การค้าที่ไม่มีวันขาดทุน...
  จำนวนคนเข้าชม  8567

 

การค้าที่ไม่มีวันขาดทุน


"โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย  ข้าจะชี้แนะแนวทางแก่พวกเจ้าไหมเล่า ถึงการค้าที่จะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากการลงโทษ"

(อัสซอฟ:10)

"นั่นคือพวกเจ้าต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ และรอซูล ของพระองค์ และต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของอัลลอฮ์

ด้วยทรัพย์สินของพวกเจ้า และชีวิตของพวกเจ้า นั่นเป็นการดียิ่งสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้"

(อัสซอฟ:11)
 

 

"พระองค์จะทรงอภัยให้แก่พวกเจ้า ซึ่งการทำบาปของพวกเจ้า และจะทรงให้พวกเจ้าเข้าในสวนสวรรค์หลากหลาย

มีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน ณ เบื้องล่างของสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพร นั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง"

(อัสซอฟ:12) 
 

"และสิ่งอื่นๆอีกที่พวกเจ้ารักชอบมันการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ และการพิชิตอันใกล้นี้  และจงแจ้งข่าวดีแด่บรรดาผู้ศรัทธาเถิด"

(อัสซอฟ:13) 
 

ความหมายโดยรวมของอายะฮ์

 

      จากอายะฮ์ข้างต้นอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เริ่มอายะห์ด้วยการใช้ประโยคนิดาอฺ(เรียก) บรรดาผู้ศรัทธา สืบเนื่องมาจากบรรดาซอฮาบะฮ์ต้องการที่จะถามท่านรอซูล ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถึงการงานที่เป็นที่รักยิ่ง ณ ที่อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เพื่อที่พวกเขาจะได้ปฏิบัติกัน  อัลลอฮ์  จึงได้ประทานอายะฮ์ดังกล่าวนี้ลงมา และอัลลอฮ์  ยังได้ใช้ประโยคคำถามในอายะฮ์นี้ในการนำเสนอ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ความต้องการ และความปรารถนาในสิ่งที่พระองค์ชี้แนะ ให้กับบรรดาซอฮาบะฮ์นั่นคือ การค้าที่มีผลกำไร ที่จะทำให้พวกเขารอดพ้นปลอดภัยจากการลงโทษอันแสนสาหัสทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

 

       แล้วอายะฮ์ต่อมาอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้บอกถึงต้นทุนในการทำการค้าครั้งนี้กับพระองค์ ด้วยกับการศรัทธาต่อพระองค์ และศาสนทูตของพระองค์อย่างจริงจัง และในตอนท้ายของอายะฮ์นี้ยังได้กล่าวกับบรรดามุอฺมินถึงการค้าครั้งนี้ ว่าจะได้กำไรอย่างแน่นอน ถ้าหากว่าบรรดามุอฺมินนั้นรู้ถึงภาคผลของมัน

 

     หลังจากที่อัลลอฮ์  ได้บอกถึงการค้ากับพระองค์ และต้นทุนของมัน อัลลอฮ์  ยังได้เปิดเผยถึงผลกำไรที่บรรดามุอฺมินจะได้รับจากการลงทุนครั้งนี้ด้วยการที่พระองค์จะทำให้รอดพ้นจากการลงโทษในโลกดุนยา และโลกอาคีเราะห์ และพระองค์จะทรงอภัยโทษในบาปต่างๆ และประทานสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำไหลผ่าน เบื้องล่างของมัน ซึ่งเป็นสถานที่ดีที่สุดในสวนสวรรค์ที่ได้ถูกเตรียมไว้ให้กับบรรดามุอฺมินทั้งหลาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่สถาพรตลอดกาล และอัลลอฮ์  ยังให้พวกเขารอดพ้นจากไฟนรก และสิ่งดังกล่าวนี้ คือผลที่จะได้รับจากการค้า

 

      และในอายะฮ์ต่อมา อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้บอกถึงประโยชน์อื่นๆที่จะตามมาที่พวกท่านทั้งหลายพึงพอใจ นั้นคือพระองค์จะให้พวกท่านได้รับชัยชนะเหนือศัตรูของพวกท่าน และศาสนาของพวกท่านเหนือบรรดาศาสนาอื่นๆ และพระองค์ทรงประทานการพิชิตหัวเมืองต่างๆในคาบสมุทรอาหรับ และพระองค์ปิดท้ายอายะฮ์ ด้วยการให้ท่านนบีมูฮำหมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นั้นมากระตุ้นบรรดามุอฺมินถึงการอีมาน และการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์  ด้วยการสัญญาที่อัลลอฮ์  จะทำให้เป็นจริงขึ้นมาในสัญญาที่อัลลอฮ์  จะมีให้แก่บ่าวของพระองค์

 

       และสุดท้ายนี้ ขอให้พี่น้องได้ใคร่ครวญถึงอายะฮ์ที่ได้ยกมาให้เป็นข้อคิด ถึงความเมตตาและความโปรดปรานของอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ที่พยายามชี้แนวทาง ในการทำความดีให้แก่บ่าวเสมือนกับการทำการค้าที่เผยให้รู้ถึงผลลัพธ์ และผลกำไรของมันอย่างชัดเจน  คงมีแต่ผู้ที่อธรรมต่อตัวเองเท่านั้นที่ไม่ยอมฉกฉวยโอกาสทั้งๆที่รู้ถึง ผลตอบแทนของมัน และต้นทุนที่พระองค์ทรงเรียกร้องต่อบ่าว คงไม่เกินความสามารถของบ่าวที่จะปฏิบัติมัน

 

       หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องทุกคนคงจะไม่พลาดโอกาสที่จะทำการค้ากับพระองค์อัลลอฮ์  และขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์  ให้พระองค์ทรงนำทางพี่น้องให้อยู่ในหนทางที่เที่ยงตรง และ ให้เรานั้นยึดมั่นในศาสนาของพระองค์
 

 


                                                                                                                                                      SvPhuket