ความจำเป็นแห่งศาสนา
  จำนวนคนเข้าชม  6101

ความจำเป็นแห่งศาสนา

โดย ไชยค์ อัสไซยยิด ซาบิ๊ก  (อียิปต์)


         แท้จริงศาสนาเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์มาตามนั้น และมันเป็นความจำเป็น เหมือนกับที่แสงสว่างเป็นความจำเป็นต่อตาทั้งสอง อากาศมีความจำเป็นต่อปอดทั้งสอง และวิญญาณมีความจำเป็นต่อร่างกาย

           ศาสนาเป็นสิ่งที่แสดงถึงสื่อ ที่มีเกียรติที่สุด ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ทรงสร้าง(อัลลอฮ์) กับผู้ถูกสร้าง(มนุษย์) และจัดระเบียบสายสัมพันธ์ระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดิน ที่มีความเหนียวแน่นที่สุด แท้จริง สิ่งที่มีเกียรติที่สุด ที่อยู่บนพื้นแผ่นดิน คือ มนุษย์ สิ่งที่ประเสริฐที่สุด ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ คือ หัวใจของเขา และสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ที่มีอยู่ในหัวใจของเขา คือ การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ผู้ทรงสร้างจักรวาล ผู้ทรงให้ชีวิต

          ศาสนาเป็นคุณค่าทางจรรยามารยาท เพราะว่ามนุษย์นั้นจะมีสิ่งปลูกฝังทางธรรมชาติ การเตรียมพร้อมทางจิตใจ และความโน้มเอียงทางวิสัยของโลก  สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่ในการชี้ทางมนุษย์ และเขียนแนวทางการเดินของเขา เมื่อมันและเรื่องราวของมันถูกทอดทิ้ง มันก็จะถูกลากจูงไปสู่แหล่งที่ชั่วช้าและเลวทรามที่สุด

          ในมนุษย์นั้นมีผู้ที่ตัณหาแห่งสัตว์เดียรัจฉานเข้าครอบงำเขา เขาจะกลายเป็นผู้ที่โหดร้าย อธรรม ข่มเหงรังแก และเป็นศัตรู การแก้แค้นของเขาเปรียบเสมือน สัตว์ดุร้ายที่จับสัตว์อื่นเป็นอาหาร

           ในหมู่ของพวกเขามีผู้ที่ตัณหาแห่งซาตานมาครอบงำ เขาเป็นเหมือนหัวหน้าเหล่าซาตาน ในการใช้เล่ห์เพทุบาย ความสกปรก การกลับกลอก การปลิ้นปล้อน การโกหก หลอกลวง การทำให้หลงผิดและการอำพราง

           ศาสนา เท่านั้น ด้วยหลักการเชื่อมั่น บทบัญญัติ จรรยามารยาทและขนบธรรมเนียมที่ดีต่างๆ เป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตและจิตใจสะอาด จากสิ่งเลวร้าย การโกรธกริ้ว ของซาตานและสัตว์เดียรัจฉาน ศาสนาเป็นสิ่งที่จะมาฝึกฝนอบรม ปลูกฝังสิ่งต่างๆที่ถูกต้อง และสูงส่ง ชี้นำไปสู่สิ่งที่มีความดี มีคุณธรรม  ซึ่งเป็นสิ่งที่ยับยั้งการทะยานไปสู่ตัณหาแห่งสัตว์เดียรัจฉาน  ศาสนาจะมายับยั้งการดิ่งลงสู่ความต่ำต้อย และตกต่ำ และความไม่รู้จักอิ่ม จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การเดินสายกลาง ด้วยการเป็นคนใจซื่อ มือสะอาด พอใจในส่งที่มีอยู่ ความบริสุทธิ์สะอาด และความมีเกียรติ

          ศาสนาจะเป็นสิ่งที่หักห้ามตัณหาแห่งความโกรธกริ้ว จากการทะยานไปในการอธรรม ข่มเหงรังแก การรุกราน และการแก้แค้น และจะชี้นำพวกเขาไปสู่การมีความกล้าหาญในเรื่องของความจริง การเผชิญหน้ากับความเท็จ ด้วยการเอาจริงเอาจัง การช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ การอนุเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก

          ศาสนาจะเป็นสิ่งที่ขับไล่การกระซิบกระซาบของซาตาน และส่วนแบ่งของมัน ภายในจิตใจ และขวางกั้นความชั่วร้าย บาปต่างๆ ไปสู่ความจริง ความบริสุทธิ์ใจ ความมีน้ำใจ ความเรียบง่าย การมีจิตใจผ่องใส ความรัก มิตรภาพ และการชอบให้ผู้คนทั้งหลายได้รับสิ่งที่ดี

          ศาสนาเป็นสิ่งที่ชี้แนะไปสู่การต้องการในความดี การเกลียดชังในความชั่ว รักในความจริงใจ ความยุติธรรม เกลียดชังความเท็จ และเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบให้ความช่วยเหลือ การสงเคราะห์ด้วยทรัพย์สิน ความรู้และการชี้นำ

           ศาสนาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการระเบิดภายในจิตใจ ซึ่งความรู้สึกแห่งความเมตตาและสงสาร การถ่อมเนื้อถ่อมตัว และทำให้ความแข็งกระด้าง ความหยาบช้า และความหยิ่งผยองตายด้าน

          ศาสนาเป็นสิ่งที่ผลักดันมนุษย์ ไปสู่ความกระปรี้กระเปร่า แห่งมนุษย์อย่างจริงจัง ทำให้เขาออกจากอุปสรรค มาสู่การช่วยเหลือกัน มีคุณธรรม มีความเมตตา

           ศาสนาเป็นสิ่งที่จะมาชี้แนะไปสู่การงานแห่งโลกนี้ และโลกหน้า และทำให้คนเราห่างไกลจากความเกียจคร้าน ความอ่อนแอ การยอมแพ้ และการพอใจในความต่ำต้อย

           ศาสนาเป็นสิ่งที่ทำให้มีจิตสำนึก และจิตสำนึกนั้นคือความรู้สึกทางจิตใจที่อยู่ในฐานะผู้ตรวจสอบ ส่งเสริมเขาให้ปฏิบัติหน้าที่ ห้ามไม่ให้บกพร่องต่อหน้าที่ และตรวจสอบหลังการปฏิบัติความดีอย่างสบายใจ และปฏิเสธการทำความชั่วร้าย

          ความดีงามต่างๆเหล่านี้ เป็นสิ่งที่มารวมตัวกัน ประกันให้ผู้คนที่ได้รับการอบรม ฝึกฝน ครอบครัวที่มีความสุข สังคมที่ประเสริฐ ประเทศชาติที่อยู่ในร่องในรอย ความเจริญรุ่งเรืองทันสมัย อารยธรรมที่สว่างไสว

          ศาสนาเป็นสิ่งที่ทำให้ความต้องการแห่งอัลลอฮ์ ในการทำให้มีเรือนร่างที่แข็งแรง เชิดชูความประเสริฐ ทำให้เป็นรูปร่างที่มองเห็นได้ เหมาะที่จะเป็นเกียรติของมนุษย์

          หลังจากนั้น ก็อยู่ที่เราจะถามตนเองว่า อะไร คือ ศาสนา และ ศาสนาอะไร? ที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมด ?