บทสนทนาระหว่างชาวสวรรค์และชาวนรก
  จำนวนคนเข้าชม  8777

บทสนทนาระหว่างชาวสวรรค์และชาวนรก


แปลและเรียบเรียงโดย الريح

 

      เมื่อชาวสวรรค์ได้เข้าสู่สวรรค์และชาวนรกได้เข้าสู่นรกแล้ว พวกเขาก็จะพูดคุยกัน ทุกๆคนจะพูดถึงสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้ในโลกดุนยาและผลตอบแทนที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์ พวกท่านอย่าได้ถามเลยว่า พวกเขาจะพูดคุยกันอย่างไรในระยะที่ไกลกันของสวรรค์และนรกและในสภาพที่แตกต่างกันอย่างมากมาย ได้อย่างไร? เพราะกิจการในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของวันอาคิเราะห์ซึ่งเราไม่สามารถยุ่งเกี่ยวและมีความรู้ในเรื่องนั้น

     อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะทรงพัฒนาการสร้างมนุษย์ให้อยู่ในรูปแบบอื่นที่เราไม่เคยชิน และจะทรงมอบประสาทสัมผัสที่แข็งแรงกว่าที่พระองค์ทรงให้เราในดุนยา พระองค์ทรงตรัสว่า

“ในการที่เราจะเปลี่ยนบุคคลเยี่ยงพวกเจ้า และเราจะให้พวกเจ้าเกิดขึ้นมาอีกในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้”

(อัลวากิอะห์:  16)

   ในอัลกุรอ่านได้บอกข่าวเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างชาวนรกกับชาวสวรรค์ว่า พวกเขาจะสนทนากันโดยมีสิ่งปิดกั้นระหว่างกัน โดยที่ชาวสวรรค์ได้รับความเมตตาและชาวนรกได้รับการลงโทษ เราต้องศรัทธาต่อเรื่องดังกล่าวและปล่อยความรู้ที่แท้จริงให้กับผู้ที่รู้เรื่องเร้นลับมากที่สุด นั่นคือ อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  พระองค์ตรัสความว่า
 

12. วันที่เจ้าจะเห็นบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิง แสงสว่างของพวกเขาจะฉายแสง ณ เบื้องหน้าของพวกเขา และทางเบื้องขวาของพวกเขา (จะมีเสียงกล่าวว่า) วันนี้มีข่าวดีแก่พวกเจ้า คือ สวนสวรรค์หลากหลายมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน ณ เบื้องล่างของมัน โดยพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล นั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่

 

13. วันที่พวกมุนาฟิกีนชายและพวกมุนาฟิกีนหญิง จะกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า จงมองมายังเราเถิด เพื่อเราจะได้รับแสงสว่างของพวกท่านด้วย จะมีเสียงกล่าวว่า จงหันหลังกลับไปทางข้างหลังของพวกเจ้าเพื่อแสวงหาเอาเอง (ขณะนั้น) ก็จะมีกำแพงที่มีประตูบานหนึ่งมาขวางกั้นระหว่างพวกเขา ด้านในของมันนั้นมีความเมตตาและด้านนอกของมัน (ของพวกมุนาฟิกีน) มีการลงโทษ

 

14. พวกเขา (มุนาฟิกีน) จะร้องเรียกเขาทั้งหลาย (บรรดามุอ์มิน) ว่าพวกเรามิได้เคยอยู่ร่วมกับพวกท่านดอกหรือ? เขาทั้งหลายกล่าวว่า แน่นอน แต่พวกท่านได้ทำลายตัวของพวกท่านด้วยการกลับกลอก และพวกท่านคอยสิ่งที่เกิดขึ้น (แก่บรรดามุอ์มิน) และพวกท่านสงสัย (ในเรื่องของศาสนา) และความหวังที่เลื่อนลอยได้หลอกลวงพวกท่าน จนกระทั่งพระบัญชาของอัลลอฮ์ได้มีมา และมัน (ชัยฏอน) ได้ล่อลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์

 

15. ดังนั้น วันนี้การไถ่บาปจะไม่ถูกตอบรับจากพวกเจ้า และจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่พำนักของพวกเจ้าคือ ไฟนรก มันเป็นสถานที่อันเหมาะสมแก่พวกเจ้า และมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่ง

 (อัลหะดีด 12-15) 

และในอีกเหตุการณ์หนึ่ง อัลกุรอ่านได้นำเสนออีกสีสันหนึ่งของการสนทนาระหว่างชาวนรกและชาวสวรรค์ไว้ว่า

 44. และชาวสวรรค์ได้เรียกร้องชาวนรกว่าแท้จริง แท้จริงเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าของเราได้สัญญาแก่เราไว้นั้นเป็นความจริง และพวกท่านได้พบสิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงสัญญาไว้เป็นความจริงไหม? พวกเขากล่าวว่า เป็นความจริงแล้วมีผู้ประกาศคนหนึ่งได้ประกาศขึ้นในระหว่างพวกเขาว่า ขอละอ์นัต  ของอัลลอฮ์จงมีแต่ผู้อธรรมทั้งหลายเถิด

 

50. และชาวนรกได้ร้องเรียกชาวสวรรค์ว่า จงเทน้ำมาให้แก่พวกเราด้วยเถิด หรือไม่ก็สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกท่านด้วย เขาเหล่านั้นกล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงให้สิ่งทั้งสองนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย

 

51. คือบรรดาผู้ที่ยึดเอาศาสนาของพวกเขาเป็นสิ่งให้ความเพลิดเพลินและเป็นของเล่น และชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ก็ได้หลอกลวงพวกเขาด้วย ดังนั้น วันนี้เราจะลืมพวกเขาบ้าง ดังที่พวกเขาได้ลืมการพบกับวันของพวกเขานี้ และการที่พวกเขาปฏิเสธบรรดาโองการของเขา

(อัลอะอ์รอฟ:44,50-51)

 

ที่มา---วารสาร อิควะห์ No.2

ผู้ศรัทธาจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาล  >>>>Click