• img
   มารยาทในวันศุกร์
   ประโยชน์แห่งการรวมกันในทุกสัปดาห์นั้นจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างรัก ความสามัคคีระหว่างกันต่อไป

  • img
   มารยาทอาบน้ำ
   และพึงทราบว่าเอาเราะฮฺ (ส่วนสงวน) ของผู้ชายกับผู้ชาย และผู้หญิงกับผู้หญิงนั้นคือ ส่วนระหว่างสะดือกับหัวเข่า

  • img
   มารยาทการละหมาดรวมกัน (ญะมาอะฮฺ)
   เมื่ออิสลามประกาศสัจธรรมแห่งความรัก ความสามัคคี ทำให้อาหรับซึ่งเคยเป็นดินแดนที่ไร้อารยะ กลายเป็นสังคมที่มีอารยะ 

  • img
   มารยาทการนอน
   การนอน เป็นญาติกับความตาย เหมือนจะบอกว่า มนุษย์ต้องตายด้วยกันทุกคน การนอนจึงเป็นการ “ตายเล็ก” เพื่อเตรียมการในการ “ตายใหญ่” คือ ตายจริง ๆ

  • img
   มารยาทต่อบุคลิกภาพของตนเอง
   ธรรมชาติของคนเราส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมองและตำหนิตนเองแต่ชอบที่จะมองและตำหนิคนอื่น จึงทำให้มนุษย์ไม่ค่อยมีการแก้ไขตนเอง

  • img
   มารยาทการใช้ถนนหนทาง
   การใช้ถนนหนทางและเข้ายังตลาดสำหรับมุสลิมแล้ว ย่อมมีกฎเกณฑ์และหลักปฏิบัติ เพื่อให้มีความต่างระหว่างผู้ศรัทธาและผู้ไม่ศรัทธา

  • img
   มารยาทต่อพี่น้อง
   พี่น้องเป็นผลผลิตจากบิดามารดา ถือว่าพวกเขาเป็นญาติที่ใกล้ชิดที่สุด ทั้งทางกายภาพและจิตภาพ เนื่องจากว่านับแต่กำเนิดก็ได้อยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกัน

  • img
   มารยาทต่อบิดามารดา
   เมื่อบิดามารดาเป็นบุคคลสำคัญสำหรับผู้เป็นลูก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ศาสนาจะกำหนดให้ลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยดี

  • img
   มารยาทเกี่ยวกับบ้าน
   ความเป็นศาสนิกชนโดยเฉพาะมุสลิม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ในบ้านหรือนอกบ้านก็จำเป็นต้องปฏิบัติศาสนกิจที่ศาสนากำหนด

  • img
   มารยาทการพูด
   เลือกสรรคำพูดที่ดีในการสนทนาเหมือนกับเลือกอาหารที่ดีในการรับประทานอาหาร และการตอบโต้ก็ต้องโต้ตอบด้วยเหตุผลและด้วยสุขุมรอบคอบ

  • img
   มารยาทการใช้เครื่องนุ่งห่ม
   ครื่องนุ่งห่ม เป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีพของมนุษย์ และเป็นปัจจัยจำเป็นสำหรับมนุษย์เท่านั้น

  • img
   มารยาทการดื่ม
   ผู้ศรัทธาที่ดื่มและรับประทานอาหารที่อัลลอฮฺ ประทานมานั้น นอกจากจะต้องขอบคุณต่อพระเมตตาของพระองค์แล้ว ควรจะรักษามารยาทการดื่มด้วย 

  • img
   มารยาทรับประทานอาหาร
   มุสลิมนั้น กินเพื่ออยู่มิใช่อยู่เพื่อกิน ดังนั้น ต้องกินอย่างพอเพียงแก่ความต้องการทางร่างกาย และกินเพื่อให้มีพลังในการปฏิบัติศาสนกิจต่ออัลลอฮฺ และปฏิบัติดีมีคุณธรรม

  • img
   มารยาทละหมาด
   ควรอย่างยิ่งที่จะละหมาดฟัรดูรวมกันที่มัสยิดใกล้บ้าน เพราะการละหมาดรวมกันนั้นจะได้กุศลเป็นทวีคูณมากกว่าละหมาดคนเดียวถึง

  • img
   มารยาทอาบน้ำละหมาด
   พึงทราบเถิดว่า เมื่อท่านอาบน้ำละหมาดแปลว่าท่านกำลังจะเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ ดังนั้น ท่านโปรดสารภาพโทษกับพระองค์ (เตาบัต) 

  • img
   มารยาทเข้าห้องน้ำ
   สำหรับมุสลิมแล้ว ในทุกเรื่องที่ประสบย่อมต้องได้รับข้อคิดเตือนใจเสมอ การใช้ความใคร่ครวญในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสร้างจะนำไปสู่ความยำเกรงในอัลลอฮฺ

  • img
   มารยาทตื่นนอน
   อิสลามจึงเน้นการปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิตของบุคคลนับแต่แรกเกิดจนเติบใหญ่

  • img
   มารยาทในการละหมาด
   การละหมาดเป็นวาญิบอย่างชัดเจน ระบุในอัลกุรอาน อัซซุนนะฮฺ และมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่รับรู้กันทั่วไป ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากมาย

  • img
   อัลอัดล์ (ความยุติธรรม)
   บ่าวของฉันเอ๋ย ฉันได้ห้ามการกดขี่ไว้สำหรับตัวฉันเอง และฉันได้ทำให้มันเป็นที่ต้องห้ามในหมู่พวกท่าน ดังนั้น จงอย่ากดขี่ข่มเหงต่อกัน

  • img
   ความเมตตาของท่านเราะสูล ต่อผู้อ่อนแอ
   “มุหัมมัด เป็นผู้ชายที่มีความพิเศษด้วยระดับที่สูงสุดของนิสัยแห่งความห่วงใยและความรู้สึกที่อ่อนโยน” 

  • img
   การแสดงออกถึงความละอาย
   เมื่อใครหมดความละอาย เขาก็สูญเสียความสำนึกในเรื่องเกียรติ ความศรัทธาของเขาจะอ่อนแอ เขาจะไม่รู้สึกละอายในการทำความชั่ว

  • img
   เมตตาธรรมของท่านเราะสูล ต่อผู้อ่อนแอ
   แน่นอนมนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นในสภาพที่อ่อนแอและจะย้อนกลับสู่ความอ่อนแออีกครั้ง

  • img
   มารยาทในการขออนุญาต
    การขออนุญาตถูกกำหนดให้ทำสามครั้งโดยการเคาะที่ประตู หรือการขอเข้าไป หากได้รับอนุญาตก็ดี แต่หากไม่ก็จงกลับไป และไม่ให้ขอเกินสามครั้ง

  • img
   จริยธรรมอันดีงามของมุสลิม 23-37
   พวกเขาจะรักษาลิ้นจากการนินทาว่าร้ายต่อผู้อื่น ทั้งนี้ ก็เพื่อไม่ให้การพูดคุยของพวกเขานั้นเป็นการพูดคุยที่เป็นบาป 

  • img
   จริยธรรมอันดีงามของมุสลิม 11-22
   พวกเขาจะเผชิญหน้ากับบททดสอบด้วยความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าทางออกและการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺจะต้องมีมาในเร็ววันอย่างแน่นอน