อัล-กุรอาน
  จำนวนคนเข้าชม  5591
Listen to Quran
 

รับฟังอัล-กุรอาน

> Maher Muaqely

 

> Fahad alkanderi

 

  

ดาวน์โหลด เสียงอัล-กุรอานالمُقرئِ : أحمــد العجمـ ـيالمُقرئِ : مشــاري العفـاسـ ـيالمُقرئِ : عبداللـه خيـاط - رحمه اللهالمُقرئِ : عبدالبارئ الثبيتـ ـيالمُقرئِ : علـي الحذيفـ ـيالمُقرئِ : سعـود الشريـ ـمالمُقرئِ : ماهـر المعيقلـ ـيالمُقرئِ : سـعد الغامـ ـديالمُقرئِ : صـلاح البديـ ـر