ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในนรกตลอดกาล
  จำนวนคนเข้าชม  8651

ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในนรกตลอดกาล

แปลเเละเรียบเรียงโดย  لطف

 

        ชาวนรกที่เขาได้ทำบาปใหญ่ แต่เขายังไม่ได้ถูกลงโทษในดุนยาหรือยังไม่ได้เตาบะฮ์ตัวอย่างจริงจังหรือโดนบททดสอบหรือการเจ็บไข้ได้ป่วย อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ก็จะทรงตัดสินระหว่างการงานของเขาที่ดีและการงานที่ไม่ดีทั้งหมด ดังนั้นหากความดีมีมากกว่า เขาก็จะอยู่ในสวรรค์ ดังที่อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

“และเราได้กำหนดตราชั่งที่เที่ยงธรรมสำหรับวันกิยามะห์ ดังนั้นจะไม่มีชีวิตใดถูกอธรรมแต่อย่างใดเลย

และแม้ว่ามันเป็นเพียงน้ำหนักเท่าเมล็ดพืชเล็ก เราก็จะนำมันมาแสดง

และเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับเราที่เป็นผู้ชำระสอบสวน”

(อัลอัมบิยาอ์:47)

        และหากความชั่วนั้นมี น้ำหนักมากกว่า เขาก็จะเข้าไปอยู่ในนรกและจะต้องถูกนำไปยังนรกตามสิ่งที่เขาได้กระทำไว้ ต่อมาเขาจะถูกนำออกจากนรก หลังจากที่ตัวเขาบริสุทธิ์จากบาป และอัลลอฮ์ ก็ตอบแทนรางวัลให้กับเขาด้วยความยุติธรรม

 “ชาวสวรรค์ก็จะอยู่ในสวรรค์ ชาวนรกก็จะอยู่ในนรก"

ต่อมาอัลลอฮ์ ได้ตรัสความว่า

"จงนำพวกเขาออกมาจากผู้ที่ในหัวใจของเขามีอีหม่านเพียงแค่เมล็ดงาก็ตาม

ดังนั้นพวกเขาก็ออกมาจากนรกในรูปร่างที่ดำ ดังนั้นพวกเขาก็จะถูกโยนลงไปชุบชีวิตใหม่

(ชีวิตของพวกเขาก็จะงอกเงยเหมือนกับการงอกเงยของเมล็ดพืช) เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพวกเขาออกมาผิวเหลืองนวลสวย”  

(รายงานโดยอิมามบุคอรีย์ มุสลิม และนะซาอีย์)

และใครที่เขากล่าวว่า “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์” เขาได้ออกจากนรกแม้ว่าในหัวใจของเขานั้นจะมีน้ำหนักความดีเท่าเมล็ดข้าวสาลีก็ตาม”

และใครที่กล่าวว่า “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์” เขาจะได้ออกจากนรก แม้ว่าในหัวใจของเขานั้นจะมีน้ำหนักความดีเท่าเมล็ดข้าวโพดก็ตาม”

(รายงานโดย อิมามบุคอรี มุสลิมและติรมีซีย์)

 

 

ที่มา---วารสาร อิควะห์ No.2