ไม่สมควรนั่งตามถนนหนทาง
  จำนวนคนเข้าชม  3998

ไม่สมควรนั่งตามถนนหนทาง

รายงานจาก อบีสะอี๊ด อัลคุดรีย์ (ร.ด.) จากท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวว่า :

ท่านทั้งหลายพึงระวังการนั่งตามถนนหนทาง

บรรดาซอฮาบะห์กล่าวว่า : โอ้ท่านรอซูล พวกเราไม่มีที่จะนั่งเสวนากัยเลยนี่ครับ

ท่านรอซูล กล่าวว่า : ถ้าหากพวกท่านไม่ยอมนอกจากจะต้องนั่ง ณ ที่นั้นแล้ว ก็จงมอบให้แด่หนทางซึ่งสิทธิ์ของมัน

บรรดาซอฮาบะห์ถามว่า : โอ้ท่านรอซูล สิทธิ์ของถนนหนทางนั้นอย่างไร?

ท่านรอซูล ตอบว่า : คือการลดสายตา ยับยั้งการก่อความเดือดร้อน ตอบสลาม ใช้ให้กระทำความดี ห้ามปรามกันมิให้ทำความชั่ว

( บันทึกโดยบุคอรีย์ และมุสลิม )
ดูในบุคอรีย์ เล่ม 5 หน้า 81 และดูในมุสลิม หะดีษเลขที่ 2121


คำอธิบาย

             ท่านรอซูล ห้ามมิให้นั่งตามถนนหนทาง เพราะอาจจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียขึ้นได้ บรรดาซอฮาบะห์ได้ร้องเรียนว่า บ้านของพวกเราคับแคบ เวลาจะนั่งคุยกันบ้าง ก็ไม่รู้ว่าจะใช้สถานที่ตรงไหนดี ท่านรอซูล จึงชี้แจงว่า ถ้าหากพวกท่านจะนั่งตามถนนหนทางก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่า จะต้องลดสายตา ไม่สอดส่ายไปมามองดูผู้คนที่เดินไปเดินมา จะต้องไม่ก่อความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่นทั้งคำพูดและการกระทำ จะต้องตอบสลามแก่ผู้ที่ให้สลาม จะต้องใช้กันให้ทำความดี และห้ามกันมิให้ทำความชั่ว ถ้าหากผู้ใดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้วางไว้นี้ ผู้นั้นก็นั่งตามถนนหนทางได้

สิ่งที่ได้รับจากฮะดีษนี้


1. ไม่ควรนั่งตามถนนหนทาง
2. ผู้ที่จะนั่งคุยกันตามถนนหนทางจะต้องทำตามเงื่อนไขที่ฮะดีษระบุไว้

 


 

 ที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน


โดย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ