จุดเริ่มต้นของการศึกษาชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด(ซ.ล.)
  จำนวนคนเข้าชม  9675

 

จุดเริ่มต้นของการศึกษาชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด


          ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์  ที่พระองค์ทรงเลือกบรรดาเราะซูล จากบรรดาบ่าวของพระองค์ เพื่อนำพวกเขาไปสู่หนทางแห่งความสันติ และนำพวกเขาออกจากความมืดมิด ไปสู่ทางแห่งแสงสว่าง ทรงตรัสว่า :

      “แน่นอนยิ่ง มีแบบอย่างที่ดี อยู่ในตัวทูตของอัลลอฮ์ สำหรับพวกเจ้า สำหรับผู้ที่หวังในอัลลอฮ์ และโลกหน้า และรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมาก”                                                

(อัลอะหฺซาบอายะฮฺที่ 21)

           ขอสรรเสริญพระองค์ ที่ทรงนำทางสู่หนทางที่เที่ยงตรง และบันดาลให้เราเป็นมุสลิม
           ขอพรและความสันติ จงมีแด่บรรดานะบีที่พระองค์ทรงส่งมาเป็นความเมตตาแก่สากลโลก 

          อัลลอฮ์  ทรงประสงค์ให้ท่านนะบีมุฮัมมัด เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชาติทั้งมวล พระองค์ทรงจัดเตรียมทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์ ชีวประวัติของท่านแสดงออกในรูปแบบที่ครบถ้วนตามแบบฉบับของศาสนาอิสลาม ตามบทบัญญัติอิสลาม เหมาะสำหรับทุกยุคทุกสมัย ซึ่งผู้นำจะพบแบบอย่างในนโยบายรัฐในตัวท่าน  พ่อจะพบแบบอย่างในการลี้ยงดูลูกๆในตัวของท่าน สามีจะพบการปฏิบัติต่อภรรยาในตัวของท่าน ท่านเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญ ครูจะพบแบบอย่างในตัวท่าน ในขณะที่ท่านได้รับ“วะฮีย์”จากญิบรีลท่านก็เป็นนักเรียนที่มีมารยาทดี ท่านเป็นผู้มีสมถะที่แท้จริง ในการปฏิบัติการค้าท่านพ่อค้าที่ยุติธรรมและผู้ที่ซื่อสัตย์ ในการเลี้ยงแพะแกะท่านเป็นผู้ร่ำรวยที่กตัญญู ท่านเป็นคนยากจนที่มีความอดทน ท่านเป็นเด็กกำพร้าที่ต้องการเอาใจใส่และให้ความสงสาร ท่านเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้า ท่านเป็นนะบีซึ่งมีชีวประวัติที่สำคัญและสมควรที่จะศึกษา และพินิจพิเคราะห์มากที่สุด

          การเรียนรู้ชีวประวัติของบรรดาเราะซูล สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงจำเป็นต้องเรียนรู้และต้องเอาใจใส่ และนี่เป็นสิทธิหน้าที่ของพวกเรา ซึ่งในการศึกษาจะพบว่าการออกมาครั้งแรกของศาสนาอิสลาม เป็นอย่างไร? ความอุตสาหะอันยิ่งใหญ่ของท่านนะบี ที่ปฏิบัติเพื่อการดำรงไว้ซึ่งศาสนาของอัลลอฮ์  อีกทั้งเราจะได้รู้ถึงความพยามของบรรดาสาวกผู้มีเกียรติที่ได้ทุ่มเทลงไป ในการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์   และนำสารของท่านไปสู่ชาวโลกทั้งหลาย เราจะเทิดทูนถึงความดีงามอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาที่มีต่อเรา ซึ่งจะทำให้เรามีความรู้สึกรับผิดชอบต่อศาสนานี้ และสิ่งที่จำเป็นในการที่จะต้องนำพาไปให้ผู้อื่น เหมือนกับที่พวกเขาได้นำพามาให้เรา
 
           ผู้ที่ได้ศึกษาชีวประวัติของผู้ได้รับการคัดเลือก มุฮัมมัด และพินิจพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ จะทำให้การศรัทธามีความเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความรู้สึกรักในนะบีของพระองค์ และบรรดาอัครสาวกของท่าน ในการที่พวกเขาใช้ความอุตสาหะ เพื่อดำรงไว้ซึ่งศาสนา และช่วยเหลือมนุษยชาติให้รอดพ้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เราศึกษาชีวประวัติ ได้มองดูภาพต่างๆของการศรัทธาที่มีชีวิตชีวาเข้าไปผสมผสานกับหัวใจ แล้วได้เปลี่ยนพวกเขาไปสู่มนุษย์ที่ไม่ธรรมดา ซึ่งมีความตั้งใจและเป้าหมายที่ชัดเจน การพวยพุ่งของความรู้สึกและเป้าหมายที่สูงส่ง และการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา สิ่งต่างๆนี้ได้ทำให้เกิดปาฏิหาริย์ และพวกเขาเดินบนแผ่นดิน มีการสัมพันธ์กับอัลลอฮ์   และบรรดามลาอิกะฮ์  ซึ่งบางคนทำให้บัลลังก์ของอัลลอฮ์  สั่น เนื่องจากการตายของเขา และบรรดามลาอิกะฮ์ได้เข้าร่วมในการแห่ศพของเขา และบางคนมลาอิกะฮ์ได้ลงมาชำระล้างให้เมื่อเขาตาย และบางคนมลาอิกะฮ์ลงมาฟังการอ่านอัลกุรอาน ญิบรีลลงมายังมุฮัมมัด เพื่อนำเอาสลามจากอัลลอฮ์ มาฝากบางคนในพวกเขา ซึ่งสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นนอกจากความศรัทธาได้เข้าไปอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจ ทำให้ในตัวของผู้ศรัทธาได้เกิดการเคลื่อนไหวของความรู้สึกในเรื่องการทำความดี และเพิ่มการศรัทธาให้มากขึ้น และหน้าที่ของมันในหัวใจของผู้ไม่ศรัทธา จะผลักดันไปสู่หนทางแห่งการศรัทธา

          สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเร่งเร้าแก่บรรดานักเขียน ในชีวประวัติของนะบี และทำให้สำนักพิมพ์อัชบีเลียได้ใช้ให้ข้าพเจ้าเขียน เพื่อเป็นข้อกำหนดหลักสูตรวิชาชีวประวัติของท่านนะบี เกี่ยวกับบัญญัติอิสลาม ที่จัดให้มีขึ้นในส่วนต่างๆของโลกอิสลาม ซึ่งจะมาเป็นตัวช่วยเพื่อทำให้การงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


          แง่มุมต่างๆของชีวประวัตินะบีมีมากมาย ยากที่จะรู้ได้ทั้งหมดในหนังสือที่ถึงแม้จะมีขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตาม ด้วยเหตุนี้ไม่ควรคาดหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะประมวลแง่มุมต่างๆไว้ได้ทั้งหมด แต่ข้าพเจ้าได้ประมวลจำนวนหนึ่งจากแง่มุมต่างๆไว้ เพื่อจะให้ผู้ที่อ่านจิตนาภาพเกี่ยวกับชีวประวัติที่หอมกรุ่น ผลักดันให้มีการแสวงหาเพิ่มเติม และกระตุ้นให้มีการอ่านต่อไป เพื่อให้เกิดความใหม่ และนำมาซึ่งข้อคิดต่างๆ ที่มีประโยชน์

          อนึ่ง ข้าพเจ้าได้พยายาม ที่จะเสนอหนังสือเล่มนี้ด้วยสำนวนที่ง่าย เหมาะกับทุกระดับ และหวังว่าเป้าหมายที่ตั้งใจไว้จะประสบผลสำเร็จ

          ขออัลลอฮ์ ทรงทำให้การตั้งใจเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ ทำให้การงานเป็นสิ่งที่ดี มีความมั่นคงและก้าวหน้าต่อไป แท้จริงพระองค์ทรงเป็นเจ้าของการนั้นและเป็นผู้ที่มีความสามารถ ในการนั้นเสมอ
                                         
                                      

ดร.อับดุลลอฮ์ บิน อับดุรเราะห์มาน อัลค็อรอาน

  

        

 ...ประเด็นต่างๆในการศึกษาชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด 


 

https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://feuadvocate.net/slot-shopeepay/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://uniqhba.ac.id/assets/slot-gacor/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/assets/slot-gacor/https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://corona.tanahbumbukab.go.id/slot-gacor/http://siapma.poltekkesjogja.ac.id/uploads/slot-gacor/https://sijabfung.bpsdm.sumbarprov.go.id/storage/slot-gacor/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/toto88/https://stikeskesdam4dip.ac.id/situs-slot-gacor/https://teknikkimia.itbmb.ac.id/shopeepay/http://fkp.unw.ac.id/assets/joker123/https://siakad.stikmar.ac.id/sv388/https://elearning.smpn3sby.sch.id/slot-gacor/https://pkpm.darmajaya.ac.id/slot88/https://dinkes.tanahbumbukab.go.id/rtp-live-slot/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-online/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-dana/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://proceeding.upp.ac.id/slot-dana/https://imartapura.banjarkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sipa.fti.itb.ac.id/slot-gacor/https://pnmhii-xxvii.uns.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://ppm.akfarsurabaya.ac.id/rtp-live/https://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/bola88/https://pmb.iaicirebon.ac.id/pragmatic88/https://dpmptsp.mamujukab.go.id/slot-pulsa/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-gacor-deposit-pulsa/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/bolagila/https://sidumas.badungkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://pustaka-arsip.tanahdatar.go.id/slot-dana/https://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/slot-online-deposit-pulsa/https://keuangan.akfarsurabaya.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://geoinformasi.kuburayakab.go.id/slot-gacor/https://opac.upp.ac.id/togel4d/https://lamandaukab.go.id/slot-gacor/https://fh.unigal.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://alumni.undip.ac.id/slot-gacor/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-dana/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php