ลาแบกหนังสือ
  จำนวนคนเข้าชม  4386

ความรู้

โดย อ.มุนีร  มูหะหมัด

         ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน ด้วยความรู้ทำให้มนุษย์รู้จักคุณค่าของตัวเอง และสามารถยกระดับตนเองให้เหนือกว่าทุกสิ่งในโลก

          ด้วยคำพูดที่ว่า ความรู้ทำให้มนุษย์รู้จักคุณค่าของตนเอง เป็นการบ่งบอกถึงความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องศึกษาหาความรู้ทั้ง 2 ด้าน คือ ความรู้ทางด้านศาสนา และความรู้ทางด้านสามัญ แม้นักปราชญ์จะเรียกว่าความรู้ทางด้านศาสตร์ และความรู้ทางธรรมชาติวิทยาก็ตาม

         มนุษย์บางคนมักจะมองว่า ความรู้ทางด้านสามัญเป็นสิ่งจำเป็นเพียงอย่างเดียว เพราะว่าเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต เนื่อจากเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และเป็นหนทางในการแสวหาอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งเรียกกันว่า " ปัจจัยสี่ " ในปัจจุบันได้เพิ่มปัจจัยที่ห้าขึ้นมาอีก คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุน ให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข สิ่งอำนวยประโยชน์ที่มองเห็นกัน ก็คือ รถยนต์ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โทรศัพมือถือ เป็นต้น

          ด้วยการมองถึงผลประโยชน์ที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนนี้เอง จึงทำให้มนุษย์ตะเกียกตะกาย ไขว่คว้า หามาให้ได้มากที่สุด จึงเป็นบ่อให้เกิดกิเลส ตัณหาทางด้านวัตถุจนกลายเป็นนิสัย ทำให้มีการสะสม ทรัพย์สิน เงินทองอย่างมากมาย และมีความหวงแหนในทรัพย์สิน จนมีความรู้สึกว่า การมีทรัพย์สินมากมายทำให้ใจเป็นสุข บุคคลประเภทนี้จะใช้วิธีการในทุกรูปแบบ เพื่อกอบโกยและหาผลประโยชน์ให้ทรัพย์สิน พร้อมกับไม่ยอมเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ให้แก่ผู้ใด ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับอายะฮ์ของอัลกุรอานที่ว่า

  (الغجر : 20)  (وتحبو ن المال حبا جما )

"และพวกสูเจ้ารักในทรัพย์สินอย่างมากมาย"(อัลฟัจร์ /20)

         การมุ่งผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ จึงทำให้บุคคลใช้วิธีการหลากหลายที่จะให้บรรลุสู่เป้าหมาย แม้ว่าจะเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบธรรมก็ตาม ด้วยการฉกฉวยผลประโยชน์นี้เอง จึงทำให้เกิดการขัดแย้งกันอย่างมากมาย ไร้มนุษย์ธรรม ผู้ที่แข็งแรงกว่า ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า ผู้ที่มีอำนาจ กดขี่ผู้ที่ต่ำต้อยกว่า ทรชนทำร้ายผู้บริสุทธิ์ คนร่ำรวยบางคนเอาเปรียบผู้ยากจน การที่สังคมปัจจุบันมีสภาพเช่นนี้ เนื่องจากความหลงใหลในวัตถุ จึงทำให้จิตใจมีความต่ำทรามไปด้วย

         ด้วยสภาพสังคมที่ฟอนเฟะ ทำให้คนส่วนหนึ่งมองเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของศาสนา เพราะด้วยการยึดมั่น ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา จะทำให้มนุษย์ดำรงอยู่ในความยุติธรรม อัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงประทานจิตสำนึกแก่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาให้สามารแยกแยะได้ว่า สิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว  ศาสนาจึงเป็นการยืนยันประการหนึ่งถึงสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่ว และทำให้มนุษย์ดำรงอยู่กับคุณธรรม อันจะทำให้เขามีความสุขใจ ซึ่งก็ทำให้ร่างกายมีความสุขด้วย แต่ถ้าหากร่างกายมีความสุข เนื่องจากได้รับสิ่งปรุงแต่งและสิ่งบริโภคนานัปประการ แต่จิตใจเกิดความทุกเพราะมีความคิดว้าวุ่น ทะเยอทะยานมีความละโมบ วิตกกังวลเกิดความเครียด กลัวว่าจะไม่ได้รับในสิ่งประสงค์ หรือเศร้าใจเมื่อไม่สมหวัง หรือกิจการขาดทุนหรือล้มละลาย ด้วยความผิดหวัง บางคนทำใจไม่ได้จึงฆ่าตัวตาย บางคนเสียสติ บางคนยอมรับสภาพโดยใช้ชีวิตตามลำพัง หรือปลีกวิเวก หรือหลีกหนีสังคม

          จากที่กล่าวมา หวังว่าผู้อ่านคงจะมองเห็นถึงความสำคัญของการเรียนศาสนา และการปฏิบัติตามบัญญัติอิสลาม เพราะจะนำมาซึ่งความสงบสุข ส่วนผู้ที่เรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่ไม่นำมายึดถือปฏิบัติ เขาก็ไม่มีความแตกต่างอะไรกับ "ลาแบกหนังสือ"