ความรู้มาก่อนคำพูดและการกระทำ
  จำนวนคนเข้าชม  7700

ความรู้มาก่อนคำพูดและการกระทำ

ด้วยคำดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ ว่า :

        "พึงรู้เถิดว่าแท้จริงแล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น"
        (ซูเราะห์มูฮัมหมัด อายะห์ที่ 19)
 
          ดังนั้นจึงเริ่มต้นด้วยความรู้ และแท้จริงบรรดาผู้รู้นั้น พวกเขาคือทายาทของบรรดานบี พวกเขาทิ้งมรดกด้านความรู้เอาไว้, ผู้ใดได้รับความรู้ เขาได้ลาภอันประเสริฐ และผู้ใดเดินทางแสวงหาความรู้ พระองค์อัลลอฮ์จะให้ทางสะดวกในการไปสวรรค์

และพระองค์อัลลอฮ์ ได้ตรัสว่า :

        "แท้จริงผู้ที่เกรงกลัวอัลลอฮ์ในปวงบ่าวของพระองค์คือบรรดาผู้รู้"
         (ซูเราะห์ฟาฏิร อายะห์ที่ 28)

และพระองค์ตรัสอีกว่า :

        "และไม่มีผู้ใดจะใคร่ครวญนอกจากผู้มีความรู้"
         (ซูเราะห์ อัลอังกะบูต อายะห์ที่ 43)

         "และพวกเขากล่าวว่า หากพวกเราฟังและใช้สติปัญญาใครครวญ เราก็จะไม่ต้องเป็นชาวนรกเช่นนี้"
         (ซูเราะห์ อัลมุลก์ อายะห์ที่ 10)
 
และพระองค์ตรัสอีกว่า :
  
         "บรรดาผู้รู้กับบรรดาผู้ไม่รู้จะเท่าเทียมกันหรือ"
         (ซูเราะห์อัซซูมัร อายะห์ที่ 9)

          และท่านนบี กล่าวว่า :
  
        "ผู้ใดที่พระองค์อัลลอฮ์ประสงค์จะให้เขาได้รับความดี พระองค์จะให้เขาได้เข้าใจศาสนา"

         และแท้จริงความรู้เกิดขึ้นจากการศึกษา

อบูซัรริน ได้กล่าวว่า :
  
        "หากพวกเจ้าติดอาวูที่คมกริบให้กับสิ่งนี้ – แล้วเขาก็ชี้ไปที่ท้ายทอยของเขา - เขากล่าวว่า ฉันเคยจดจำคำพูดนี้มาจากท่านนบี ก่อนที่พวกท่านจะตอกย้ำเพื่อให้ฉันจดจำมัน"

อิบนิอับบาส กล่าวว่า :
      
        "พวกท่านจงเป็นผู้ฝึกฝน" (ร๊อบบานียีน) นักปราชญ์ผู้เข้าใจ กล่าวกันว่า คำว่า ร๊อบบานี ก็คือผู้ที่ฝึกฝนความรู้ให้เด็กจนติดเป็นนิสัยก่อนที่เขาจะเติบใหญ่

บุคคอรี/หมวดที่3/บทที่10/ไม่ระบุเลขฮะดีษ

วัสลามุอาลัยกุม


 

โดย : RAO

http://www.islammore.com/webboard/content.php?bNo=5&qNo=32&kword=