย็น

         หลายสิ่งที่ได้กล่าวมา สงครามเหล่านั้นที่พวกศัตรูของอิสลามที่เฝ้าจ้องเล่นงาน และวางแผน เพื่อเล่นงานอย่างแยบยล และเอาจริงเอาจัง สงครามนี้ได้ใช้รูปแบบต่างๆมากมาย

          รูปแบบหนึ่งนั้น คือ การสร้างความสงสัย ก่อความคลุมเครือเกี่ยวกับหลักการอิสลาม

         การโฆษณาความเจริญรุ่งเรืองของตะวันตก ประกาศการค้นพบทางด้านวิชาการ ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม  และความสุขสำราญที่พวกวัตถุนิยมเสพสุขอยู่

          การนำเอารสชาด ตัณหาต่างๆมาหลอกล่อ นำมาแสดงในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอยากได้ ที่ทำให้หันเหออกจากทางนำ และทำให้ตกลงไปอยู่ในความหลงผิด

         สำหรับสงคราม ที่ประกาศตัวชัดเจนด้านหนึ่ง กับท่าทีที่เป็นไปในทางลบ ที่บรรดามุสลิมเข้าใจอีกด้านหนึ่ง มีผลกระทบระยะยาว ในการที่ทำให้หลักการยึดมั่นสั่นคลอน ให้เกิดความกระเจิดกระเจิง เกิดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างความดี กับความชั่ว ทำให้มีการแล่นไหลไปตามความใคร่ ตัณหาของตนเอง จิตใจและการให้ได้มาโดยไม่สนใจในเรื่องของสิทธิ อุดมการณ์ หรือความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ แต่ประการใด

          ที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า บรรดาผู้นำ ผู้ปรับปรุงแก้ไข ให้ใช้ความสามารถที่พวกเขามีอยู่ และปลุกตัวของพวกเขาให้ลุกขึ้นมา เพื่อเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่ในอิสลาม จากความสูงส่ง ความสวยงาม เพื่อที่จะทำให้ของปลอมของพวกหลอกลวงเสียไป และความจริงปรากฏตัวออกมา ในลักษณะที่ขาวสะอาด ต่อหน้าผู้ที่ต้องการจะให้ความเป็นมนุษย์ของเขาเป็นจริงขึ้นมา และมุ่งหน้าสู่อัลลอฮ์ เพื่อจะได้มีความเข้าใจในพระองค์ และมีความสุขสำราญกับความพึงพอใจของพระองค์

อัสไซยยิด ซาบิก สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์