ส่วนหนึ่งจากความประเสริฐของลูกผู้หญิง
  จำนวนคนเข้าชม  6169

ส่วนหนึ่งจากความประเสริฐของลูกผู้หญิง

รายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์ กล่าวว่า  :

             มีสตรีคนหนึ่งเข้ามาหาฉันพร้อมกับลูกผู้หญิงของนางสองคน นางเข้ามาขอ  และที่ฉันก็ไม่มีสิ่งใดแม้แต่น้อย นอกจากอินทผาลัมเม็ดเดียว ฉันก็ให้นางไป นางได้แบ่งอินทผาลัมให้ลูกทั้งสองของนาง โดยที่ตัวของนางเองไม่ได้รับประทานด้วย แล้วนางก็ลุกขึ้นเดินออกไป หลังจากนั้น ท่านรอซูล ได้เข้ามาหาพวกเรา ฉันจึงเล่าให้ท่านฟัง ท่านกล่าวว่า :
            ผู้ใดก็ตามถูกทดสอบ (จากอัลเลาะห์) เกี่ยวกับเรื่องลูกผู้หญิงนี้ ด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใด (จากการต้องอุปการะเลี้ยงดู) และเขาก็ได้กระทำหน้าที่ดูแลพวกเขาอย่างดีแล้ว ลูกผู้หญิงเหล่านั้น จะเป็นฉากกำบังเขาจากนรก

บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม
(ดูในบุคอรีย์เล่ม 3 หน้า 225 และดูในมุสลิม หะดีษเลขที่ 2629)

คำอธิบาย

             การทำซอดาเกาะห์ไม่ได้มุ่งที่จำนวนทรัพย์สินหรือสิ่งของ แต่อยู่ที่จิตใจของผู้ให้ว่าบริสุทธิ์เพียงใด หนึ่งสลึงจากคนยากจน อาจดีกว่าหนึ่งบาทจากคนร่ำรวย อินทผาลัมหนึ่งเม็ดที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้ซอดาเกาะห์ในขณะนั้น ย่อมมีคุณค่ามากมายเหลือเกิน และผู้รับก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

            นี่คือภาพแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ระหว่างบุคคลในสังคมมุสลิมขณะนั้น จะเห็นได้ว่าผู้คนมีจิตใจสูงส่ง ทั้งๆที่ยังอยู่ไม่ห่างจากยุคสมัยของญาฮิลียะห์เท่าใดนัก ท่านรอซูล ได้แจ้งให้ทราบว่า อัลเลาะห์ จะทดสอบบ่าวของพระองค์ โดยให้เขามีหน้าที่ต้องอุปการะลูกผู้หญิง โดยมีรางวัลอันยิ่งใหญ่รออยู่ นั่นคือการได้รอดพ้นจากนรก

สิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี้


1. อิสลามให้ความคุ้มครองแก่ลูกผู้หญิง
2. พ่อแม่ที่อบรมสั่งสอนลูกผู้หญิงอย่างดี เขาจะรอดพ้นจากนรกที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน


โดย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ