ความรู้ที่ต้องแสวงหา
  จำนวนคนเข้าชม  9653

ความรู้ที่ต้องเเสวงหา

     ความรู้นั้นมีอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านทางโลก หรือ ความรู้ทางด้านทางธรรม อิสลามได้สอนให้มุสลิมทุกคนจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้ ดังที่อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้อัลกุรอ่าน

ความว่า "จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่านเถิดและพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง ผู้ทรงสอนให้ใช้ปากกา ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้"

และในหะดีษที่ท่านนบีมูฮัมหมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้เคยกล่าวไว้ว่า

การแสวงหาความรู้นั้นจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคน

      ในการแสวงหาความรู้เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไป มิใช่เฉพาะเจาะจงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง เพราะถ้าหากเราศึกษาแค่เพียงแต่ทางโลก เราก็จะมีความรู้แค่าเพียงแต่ในโลกดุนยา และถ้าหากเราศึกษาแต่เพียงทางธรรม อัลฮัมดุลิลละฮ์ นั่นเป็นสิ่งที่ดี แต่เราอาจจะไม่มีความรู้ในการในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาก็เป็นได้ อันเนื่องมาจากว่า สภาพการณ์บนโลกดุนยาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มนุษย์ทุกคนต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพื่อตักตวงผลกำไรของชีวิตให้ได้มากที่สุด และที่สำคัญ การศึกษาในเรื่องศาสนานั้นเป็นฟัรดูอีนที่จำเป็นเหนือมุสลิมทุกคน และเช่นเดียวกัน การศึกษาหาความรู้ในวิชาความรู้ทั่วไปในทางโลกก็ถือเป็นฟัรดูกิฟายะห์เช่นกัน

     ดังนั้นจึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องแสวงหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าโลกของเราพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหน และในโลกหน้าเราจะต้องเผชิญกับสิ่งใด และอะไรที่จะเป็นเสบียงนำพาเราไปพบกับหนทางแห่งความสุขที่แท้จริง

      เมื่อเราลองมองย้อนกลับมาดูสภาพสังคมในปัจจุบัน เราจะพบว่าเยาวชนมุสลิมบางคนกำลังแสวงแต่ความรู้ทางโลกเพียงอย่างเดียว โดยไม่เห็นความสำคัญของการแสวงหาความรู้ทางด้านศาสนาเลย พวกเขาสนใจแค่การใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยา แต่พวกเขาลืมไปว่าเสบียงที่จะนำพาพวกเขาเดินทางไปสู่โลกอาคิเราะห์  โลกแห่งชีวิตนิรันดร นั้นต้องเริ่มสะสมมาจากการแสวงหาความรู้ทางด้านศาสนา

     ดังนั้นการแสวงหาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่เป็นเหนือมุสลิมทุกคน ที่เราทุกคนจะต้องปฎิบัติ และหนทางที่จะทำให้การแสวงหาความรู้นั้นประสบกับผลสำเร็จได้นั้นก็คือ การแสวงหาความรู้ทั้งทางด้านศาสนาและสามัญควบคู่กันไป โดยไม่ละทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้ใดที่เขาแสวงหาแต่ดุนยา เขาก็จะได้แค่เพียงคู่มือการใช้ชีวิตบนดุนยา แต่เขาจะไม่มีคู่มือเป็นตัวช่วยบอกทางที่จะเดินทางไปสู่โลกอาคีเราะห์ โลกแห่งความจริงที่ยั่งยืน และในวันนี้ทำไมเราท่านทั้งหลายจึงไม่น้อมชุโก๊รต่ออัลลอฮ์ ที่พระองค์ได้ทรงให้สมองแก่พวกเรา เพื่อที่เราจะได้คิดและไตร่ตรองว่าสิ่งใดดี และสิ่งใดไม่ดี สิ่งใดควรและสิ่งใดไม่ควร และในท้ายที่สุดพวกเราก็คงจะสามารถตริตรองได้ว่าสิ่งใดที่มีค่าและคู่ควรกับสิ่งที่พระองค์ทรงประทานมาให้เรามากที่สุด

ซอบิร อยู่เจริญ

นักเรียนชั้นปีที่ 4 โรงเรียนอิกอมะตุ้ลมุอ์มินีน จ.นนทบุรี