คอลีฟะห์อุสมาน
  จำนวนคนเข้าชม  53187

คอลีฟะห์อุสมาน

ประวัติ

             ท่านอุสมานเป็นบุตรของอัฟฟาน บุตรของอัลอาศ ท่านมีชื่อเล่นว่า อบูอัมรฺ และมีฉายานามว่า ซุนนูรอยนฺ เนื่องจากว่าท่านได้แต่งงานกับลูกสาวของท่านนบีมูฮำหมัด 2 คน คนแรกคือ นางรุกอยยะห์ เมื่อนางรุกอยยะห์ถึงแก่กรรม ท่านได้แต่งงานกับอุมมุกัลโซม  ท่านสืบเชื้อสายมาจากตระกูลอุมัยยะห์ จากเผ่ากุเรช ท่านเกิดหลังจากท่านรอซูล 5 หรือ 6 ปี

            ท่านอุสมานเป็นบุคคลแรกๆที่เข้านับถือศาสนาอิสลาม ท่านเป็นอาลักษณ์คนหนึ่งของท่านนบีมูฮำหมัด และได้ร่วมทำสงครามกับท่านรอซูล ทุกครั้ง นอกจากสงครามบัดรฺ เนื่องจากท่านต้องดูแลภรรยาท่านที่เจ็บป่วย

            คอลีฟะห์อุสมานมีความอ่อนโยน เป็นที่รักใคร่ในหมู่ชาวกุเรช โดยเหตุนี้ ท่านรอซูล จึงส่งให้ท่านเป็นทูตเพื่อเจรจากับพวกชาวกุเรช และมีการทำสัญญาซึ่งเรียกว่า “สัญญาฮุดัยบียะห์” ท่านเป็นผู้ที่ใจบุญ โดยบริจาคทรัพย์สินจำนวนมากในหนทางของอัลเลาะห์ เกี่ยวกับความใจบุญของท่านนั้น ท่านได้บริจาคทรัพย์สินของท่านทั้งหมด ในการเตรียมกองทัพ เพื่อรบกับพวกฆอซาซีนะห์ ซึ่งกองทัพนี้มีชื่อว่า “กองทัพขาดแคลน” ในสมัยคอลีฟะห์อุมัร ได้เกิดความแห้งแล้งและขาดแคลนอาหาร ท่านได้บริจาคสินค้าและอาหารในกองคาราวานของท่านทั้งหมด ให้แก่ผู้ยากจนในเมืองมะดีนะห์

การแต่งตั้งเป็นคอลีฟะห์

            ก่อนที่คอลีฟะห์อุมัรจะถึงแก่กรรม บรรดามุสลิมได้ขอให้ท่านคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์สืบต่อจากท่าน คอลีฟะห์อุมัรจึงได้เสนอชื่อซอฮาบะห์อาวุโสของท่านนบีมูฮำหมัด 6 คน ให้พวกเขาปรึกษาหารือกัน เพื่อคัดเลือกคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์ บุคคลทั้งหกได้แก่ ท่านอาลี อิบนุอบีฏอลิบ  ท่านอุสมาน อิบนุอัฟฟาน  ท่านซะอัด อิบนุอบีวักก้อส  ท่านอัลดุลเราะห์มาน อิบนุอุบัยดิลลาห์ ในที่สุดก็ได้มีการคัดเลือกให้ท่านอุสมานดำรงตำแหน่องคอลีฟะห์

การพิชิตดินแดน

             การพิชิตดินแดนในสมัยคอลีฟะห์อุสมาน เป็นการสานต่อการพิชิตในสมัยท่านอุมัร ซึ่งมีดังนี้
 
1. การพิชิตเปอร์เซีย

             หลังจากที่คอลีฟะห์อุมัรถึงแก่กรรม ชาวเปอร์เซียบางส่วนได้ก่อความไม่สงบ คอลีฟะห์อุสมานจึงแต่งตั้ง อับดุลเลาะห์ อิบนุ อามิร เป็นผู้ครองเมืองบัศเราะห์ และดินแดนเปอร์เซีย จึงสามารถรักษาความสงบไว้ได้ พร้อมกับได้พิชิต อัฟกานิสถาน คุรอซาน และสิญิสตาน จึงทำให้อาณาจักรเปอร์เซีย กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอิสลาม

2. การพิชิตดินแดนทางตอนเหนือของอาฟริกา

             คอลีฟะห์อุสมาน ได้แต่งตั้งอับดุลเลาะห์ อิบนุซะอฺด อิบนิอบีสะเราะห์ ให้เป็นผู้ปกครองทางตอนเหนือของทวีปอัฟริกา เขาได้ขออนุญาตในการพิชิตดินแดนทางภาคตะวันตก โดยเดินทางเลียบชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จนถึงชายทะเลประเทศตูนีเซีย จึงทำให้ดินแดนแถบนี้ เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอิสลาม
 
3. การพิชิตดินแดนอาณาจักรโรมันตะวันตก

             อาณาจักรโรมันตะวันตกคือ ดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของตุรกีปัจจุบัน ซึ่งท่านมุอาวียะห์ อิบนิอบีซุฟยาน ผู้ครองแคว้นชามได้บุกขึ้น ทางตอนเหนือ โดยพิชิตดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมัน

การจัดตั้งกองทัพเรือ

            ในสมัยคอลีฟะห์อุสมาน ได้มีการจัดตั้งกองทัพเรือขึ้น โดยที่มุอาวียะห์ อิบนิอบีซุฟยาน ได้จัดตั้งกองทัพเรือขึ้น ณ แคว้นชาม (ประเทศซีเรียปัจจุบัน) พร้อมกับได้ยกกองทัพเรือ ไปพิชิตเกาะโรดส์ และเกาะไซปรัส ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมกันนั้น อับดุลเลาะห์ อิบนิซะอัด อิบนิ อบีสะเราะห์ ก็ได้จัดตั้งกองทัพเรือขึ้นที่อียิปต์ สงครามครั้งสำคัญที่เป็นผลงานของกองทัพเรือมุสลิมคือ สงครามซาตุซซ่อวารี เป็นการทำสงครามระหว่าง กองทัพเรือของมุสลิมซึ่งมีมุอาวียะห์ อิบนิอบีซุฟยาน และอับดุลเลาะห์ อิบนุซะอัด กับกองทัพเรือของโรมัน ปรากฏว่า กองทัพเรือของมุสลิมได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด จนทำให้น่านน้ำของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิม

การรวบรวมอัลกุรอาน

            ในสมัยคอลีฟะห์อุสมาน อาณาจักรอิสลามได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ชนชาติต่างๆได้เข้านับถือศาสนาอิสลาม บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮำหมัด ได้รับอนุญาตให้ออกไปใช้ชีวิตตามหัวเมืองภายนอก ทำให้ชาวเมืองอ่านอัลกุรอานในสำเนียงที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกรงว่าจะเกิดการแตกแยกกันขึ้นระหว่างมุสลิม ท่านจึงใช้ให้ท่านเซด อิบนุซาบิต จัดการตรวจสอบคัมภีร์อัลกุรอาน ที่คอลีฟะห์อบูบักร ใช้ให้รวมเป็นเล่ม แล้วนำมาคัดลอกใหม่ และแจกจ่ายไปยังหัวเมืองต่างๆ เช่น อียิปต์ ชาม กูฟะห์ บัศเราะห์ มักกะห์ และเก็บไว้ในเมืองมาดีนะห์ 1 เล่ม จึงทำให้มุสลิมอ่านคัมภีร์อัลกุรอานในแบบเดียวกันจนถึงปัจจุบัน

บั้นปลายชีวิตของคอลีฟะห์อุสมาน

            ท่านอุสมาน อิบนุอัฟฟาน ดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์ เมื่ออายุได้ 70 ปี ท่านเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนโยน มีเจตนาดี ในระหว่างการเป็นคอลีฟะห์ของท่าน ได้มีการถอดผู้ปกครอง ซึ่งแต่งตั้งในสมันคอลีฟะห์อุมัร ออกจากตำแหน่งจำนวนมาก แต่มีการแต่งตั้งผู้ใกล้ชิดให้ดำรงตำแหน่ง เนื่องจากความไว้วางใจในพวกเขา เนื่องจากผู้ปกครองบางคนมีความเข้มงวด จึงทำให้ชาวเมืองบางคนไม่พอใจ ขณะเดียวกัน อับดุลเลาะห์ อิบนุสะบะห์ หนึ่งในมุนาฟิกีน (ผู้กลับกลอก) ซึ่งเป็นชาวยิว แล้วเข้านับถือศาสนาอิสลาม ได้จุดชนวนความระส่ำระส่าย และความเข้าใจผิดระหว่างมุสลิม และมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคอลีฟะห์อุสมาน ทำให้มุสลิมกลุ่มหนึ่งได้มารวมตัวกันที่หน้าบ้านของคอลีฟะห์อุสมาน แล้วปิดล้อมท่านมิให้ออกไปจากบ้าน พร้อมกับบุกเข้าไปสังหารท่าน ในขณะที่ท่านถือศีลอด และทำการอ่านอัลกุรอานอยู่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี ฮ.ศ. 35 ขณะนั้นท่านมีอายุได้ 72 ปี และดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์เป็นเวลา 12 ปี

            สาเหตุของการสังหารคอลีฟะห์อุสมานได้ก่อให้เกิดความแตกแยกกันระหว่างมุสลิม การพิชิตดินแดนต่างๆได้หยุดชะงักลง หลังจากอาณาจักรอิสลามได้แผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง ทางภาคตะวันออก เริ่มจากประเทศอินเดียปัจจุบัน จนจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทางภาคตะวันตก  ทางด้านทิศเหนือ เริ่มจากประเทศตุรกีปัจจุบันจรดทะเลอาหรับทางทิศใต้


วัสสลาม


จาก : หลักสูตรอิสลามศึกษา

โรงเรียนอิกอมะตุ้ลมุอฺมีนีน