• img
   ความหมายของศอฮาบะฮฺ
   นักวิชาการ มีความขัดแย้งกันอย่างมากในการให้คำจำกัดความของ ศอฮาบะฮฺ แสดงถึงความเอาใจใส่ของนักวิชาการอิสลามในทุกยุคทุกสมัย

  • img
   ความพยายามของศอฮาบะฮ์ในการรวบรวมอัลฮะดิษ
   ท่านได้ทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนประชาชาติของท่าน ให้กลับคืนสู่การตั้งมั่นอยู่ในการเคารพภักดี ต่ออัลลอฮฺ เพียงองค์เดียว

  • img
   ประชาชาติของฉันทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ นอกจากผู้ที่ปฏิเสธ
   ส่วนการฝ่าฝืนและการขัดแย้งกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นั้นคือสาเหตุที่ได้มาซึ่งการกริ้วโกรธของอัลลอฮ์ และเป็นสาเหตุที่จะทำให้เข้าสู่นรก

  • img
   การทำดีต่อบิดามารดา
   สิทธิของมารดาที่เราต้องปฏิบัติดีด้วยนั้น มีมากกว่าและต้องมาก่อนสิทธิของบิดา ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความอ่อนแอ และความหนักอึ้งที่นางต้องเจอในการเลี้ยงลูก

  • img
   การเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ
   อิสลามส่งเสริมให้เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ และให้สร้างความสนิทสนมต่อกัน และห้ามการตัดขาดและการหันหลังให้กัน

  • img
   สิทธิของเพื่อนบ้าน
   ยืนยันสิทธิของเพื่อนบ้าน และการต้องทำดีกับพวกเขา โดยที่อัลลอฮฺทรงใช้มัน และกล่าวไว้ควบคู่กับการทำอิบาดะฮฺต่อพระองค์

  • img
   การงานเพียงอย่างเดียวจะพอเพียงกับสวรรค์หรือไม่ ?
   คนจะไม่ได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากการประกอบอามัลเพียงอย่างเดียว แต่มุสลิม-มุอฺมิน จะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตา และความประเสริฐของอัลลอฮฺ ควบคู่กันไปด้วย

  • img
   ห้ามชายเลียนแบบหญิง และหญิงเลียนแบบชาย
   “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม สาปแช่งชายท่ีเลียนแบบหญิง และหญิงท่ีเลียนแบบชาย” 

  • img
   การรับประทานด้วยมือขวา
   การรับประทานอาหารด้วยมือขวาเป็นมารยาทหนึ่งที่ท่าน เราะสูลุลลอฮฺ ใช้ให้กระท่า และ ท่านได้บอกว่า ชัยฏอนนั้นมันกินด้วยมือซ้าย

  • img
   มารยาทในการรับประทานอาหาร
   การกล่าว บิสมิลลาฮฺ ท่านเราะสูลได้ใช้ให้ปฏิบัติมัน และบอกว่ามันจะกันชัยฏอนไม่ให้เข้ามาร่วมรับประทานอาหารด้วย

  • img
   การชดใช้หนี้สิน
   หนี้สินนั้นเป็นเรื่องท่ีสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งไม่ควรที่จะถูกมองข้าม และยังเป็นเรื่องร้ายแรงที่อิสลามไม่อาจยกเว้นให้ได้ 

  • img
   ความหวานซึ้งของความรักที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺ
   แม้ว่าพวกเขายังละหมาดทั้งคืน ถือศีลอดตลอดทั้งปี ก็เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้นั้นจะได้พบรสชาติของความศรัทธาที่แท้จริง 

  • img
   รักเราะซูลุลลอฮ์ยิ่งกว่าผู้คนทั้งหลาย
   ท่านเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ และเมื่ออัลลอฮฺ เป็นที่รักสุดของพวกท่านมากกว่าอื่นใดทั้งหมด ดังนั้น ศาสนทูตของพระองค์จึงต้องเป็นที่รักยิ่งกว่าผู้ใดเช่นกัน

  • img
   บทที่กล่าวถึงบทกลอนบทกวี
   บทกลอนบทกวีนั้น ส่วนดีของมันก็คือสิ่งดี ส่วนเลวร้ายก็คือสิ่งเลวร้าย

  • img
   ถ้อยคำต้องห้าม
    มุสลิมจะถูกสอบถามถึงสิ่งที่เขาพูดด้วยว่าจะถูกตอบแทนรางวัลหรือจะถูกเอาผิด เพราะเหตุนี้ท่านนบี ได้ห้ามคำบางคำไม่ให้พูด และในบางคำท่านก็ได้ชี้แนะคำอื่นให้พูดแทน 

  • img
   บั้นปลายของการอธรรม
   ผู้ใดที่เขามีการอธรรมต่อพี่น้องของเขาในเรื่องเกียรติ์ศักดิ์ศรีของเขาหรือสิ่งอื่นใด เขาก็จงไปขอฮะลาลกับเขาเสียแต่ในวันนี้เถิด

  • img
   ห้ามสาบานเท็จอย่างเด็ดขาด
   การสาบานต่ออัลลอฮฺนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ อัลลอฮฺทรงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะมันเป็นเครื่องมือทางกฎหมาย

  • img
   เตือนให้ระวังการสาปแช่ง
   เพราะการสาปแช่งหากผู้ที่ถูกกล่าวถึงไม่สมควรได้รับมัน มันก็จะกลับไปหาคนที่แช่งมันแทน

  • img
   วาญิบต้องทำหัจญ์
   หัจญ์เป็นหนึ่งในหลักการปฏิบัติทั้งห้าอันยิ่งใหญ่ อัลลอฮฺทรงบังคับผู้ที่มีความสามารถให้ทำสักครั้งหนึ่งในชีวิต 

  • img
   การอบรมลูกหลาน (2)
    วิธีการสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งคือ การอบรมสั่งสอนโดยการเป็นแบบอย่างที่ดี 

  • img
   การอบรมลูกหลาน (1)
   และเราต้องปฏิบัติต่อลูกๆหลานๆของพวกเรา เหมือนกันที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ปฏิบัติกับลูกๆ ของบรรดาเศาะหาบะฮฺ

  • img
   ประตู สู่สวรรค์
   ผู้ศรัทธาทุกคน มีเป้าหมายสูงสุดที่ตรงกัน นั่นคือสวรรค์ ซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีวิธีการที่แตกต่างกันในการมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย

  • img
   ใช้ให้รักษาและทำตามอะมานะฮฺ
     อะมานะฮฺเป็นเรื่องใหญ่ อัลลอฮฺทรงให้ใช้รักษา ทำตาม และดูแลอะมานะฮฺ และทรงชมเชยคนที่มีอะมานะฮฺ

  • img
   คำสั่งปรับหลุมศพให้เท่ากัน
   ภัยของหลุมศพถือเป็นภัยร้ายแรงที่ชัยฏอนมารร้ายใช้เป็นอุบายหลอกล่อมนุษย์มาตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบัน ทำให้คนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีในการยกย่องหลุมศพ

  • img
   การอาบน้ำ และใช้เครื่องหอมในวันศุกร์
   วันศุกร์ คือวันชุมนุมพบปะของพี่น้องมุสลิม จึงส่งเสริมคนมาละหมาดให้ทำความสะอาด และให้ใช้เครื่องหอม เพื่อให้เขามีกลิ่นหอม จะได้ไม่สร้างความรำคาญกับผู้คนรอบข้างเขา