ความต้องการของมนุษยชาติ ในการส่งบรรดานะบี และเราะซูลมา
  จำนวนคนเข้าชม  4393

   

  

ความต้องการของมนุษยชาติ ในการส่งบรรดานะบี และเราะซูลมา

 

1.  การให้ความเข้าใจแก่มนุษยชาติ ในเรื่องของผู้ทรงสร้าง และข้อคิดของการกำเนิดชีวิต

          แท้จริง บรรดาผู้ที่มีสติปัญญา เป็นผู้พินิจพิจารณา ในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่นี้ ด้วยแผ่นดิน ชั้นฟ้า จักรราศี และสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในสากลโลก และสิ่งที่ได้ประมวลไว้ จากสัญญาณต่างๆ ที่ยิ่งใหญ่ พวกเขารู้ว่า ทุกอย่างนั้นมีผู้ทรงสร้าง ผู้จัดการ บริหารที่มีความรอบรู้ อัลลอฮ์  ทรงตรัสว่า :

      “และหากเจ้าถามพวกเขาว่า ใครสร้างชั้นฟ้าต่างๆ และพื้นแผ่นดิน พวกเขาก็จะกล่าวว่า อัลลอฮ์ จงกล่าวเถิดว่า การสรรเสริญนั้น เป็นของอัลลอฮ์  หากแต่ส่วนมากของพวกเขาไม่รู้”   

(ลุกมานอายะฮฺที่ 25)

           พวกเขาไม่รู้ในลักษณะต่างๆของผู้ทรงสร้าง ไม่เข้าใจในความเป็นจริงของพระองค์ เนื่องจากมันมิได้อยู่ในความสามารถของสติปัญญาที่จะรับรู้ ที่จะเข้าใจในเรื่องต่างๆโดยละเอียด ได้หลงทางไปแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการจะรู้จักอัลลอฮ์ หรือลักษณะของพระองค์ ด้วยการใช้ดุลพินิจของตนเอง ซึ่งมีบางคนกล่าวว่า มีองค์เดียว บางคนอ้างว่าธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยตนเอง บางคนทำให้พระองค์มีลูก บางคนเชื่อในสิ่งถูกสร้างบางอย่าง สามารถให้คุณ ให้โทษได้ เช่น แสงสว่าง ความมืด และอื่นๆ จากการออกนอกลู่นอกทางต่างๆของมนุษย์จึงจำเป็นต้องมีการส่งบรรดาเราะซูลมา เพื่อให้มนุษย์ได้รู้จักผู้สร้างพวกเขา สอนพวกเขาให้ได้รู้ถึงลักษณะต่างๆของพระองค์ และมนุษย์นั้นมีความต้องการในบรรดาเราะซูล เพื่อสอนให้พวกเขาได้รู้จักพระผู้สร้าง และบอกถึงเป้าหมายของการสร้างพวกเขาขึ้นมาในชีวิตนี้ ได้แก่ การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์  และการดำเนินชีวิตเพื่อให้อยู่ในหนทางของพระองค์ ที่เที่ยงตรง เหมือนกับที่ อัลลอฮ์ ทรงตรัสว่า :

    “และข้า(อัลลอฮ์ ) มิได้สร้างญิณ และมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใด นอกจากให้พวกเขาได้เคารพภักดีต่อข้าเท่านั้น”     
(อัซซาริย๊าตอายะฮฺที่ 56)

2.  การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

          มีผู้ที่ปฏิเสธการมีชีวิตขึ้นมาใหม่ หลังจากที่ได้ตายไปแล้ว และเห็นว่า การตายนั้น คือ จุดจบของชีวิต เหมือนกับที่อัลลอฮ์ ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเขา ว่า :

               
    “และพวกเขากล่าวว่า มันไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากชีวิตของเราแห่งโลกนี้เท่านั้น เราจะตายไป และมีชีวิตขึ้นมา และไม่มีอะไรมาทำให้เราพินาศ นอกจากกาลเวลาเท่านั้น และพวกเขาไม่มีความรู้ใดๆ เลย เกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าว พวกเขาไม่มีอะไรอื่น นอกจากการนึกคิดไปเท่านั้น”         
(อัลญาษียะฮฺ อายะฮฺ 24)

           พวกเขารู้โดยธรรมชาติว่า จะมีชีวิตใหม่หลังจากที่ได้ตายไปแล้ว แต่ว่า พวกเขาไม่รู้ถึงรายละเอียดของชีวิต เพราะมันเป็นเรื่องเร้นลับที่สติปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ได้ และไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ นอกจากด้วยการถ่ายทอดที่ถูกต้อง จากผู้ที่รู้เท่านั้น และผู้นั้นคือ อัลลอฮ์ และบรรดาเราะซูลเป็นผู้บอกข่าวในเรื่องราวต่างๆจากอัลลอฮ์


3.  แก้ไขการออกนอกลู่นอกทางต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์

         หลังจากที่ได้มีการส่งบรรดานะบี และเราะซูลมา เมื่อวันเวลาได้ผ่านไป บทบัญญัติต่างๆต้องพบกับการบิดเบือน ความงมงาย การหลงผิดเริ่มแทรกซึมเข้าสู่ประชาชาติ ความโง่เขลาได้กระจายไปทั่ว การตั้งภาคีเข้ามาแทนที่ศาสนาที่ถูกต้อง จึงต้องส่งบรรดาเราะซูลมา เพื่อทำให้มนุษย์ได้ย้อนกลับไปสู่หนทางที่เที่ยงตรง และแก้ไขการออกนอกลู่นอกทางดังที่ อัลลอฮ์  ทรงตรัสว่า :

    “แต่ก่อนนั้น ผู้คนทั้งหลาย เป็นประชาชาติเดียวกัน แล้วอัลลอฮ์ได้ทรงส่งบรรดานะบีมาเป็นผู้แจ้งข่าวดี และข่าวร้าย และได้ประทานคัมภีร์พร้อมกับความจริงมากับพวกเขา เพื่อให้มาเป็นผู้ตัดสินระหว่างผู้คนทั้งหลาย ในสิ่งที่พวกเขามีความขัดแย้งกัน และไม่มีใครขัดแย้งกัน ในเรื่องดังกล่าว นอกจากพวกที่ได้รับคัมภีร์ ในภายหลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งต่างๆ มายังพวกเขา โดยเกิดจากความอธรรมในหมู่ของพวกเขา แล้วอัลลอฮ์ได้ทรงนำทางบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธา ในสิ่งที่พวกเขามีความขัดแย้งกัน จากความจริง ด้วยการอนุมัติของพระองค์ และอัลลอฮ์นั้น ทรงนำทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์”
(อัลบะเกาะเราะฮฺอายะที่ 213)

มีรายงานจากอิบนุ อับบาส กล่าวว่า :

".كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوافبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين"

     “ระหว่างนูห์กับอาดัมเป็นระยะเวลาสิบศตวรรษ(หนึ่งพันปี) ทุกคนอยู่ในบทบัญญัติแห่งความจริง แล้วพวกเขาได้ขัดแย้งกัน อัลลอฮ์ ทรงส่งบรรดานะบีมาเป็นผู้แจ้งข่าวดี และข่าวร้าย ” 
---------------------------------------------------------------------------------- 
ตัฟซีร อิบนุ กะซีร:1/364 และกล่าวว่า:อัลฮากิมได้รายงานไว้ในมุสตัดร็อกของท่าน และกล่าวว่า เศาะเหี้ยหฺ อิมามมบุคอรียฺ และมุสลิม ไม่ได้นำออกรายงาน  

อัลลอฮ์  ทรงตรัสว่า :

    “ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือ สำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้ว ที่หัวใจของพวกเขาจะมีความนบน้อม แก่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ และสิ่งที่ได้ลงมา จากความจริง และไม่เป็นเหมือนพวกที่ได้รับคัมภีร์มาก่อน แล้วกาลเวลาได้เนิ่นนานไป หัวใจของพวกเขาก็แข็งกระด่าง และจำนวนมากจากพวกเขา เป็นคนชั่ว”

 (อัลหะดี๊ด:16)
 
4.  ความต้องการในบทบัญญัติ เพื่อควบคุมชีวิตมนุษย์ในโลกนี้

           มนุษย์มีความต้องการในกฎเกณฑ์บางอย่าง เพื่อช่วยให้มีชีวิตที่ปลอดภัย มีความสุข และเกิดความยุติธรรม ความเสมอภาคทางด้านสังคมเศรษฐกิจ และในการปฏิบัติต่อกัน บทบัญญัติที่บรรดาเราะซูลนำมาและประมวลไว้ เราจะพบว่าเราะซูลบางท่านจะเน้นในการเรียกร้องเชิญชวนหมู่คณะ หลังจากที่สอนเรื่องการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์  และปรับปรุงด้านหนึ่งจากหลายๆ ด้านของชีวิตที่มีความต้องการ ดังที่อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า :


   “และส่งชุไอยบ์ไปยังพี่น้องของเขา ณ เมืองมัดยัน เขากล่าวว่า โอ้ หมู่คณะของฉัน ท่านทั้งหลายจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ ท่านทั้งหลายไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากพระองค์ หลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้เป็นเจ้าของท่านทั้งหลายได้มายังท่านทั้งหลาย ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงทำให้การตวง และการชั่งครบถ้วนสมบูรณ์ และอย่าได้ทำให้สิ่งของของผู้คนทั้งหลายหดหายไป และอย่าได้ก่อความเสื่อมเสียขึ้นในพื้นแผ่นดิน หลังจากที่ได้ปรับปรุงแล้ว อันนั้นเป็นการดี สำหรับท่านทั้งหลาย หากท่านทั้งหลาย เป็นผู้ศรัทธา”             
(อัลอะอฺร๊อฟอายะฮฺที่ 85)

 

   ชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด             
 
ดร.อัดุลลอฮฺ  อิบนุ อับดิรเราะฮ์มาน อัลค็อรอาน ...ประเด็นต่างๆในการศึกษาชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด 

https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkaphttps://panseljpt.bumn.go.id/slot-gacor/
https://feuadvocate.net/slot-shopeepay/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://uniqhba.ac.id/assets/slot-gacor/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/assets/slot-gacor/https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://corona.tanahbumbukab.go.id/slot-gacor/http://siapma.poltekkesjogja.ac.id/uploads/slot-gacor/https://sijabfung.bpsdm.sumbarprov.go.id/storage/slot-gacor/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/toto88/https://stikeskesdam4dip.ac.id/situs-slot-gacor/https://teknikkimia.itbmb.ac.id/shopeepay/http://fkp.unw.ac.id/assets/joker123/https://siakad.stikmar.ac.id/sv388/https://elearning.smpn3sby.sch.id/slot-gacor/https://pkpm.darmajaya.ac.id/slot88/https://dinkes.tanahbumbukab.go.id/rtp-live-slot/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-online/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-dana/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://proceeding.upp.ac.id/slot-dana/https://imartapura.banjarkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sipa.fti.itb.ac.id/slot-gacor/https://pnmhii-xxvii.uns.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://ppm.akfarsurabaya.ac.id/rtp-live/https://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/bola88/https://pmb.iaicirebon.ac.id/pragmatic88/https://dpmptsp.mamujukab.go.id/slot-pulsa/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-gacor-deposit-pulsa/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/bolagila/https://sidumas.badungkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://pustaka-arsip.tanahdatar.go.id/slot-dana/https://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/slot-online-deposit-pulsa/https://keuangan.akfarsurabaya.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://geoinformasi.kuburayakab.go.id/slot-gacor/https://opac.upp.ac.id/togel4d/https://lamandaukab.go.id/slot-gacor/https://fh.unigal.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://alumni.undip.ac.id/slot-gacor/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-dana/https://besilak.belitung.go.id/slot-gacor/https://bangkom.bekasikota.go.id/storage/slot-gacor/https://pelangi.pangkalpinangkota.go.id/public/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php