อัลกุรอาน แปลไทย
  จำนวนคนเข้าชม  39220

Quran  Thai Translate

 

th3978.pdf.pdf       Quran th3978.pdf                 27.9 MB             อัลกุรอานแปลไทย.pdfHoly Quran (Thai langauge)
 
 
.....................................