ให้บริจาคสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่ดีๆ
  จำนวนคนเข้าชม  8421

ให้บริจาคสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่ดีๆ

อัลเลาะห์ ตรัสว่า :


          พวกเจ้าจะไม่ได้คุณธรรมเลยจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคจากสิ่งที่พวกเจ้าชอบ 
          (ซูเราะห์ อาละอิมรอน : 92)

          บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงบริจาคส่วนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดีๆ(คือหามาได้ในทางที่ชอบด้วยบัญญัติศาสนา) ของสิ่งที่พวกเจ้าได้แสวงหาไว้และจากสิ่งที่เราได้ให้ออกมาจากดินสำหรับพวกเจ้า และพวกเจ้าอย่ามุ่งเอาสิ่งที่เลวจากมันมาบริจาค
(ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ : 267)

จากอัลฮะดีษ

รายงานจากอนัส อิบนิ มาลิก กล่าวว่า :
          อบูฏอลฮะห์นั้นเป็นชาวอันศ๊อร ที่มีรายได้ทรัพย์สินจากสวนอินทผลัมมากที่สุดในมะดีนะห์ และทรัพย์สินที่เขารักมากที่สุดก็คือ สวนอินทผลัม“บัยร่อฮาอฺ” ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับมัสยิดอันนะบะวีย์ ท่านรอซูลเคยเข้าไปในสวนนี้ ท่านได้ดื่มน้ำ ซึ่งเป็นน้ำที่จืดสนิท

ท่านอนัสเล่าต่อไปว่า :

          เมื่ออายะห์นี้ถูกประทานลงมาว่า
          “พวกเจ้าจะไม่ได้คุณธรรมเลยจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาค จากสิ่งที่พวกเจ้าชอบ”

          อบูฏอลฮะห์ ได้เดินไปหาท่านรอซูล และกล่าวว่า :
          โอ้ท่านรอซูล อัลเลาะห์ตะอาลา ทรงประทานอายะห์อัลกุรอานลงมาให้ท่านว่า : “ พวกเจ้าจะไม่ได้คุณธรรมเลย จนกว่าพวกเจ้าจะบริจาค จากสิ่งที่พวกเจ้าชอบ” แท้จริงทรัพย์สินที่ฉันชอบมากที่สุดคือ สวนอินทผาลัม”บัยร่อฮาอฺ” ฉันขอทำซอดาเกาะห์ในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลา ฉันหวังคุณความดีของมัน(ซึ่งฉันจะได้รับในวันกิยามะห์) ณ อัลเลาะห์ โอ้ท่านรอซูล โปรดรับไว้ด้วยเถิด และใช้จ่ายไปตามที่อัลเลาะห์ทรงให้ท่านเห็นสมควร

          ท่านรอซูล กล่าวว่า :
          คิดไม่ถึงเลย ช่างดีเหลือเกิน การกระทำเช่นนี้แหละเป็นทรัพย์สินที่จะอำนวยประโยชน์แก่ท่าน และฉันได้ยินในสิ่งที่ท่านกล่าวมาแล้ว ฉันเห็นควรให้ท่านนำไปศอดะเกาะห์ให้ญาติใกล้ชิดของท่านก็จะดียิ่ง

          อบูฏอลฮะหฺ กล่าวว่า :
          ฉันจะทำเช่นนั้นแหละ โอ้ท่านรอซูล

          แล้วอบูฏอลฮะห์ ก็ได้แบ่งให้ญาติใกล้ชิด และลูกหลานของลุงของท่านด้วย

(บันทึกโดยบุคอรีย์ และมุสลิม)
ดูในบุคอรีย์ เล่ม 6 หน้า 257 และดูในมุสลิม หะดีษเลขที่ 998

คำอธิบาย

          ผู้ที่เป็นศอฮาบะห์ ย่อมมีอุปนิสัยชอบในการเจริญรอยตามคำสอนที่มีมาในคัมภีร์อัลกุรอาน และซุนนะห์(แบบฉบับ) ของท่านรอซูล เสมอ ในหะดีษนี้ ท่านอบูฏอลฮะห์(ซัยดฺ อิบนิ นิสะฮ์ อัลอันศอรีย์) ได้ทำศอดะเกาะห์ที่ดินแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ดินที่เขารักมาก ในที่ดินแห่งนี้มีต้นไม้ยืนต้นอยู่มากมาย มีแหล่งน้ำ และท่านรอซูล ได้สนับสนุนการกระทำของเขา ท่านยังได้อธิบายให้ทราบว่า การทำศอดะเกาะห์อย่างนี้แหละ จะเป็นสิ่งที่อำนวยประโยชน์ให้อย่างมากมาย อัลเลาะห์จะทรงตอบแทนคุณงามความดีให้ ในฐานะที่เขาตอบรับคำสั่งของพระองค์

          ท่านอบูฏอลฮะห์ แบ่งที่ดินผืนนั้นตามคำแนะนำของท่านรอซูล คือท่านได้แบ่งให้ญาติใกล้ชิด การทำศอดะเกาะห์นี้ นอกจากจะได้รับผลตอบแทนในการทำศอดะเกาะห์แล้ว ยังได้รับผลตอบแทนใรฐานะกระทำการอันเป็นการติดต่อเครือญาติอีกด้วย

          ในการบริจาคนั้น ให้บริจาคของที่ดี อัลเลาะห์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดี พระองค์จะไม่ทรงรับศอดะเกาะห์ นอกจากจะต้องศอดะเกาะห์ด้วยสิ่งที่ดีๆเท่านั้น

สิ่งที่ได้รับจากฮะดีษนี้

1. ส่งเสริมให้บริจาคสิ่งที่ดีๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเรายังรักสิ่งนั้นอยู่
2. บรรดาศอฮาบะห์ จะรับปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ และรอซูลเสมอ
3. บรรดาญาติใกล้ชิด คือ ผู้ที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือพวกเขาก่อนผู้อื่น
4. ให้เอาชนะจิตใจของเราที่หมกมุ่นอยู่กับผลประโยชน์ของดุนยา ด้วยการเสียสละทรัพย์เพื่อหวังในความโปรดปรานของอัลเลาะห์

 


 

ที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน


โดย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ