เส้นทางสายใหม่
  จำนวนคนเข้าชม  10952


.......

"พวกเขาเหล่านั้นต่างหยิ่งผยองถึงความรู้   ต่างยโสถึงรูปลักษณ์

   ต่างแข่งขันกันถึงวัตถุที่อุปโลกน์   ช่างไร้เดียงสาสิ้นดี " 

เส้นทางสายใหม่

บรรณาธิการ         :  คอดีญะฮ์ ยุซรอ      ตำภู  (มงคลสมบูรณ์)

ติดต่อผู้เขียน        :  [email protected] 

ที่ปรึกษา              :  อาจารย์     ยาซีน           สลักเพชร

                              อาจารย์      อาลี             หัสนีย์

                              อาจารย์      สุไลมาน       บุญชม

คำนิยม               :  อาจารย์ ดร. อับดุลเลาะ    หนุ่มสุข

                         :   อาจารย์        อรุณ            บุญชม

                 
พิมพ์ครั้งที่ 1        :   รอญับ            1428 /  3,000  เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 2        :   ซุลฮัจญะฮ์      1428 /  1,000  เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 3        :   รอบิอุลเอาวัล  1429 /  5,000  เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 4        :   รอมาฏอน       1429 /  22,000  เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 5        :   ชะอ์บาน         1430 /  20,000  เล่ม

 

Download       เส้นทางสายใหม่_update