ห้ามผู้ชายใส่เครื่องประดับที่เป็นทองคำ
  จำนวนคนเข้าชม  10709

ห้ามผู้ชายใส่เครื่องประดับที่เป็นทองคำ


รายงานจากท่านอิบนิอับบาสว่า ท่านรอซูล  เห็นแหวนทองคำที่นิ้วมือของชายคนหนึ่ง ท่านจึงถอดออกแล้วขว้างทิ้งไป และได้กล่าวว่า :

คนหนึ่งคนใดจากพวกท่านปรารถนาจะได้หินจากไฟนรกก้อนหนึ่งมาสวมไว้ที่นิ้วมือกระนั้นหรือ

มีผู้หนึ่งกล่าวแก่ชายคนนั้นหลังจากท่านรอซูลเดินพ้นไปแล้วว่า   :

เก็บแหวนของท่านไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นสิ

ชายผู้นั้นกล่าวว่า :

ไม่ ...ฉันจะขอสาบานต่ออัลเลาะห์ ฉันจะไม่เก็บมันมาอีกเด็ดขาด เพราะท่านรอซูล  ได้ขว้างมันทิ้งไปแล้ว

(บันทึกโดยมุสลิม ฮะดีษ เลขที่ 2090)


คำอธิบาย
            แบบฉบับของท่านรอซูล  เป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การกระทำของท่านปรากฏในฮะดีษนี้ ท่านอธิบายให้เราทราบถึงวิธีการยับยั้งความชั่วด้วยมือ สำหรับผู้มีความสามารถกระทำได้ และหะดีษได้ให้เราได้เห็นสภาพการยอมรับโดยดุษฎีของผู้ศรัทธา เมื่อได้กระทำความผิดหรือพลั้งพลาด ในที่สุดเมื่อเขาสำนึกตัวได้ก็นึกละอายใจ เสียใจที่ตนเป็นคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของท่านรอซูล  จนกระทั่งไม่ยอมแม้แต่จะเก็บแหวนของตนมาใช้อีก ทั้งๆที่จะนำมาขายหรือให้ลูกเมียก็ได้

            เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่า เมื่อเห็นผู้กระทำความผิด เราไม่ต้องรีรอ แต่ควรจะกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะเป็นการยับยั้งไม่ให้เขาตกอยู่ในความผิดนั้นๆด้วยมือ หรือเท่าที่สามารถจะกระทำได้


สิ่งที่ได้รับจากฮะดีษนี้
1. ห้ามผู้ชายสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นทองคำ เช่น แหวน สายสร้อย เป็นต้น
2. เมื่อเห็นผู้กระทำผิดให้รีบแนะนำสั่งสอน
3. เมื่อรู้ว่าได้กระทำความผิด ก็ให้ขออภัยโทษ เสียใจ และไม่กระทำอีกต่อไป

 


 

 ที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน


โดย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ