การไปร่วมงานเลี้ยงในวันแต่งงาน
  จำนวนคนเข้าชม  7800

การไปร่วมงานเลี้ยงในวันแต่งงาน

รายงานจากอะบีฮุรอยเราะห์ จากท่านนบี กล่าวว่า :
 
              อาหารที่เลวที่สุดคืออาหารที่เลี้ยงในงานแต่งงาน ซึ่งห้ามผู้ที่อยากจะมา และเชิญผู้ที่ไม่อยากจะมา ผู้ใดไม่ตอบรับคำเชิญ แท้จริงเขาได้ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ และรอซูลของพระองค์

บันทึกโดยมุสลิม
(ดูในมุสลิม หะดีษ เลขที่ 1432)

อีกสำนวนหนึ่งในบุคอรีย์และมุสลิม
 จากรายงานของอะบีฮุรอยเราะห์กล่าวว่า :

             อาหารที่ไม่ดีคืออาหารที่เลี้ยงในงานแต่งงาน ซึ่งเชิญแต่คนรวย แต่คนจนถูกทอดทิ้ง

คำอธิบาย

             การจัดหาอาหารเลี้ยงในงานแต่งงานนั้น เป็นสิ่งที่ศาสนาสนับสนุนให้กระทำ และเจ้าภาพจะได้รับผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ เมื่อเขาเชิญคนดีๆมาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวย อย่าเลือกเชิญเฉพาะคนรวยเท่านั้น ตามที่ชอบกระทำกัน
            เมื่องานแต่งงานเป็นงานที่จะก่อให้เกิดความรักใครสนิทสนมกัน ดังนั้น ท่านรอซูล (ซ.ล.) จึงกำชับให้ตอบรับเชิญไปร่วมงาน ถ้าหากในงานนั้นไม่มีสิ่งที่ศาสนาห้าม
   
สิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี้


1. การตอบรับเชิญไปร่วมงานเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าหากในงานนั้นไม่มีสิ่งที่ศาสนาห้าม เช่น เลี้ยงเหล้า เบียร์ หรือมีคนตรีเป็นต้น
2. ท่านรอซูลบอกล่วงหน้าไว้ว่า ต่อไปผู้คนมักจะเชิญคนรวยเท่านั้นไปร่วมงานเลี้ยง ไม่สนใจเชิญคนยากจน และท่านก็ตำหนิการกระทำเช่นนี้
3. ไม่ให้ยกย่องคนรวยเพราะความร่ำรวย แต่ควรยกย่องคนดีแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยก็ตามที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน


โดย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ