ท่านรอซูลจะละทิ้งการงานที่ท่านชอบ.!?
  จำนวนคนเข้าชม  5376

ท่านรอซูลจะละทิ้งการงานที่ท่านชอบกระทำ...!?

รายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์ กล่าวว่า :

            แท้จริงท่านรอซูล นั้น (เนื่องจากท่านสงสารประชาชาติของท่าน) ท่านจะละทิ้งการงานทั้งๆที่ชอบกระทำ เพราะเกรงว่าผู้คนจะกระทำตาม แล้วการงานนั้นๆจะถูกกำหนดเป็นฟัรดู (สิ่งจำเป็นต้องปฏิบัติ)

บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม
(ดูในบุคอรีย์เล่ม 3 หน้า 9  และดูในมุสลิม ฮะดีษเลขที่ 718)


คำอธิบาย

             ท่านรอซูล นั้น ท่านคำนึงถึงอุมมะห์ของท่านเสมอ ท่านเกรงว่าอุมมะห์ของท่านจะได้รับความลำบาก จนกระทั่งบางครั้งท่านอยากจะกระทำอะมั้ล เพื่อให้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ แต่เกรงว่าถ้าหากกระทำไปแล้ว และมีผู้คนกระทำตามการกระทำนั้นๆ อัลเลาะห์อาจจะทรงกำหนดให้เป็นฟัรฎูก็ได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้แก่อุมมะห์อีก ตัวอย่างเช่น ท่านรอซูล ไม่ออกมาละหมาดในคืนที่สาม หรือคืนที่สี่ของเดือนรอมฎอน

สิ่งที่ได้รับจากฮะดีษนี้
            
             ท่านรอซูลจะคำนึงถึงความสะดวก ไม่ให้เป็นการยุ่งยากลำบากแก่อุมมะห์ของท่าน


 

ที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน


โดย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ