การสวมเสื้อผ้าสีดำเมื่อมีผู้เสียชีวิต
  จำนวนคนเข้าชม  8333

การสวมเสื้อผ้าสีดำเมื่อมีผู้เสียชีวิต


คำถาม

มีบางคนสวมเสื้อผ้าสีดำเมื่อมีญาติพี่น้องเสียชีวิต การกระทำเช่นนี้เป็นบิดอะฮฺ (อุตริ) หรือไม่ หรือว่าการกระทำสิ่งดังกล่าวมีกล่าวในอัซซุนนะฮฺ ?

 

ตอบ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของเอกองค์อัลลอฮฺ ... ไม่ปรากฏในแบบฉบับของท่านบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่าให้สวมเสื้อผ้าสีดำเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิต ดังนั้นนักวิชาการมุสลิมถือว่าการกระทำลักษณะเช่นนั้นไม่มีหลักฐานจากท่านนะบี

          มีคนถามชัยคฺอิบนุอุษัยมีนถึงหุก่มการติดตามศพของบรรดาสตรีและหุก่มการสวมเสื้อผ้าสีดำ ท่านตอบว่า “การติดตามศพของบรรดาสตรีเป็นการกระทำที่ต้องห้ามเนื่องจากพวกนางมีความอดทนน้อย อีกทั้งการร่วมติดตามศพนั้นอาจจะเกิดความเสื่อมเสียและการปะปนระหว่างชายหญิงโดยไม่มีขอบเขต ส่วนการสวมเสื้อผ้าสีดำเมื่อประสบกับความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏเป็นหลักฐานในการกระทำ” (หนังสือรวมคำฟัตวาของอิบนุอุษัยมีน เล่มที่ 17 หน้า 329)

           ยังมีคนถามท่านอีกว่า การเจาะจงเฉพาะชุดแต่งกายสีดำสำหรับสตรีเมื่อต้องการแสดงความเสียใจ(งานศพ)มีหุก่มว่าอย่างไร? ท่านตอบว่า “ตามทัศนะที่ข้าพเจ้าเห็น การเจตนาเจาะจงเฉพาะชุดแต่งกายเมื่อต้องการแสดงความเสียใจเป็นสิ่งที่ไม่สมควรปฏิบัติ เนื่องจากบางทีการกระทำลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการบ่งบอกว่ามนุษย์ไม่พอใจต่อกฎกำหนดของอัลลอฮฺ ถึงแม้ว่าบางคนอาจมีทัศนะว่าไม่เป็นไร แต่ทว่าบรรดากัลยาณชนรุ่นแรกก็ไม่ได้ถือปฏิบัติ เพราะเป็นการบ่งบอกถึงความไม่พอใจ ทางที่ดีควรงดเว้นการกระทำเช่นนั้นจะดีกว่า เนื่องจากถ้าเราใส่แล้วเกรงว่าจะได้รับบาปมากกว่าพ้นจากบาป” (หนังสือรวมคำฟัตวาของอิบนุอุษัยมีน เล่มที่ 17 หน้า 410)

ชัยคฺอิบนุอุษัยมีนยังกล่าวอีกว่า “การเจตนาสวมเสื้อผ้าสีดำเพื่อไว้ทุกข์คนตายเป็นสิ่งที่ไม่มีหลักฐานและเป็นการแสดงถึงความเศร้าโศก(อันนิยาหะฮฺ) ซึ่งคล้ายกับการฉีกคอเสื้อ ตบแก้ม ที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ปฏิเสธการกระทำดังกล่าว ดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวความว่า "ไม่ใช่ในหมู่ประชาติของฉันสำหรับผู้ที่ฉีกคอเสื้อ ตบแก้ม และเรียกร้องเช่นยุคญาฮิลียะฮฺ(ยุคก่อนอิสลาม)” (หนังสือรวมคำฟัตวาของอิบนุอุษัยมีน เล่มที่ 17 หน้า 414)

จากเว็บไซต์ อิสลามถาม-ตอบ www.islam-qa.com หมายเลขฟัตวา 47488