China fropki.
  จำนวนคนเข้าชม  3367

China Fropki !!

View : From Sky

โอ้ มนุษย์เอ๋ย ! หากพวกเจ้ายังอยู่ในการสงสัยแคลงใจ เกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพแล้วไซร้ แท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้าจากดิน(*1*) แล้วจากเชื้ออสุจิ แล้วจากก้อนเนื้อ ทั้งที่เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ และไม่เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ เพื่อเราจะได้ชี้แจงเคล็ดลับแห่งเดชานุภาพ แก่พวกเจ้า(*2*) และเราให้การตั้งครรภ์เป็นที่แน่นอนอยู่ในมดลูกตามที่ประสงค์ จนถึงเวลาที่กำหนดไว้แล้วเราให้พวกเจ้าคลอดออกมาเป็นทารก แล้วเพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่วัยฉกรรจ์ของพวกเจ้า และในหมู่พวกเจ้ามีผู้เสียชีวิตในวัยหนุ่ม และในหมู่พวกเจ้ามีผู้ถูกนำกลับสู่วัยต่ำต้อย วัยชรา เพื่อเขาจะไม่รู้อะไรเลยหลังจากมีความรู้(*3*) และเจ้าจะเห็นแผ่นดินแห้งแล้ง ครั้นเมื่อเราได้หลั่งน้ำฝนลงมาบนมัน มันก็จะเคลื่อนไหวขยายตัวและพองตัวและงอกเงยออกมาเป็นพืช ทุกอย่างเป็นคู่ ๆ ดูสวยงาม

พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า เราได้ให้น้ำไหลลงสู่แผ่นดินที่แห้งแล้ง (*1*) แล้วด้วยมัน (น้ำ) เราได้ให้พืชผลงอกเงยออกมา เพื่อปศุสัตว์ของพวกเขาและตัวของพวกเขาเองได้กินจากมัน (*2*)


(1)  คือไม่เห็นเดชานุภาพอันสมบูรณ์ของเราในการณ์นี้อีกหรือ
(2)  พืชผลเหล่านั้น เช่น หญ้าแห้งและหญ้าสด สำหรับปศุสัตว์กินเป็นอาหารเพื่อดำรงชีวิตของมัน และเมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหาร ผัก ผลไม้ และถั่ว ซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์ เหล่านี้ทั้งหมดได้งอกเงยออกมาเพราะน้ำ 

เจ้ามิเห็นดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮฺทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้า (*1*) แล้วทรงให้มันไหลซึมลงไปในแผ่นดินเป็นตาน้ำด้วยน้ำนั้นทรงให้พืชงอกออกมาหลายสี แล้วมันก็จะเหี่ยวแห้ง ดังนั้น เจ้าจะเห็นมันกลายเป็นสีเหลือง แล้วพระองค์ทรงทำให้มันเป็นเศษเป็นชิ้น แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย (*2*) 


(1)  คือด้วยเดชานุภาพของพระองค์ ทรงหลั่งน้ำฝนมาจากก้อนเมฆ
(2)  นักตัฟซีรอธิบายว่า อันนี้เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าน้ำของตาน้ำนั้นมาจากน้ำฝน แผ่นดินจะขังมันไว้ แล้วมันก็พวยพุ่งออกมาทีละน้อย ทีละน้อย น้ำฝนและน้ำที่ออกมาจากตาน้ำได้ทำให้พืชงอกเงยออกมาเป็นชนิดต่าง ๆ สีและรูปร่างแตกต่างกันออกไป เช่นเป็นสีแดง สีขาว และสีเหลือง ชนิดที่แตกต่างกัน เช่น เป็นข้าวสาลี ข้าว ถั่วเหลืองและอื่น ๆ พืชพันธุ์เหล่านี้หลังจากระยะเวลาหนึ่งมันก็เหี่ยวแห้งกลายเป็นสีเหลืองแล้วเป็นเศษเป็นชิ้น อายะฮฺนี้เป็นการเปรียบเทียบสำหรับชีวิตของมนุษย์กับการมีชิวิตอยู่ในโลกดุนยา ถึงแม้ว่าชีวิตของมนุษย์จะยาวนานสักเท่าใดก็ย่อมจะต้องสิ้นสุดคือตาย 

และสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือ แผ่นดินที่แห้งแล้งเราได้ให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาและเราได้นำเมล็ดพืชออกมาจากมัน ซึ่งส่วนหนึ่งจากเมล็ดพืชนั้นพวกเขาใช้กิน (*1*) 


(1)  ส่วนหนึ่งจากสัญญาณอันชัดแจ้งที่บ่งชี้ถึงอานุภาพอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺ และความเป็นเอกภาพของพระองค์ คือ การทำให้แผ่นดินที่แห้งแล้งและไม่มีพืชพรรณต้นไม้ กลับมีชีวิตชีวาด้วยการประทานน้ำฝนลงมา ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่า และเราได้นำเมล็ดพืชออกมาจากแผ่นดิน คืองอกเงยออกมาเป็นพืชพรรณชนิดต่าง ๆ ซึ่งมนุษย์และสัตว์ใช้กินเป็นอาหาร 

และแผ่นดินนั้นเราได้แผ่มันออกไป และเราได้ทำให้มีเทือกเขาเป็นที่ยึดอย่างมั่นคง(*1*)และเราได้ให้ทุกสิ่งงอกเงยอย่างสมดุล(*2*) 


(1)  แผ่นดินได้ยึดและกว้างออกไปทั้ง ๆที่มีลักษณะกลมเหมือนลูกฟุตบอล เทือกเขามั่นคงก็เพราะมีหลักตรึงเอาไว้ ซึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาทรงกล่าวไว้ในซูเราะฮ์อัมมะ ว่า และเรามิได้ให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ?
(2)  เราได้ให้พืชพรรณและพืชผลงอกเงยอย่างสมดุลที่สุดทุกขั้นตอน
 

และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือ ทรงให้พวกเจ้าเห็นสายฟ้าแลบเป็นที่หวาดกลัว (*1*) และเป็นความหวัง (*2*) และทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้า และทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาด้วยมัน (น้ำฝน) หลังจากการแห้งแล้งของมัน แท้จริงในการนั้น ย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ใช้สติปัญญา 


(1)  กลัวเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าผ่า
(2)  หวังที่จะได้น้ำฝนซึ่งนำความชุ่มชื่นมาสู่สิ่งที่มีชิวิต
 


(1)  คือหากพวกเจ้ายังแคลงใจในเดชานุภาพของเรา ที่จะให้มีชีวิตขึ้นหลังจากตายไปแล้ว ก็จงพิจารณาดูแหล่งที่มาแห่งการบังเกิดของพวกเจ้า แล้วพวกเจ้าจะหมดความสงสัย เราได้ให้บังเกิดอาดัม มาจากดิน และผู้ใดสามารถที่จะให้บังเกิดพวกเจ้ามาในคร้งแรกเขาย่อมสามารถที่จะให้พวกเจ้าเกิดมาอีกเป็นครั้งที่สอง และผู้ใดที่สามารถให้พืชพันธุ์งอกเงยออกมาจากแผ่นดินหลังจากที่มันได้ตายไปแล้วเขาย่อมสามารถเอาพวกเจ้าออกมาจากกุบูร์ของพวกเจ้า
(2)  คือเราได้ให้พวกเจ้าบังเกิดขึ้นมาตามรูปแบบที่สวยงามเช่นนี้ เพื่อเราจะได้ชี้แจงเคล็ดลับแห่งเดชานุภาพและฮิกมะฮ์ของเรา
(3)  เพื่อที่จะให้กลับไปสู่สภาพที่ยังเป็นเด็กอยู่คือ รูปร่างผอมบาง สติฟั่นเฟือน มีความเข้าใจน้อย ลืมสิ่งที่เคยรู้มาก่อน และไม่มีกำลังวังชา