พ่อแม่ควรจูบลูกหลานเพื่อแสดงความรัก
  จำนวนคนเข้าชม  5034


ผู้เป็นพ่อแม่ควรจูบลูกหลานเพื่อแสดงความรัก

รายงานจากท่าน อบีฮุรอยเราะห์ กล่าวว่า :


ท่านรอซูล จูบฮะซันบุตรของอาลี โดยที่ขณะนั้นมีอัลอักเราะอฺ อิบนิ ฮาบิส อยู่ด้วย
อัลอักเราะอฺ กล่าวว่า : ฉันมีลูกสิบคน ไม่เคยจูบลูกคนใดคนหนึ่งเลย
ท่านรอซูล มองดูเขาแล้วท่านก็กล่าวว่า :
“ผู้ใดไม่เอ็นดูเมตตาต่อผู้อื่น เขาก็จะไม่ได้รับความเอ็นดูเมตตา (จากอัลเลาะห์)”

บันทึกโดยบุคอรีย์ และมุสลิม
(ดูในบุคอรีย์ เล่ม 10 หน้า 359 และดูในมุสลิม หะดีษเลขที่ 2319)

คำอธิบาย
          
             ท่านรอซูล เป็นผู้ที่มีความเอ็นดูเมตตาต่อทุกๆคน ในหะดีษนี้ อบูฮุรอยเราะห์เล่าว่า ท่านรอซูล จูบฮะซันหลานของท่าน ขณะนั้นอัลอักเราะอฺนั่งอยู่ด้วย เมื่อเขามองเห็นท่านนบีทำเช่นนั้น เขากล่าวว่า  :
“ฉันมีลูกตั้งสิบคน ไม่เคยจูบลูกคนใดคนหนึ่งเลย” ทั้งนี้ก็เพราะความเป็นคนที่แข็งกร้าวของเขา

             ท่านรอซูล ได้ยินเขาพูดเช่นนั้นจึงหันไปมองด้วยความแปลกใจ ท่านรอซูลกล่าวแก่เขาว่า  :
“ผู้ใดไม่มีความเอ็นดูเมตตาต่อผู้อื่น เขาก็จะไม่ได้รับความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์"

             คำพูดของท่านรอซูล แม้ว่าจะเป็นประโยคสั้น แต่ก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน แนะนำให้มุสลิมทุกคนเป็นคนที่มีความเอ็นดูเมตตาเสมอ

สิ่งที่ได้รับจากฮะดีษนี้


1. ใครไม่เมตตาต่อผู้อื่น เขาก็จะไม่ได้รับความเมตตา
2. ผู้เป็นพ่อแม่ควรจะจูบลูกหลาน เพื่อแสดงความรักใคร่เอ็นดูเมตตา


ที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน


โดย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ