Kabah
  จำนวนคนเข้าชม  4032

 

อัล มัสยิด อัล ฮะรอม ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

          สถานที่ทีพี่น้องมุสลิมทุกคน ต้องไปทำอิบาดะฮ์ ไปเพื่อแสดงความเคารพ ความศรัทธา แสดงพลัง แสดงถึงพลังอำนาจของศาสนาอิสลาม สำหรับผู้ที่มีความสามารถที่จะไปได้เท่านั้น  ไม่มีการบังคับสำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถ