Hajj 1429
  จำนวนคนเข้าชม  4062

Hajj  1429

โอ้ผืนฟ้าที่ยิ่งใหญ่ กับ มนุษย์ผู้หยิ่งผยอง

การเดินทางที่เฝ้าคอย ดวงหัวใจที่หวั่นเกรง

มองดูเมฆที่ล่องลอย คอยปกป้องความร้อนที่แผดเผา

โอ้มนุษย์เจ้าจะสูงไปถึงไหน ทำไมจึงไม่พิจารณา

ชีวิตน้อยช่างไร้ค่า เมื่อมองเห็นก้อนเมฆใหญ่

จากบ้านมาเพื่อรักษาสัญญา ด้วยหัวใจที่ศรัทธา

กำหนดด้วยเวลาที่ถูกบันทึกไว้ใน "อัล เลาฮุลมะฟูฎ"

สู่สนามบิน ญิดดะ ที่กว้างขวางเพื่อการ "ฮัจญ์"

รวมพลคนไทยแลนด์ ที่สุดแสนจะสบาย

เดินไปเป็นขบวน เพื่อเดินทางสู่จุดหมาย

หยุดพักเพื่อผ่อนคลาย เข้าอาบน้ำ ละหมาดกัน

ถ้อยที ถ้อยอาศัย รับของฝากกันมากมาย

ถึงจุดที่ตรวจเช็ค พลาสปอร์ตเราเก็บให้ดี

พักผ่อนกินน้ำชา แค่ถ้วยละ หนึ่งเหรียญเอง

รวมพลเพื่อละหมาด ไม่มีแบ่งแยกชาติผิวพรรณ 

มะดีนะฮ์ ที่สุขสันต์ เดินชมเมืองที่สุดสวย

ตึกราม ทั้งบ้านช่อง ช่างงดงามไม่คาดคิด

แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ ฉันมาถึงแล้วหรือนี่

เดินไปเพื่อละหมาด ที่มัสยิด"นะบะวีย์"

กี่คน กี่ชาติพันธุ์ กี่ชนชั้น ไม่แยกกัน

Hajj 1429 Madenah :>>>Click