มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
  จำนวนคนเข้าชม  5181

พวกที่สร้างสรรค์ สิ่งที่มหัศจรรย์เหล่านี้ หายไปไหนหมด ?

แล้วท่านหละ !

เป็นใคร ... ได้สร้างสรรค์อะไรไว้ในโลกนี้บ้าง ?