ดร.มอริส บลูกายย์ (Dr.Maurice Bucaille)
  จำนวนคนเข้าชม  13633

 

"กรณีศพฟาโรห์"

สิ่งมหัศจรรย์ที่แสดงความมีเดชานุภาพของอัลลอฮ์

ผู้เขียน  :  ดร.มอริส บลูกายย์ (Dr.Maurice Bucaille)

แปลและเรียบเรียง :  อ.มัสลัน มาหะมะ  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

Dowload : File  >>>> Bucaille.pdf