การเข้ารับอิสลามของชาวอันศอร
  จำนวนคนเข้าชม  6308

 

การเข้ารับอิสลามของชาวอันศอร

          สิ่งที่เห็นได้ชัดในการอพยพของท่านนะบีมุฮัมหมัด นั้น เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียกร้องเชิญชวนแห่งอิสลามเกิดขึ้นจากการดำเนินการของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงสอดส่องอย่างใกล้ชิด เอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ และทรงคุ้มครองอย่างไม่คลาดสายตา พระองค์ทรงจัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมยิ่งที่เมือง “ยัษริบ” (*1*) เพื่อเป็นที่พำนักของนะบี ของพระองค์ในการอพยพ และเป็นที่อุปถัมภ์ค้ำจุนในการทำงานเผยแพร่ หลังจากที่มักกกะฮ์มีแต่ความคับแคบ ทรงทำให้เผ่าเอ๊าซ์ กับ เผ่าค็อซร็อจญ์  ชาวเมืองที่อาศัยอยู่ที่ยัษริบ  พร้อมให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม ตลอดจนการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ หลังจากที่บรรดาหัวหน้าทั้งหลายของเผ่ากุเรชในนครมักกะฮ์ไม่ยอมรับภาระหน้าที่นี้

          ชาวยะฮูด กลุ่มหนึ่งที่ได้อาศัยอยู่เคียงข้าง “เอ๊าซ์” และ “อัลค็อซร็อจญ์” พวกเขาหลบหนีจากการบีบคั้นของพวกคริสต์(นะซอรอ) และพบว่าพวกตนนั้นมีจำนวนน้อย และเกรงว่าจะสูญพันธุ์ ถ้าไปร่วมมือกับพวกนะซอรอในการสู้รบอยู่เรื่อยๆ พวกนะซอรอได้ออกอุบายแทรกแซงให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจในหมู่ชาวอาหรับ และไม่ยอมเลิกพฤติกรรมก่อกวน ทำให้ชาวอาหรับต้องประหัตประหารกันเองอย่างต่อเนื่องอย่างไร้เหตุผล ในขณะเดียวกัน กลุ่มยิวทั้งหลายเริ่มมีพลังและมีจำนวนมากขึ้น บวกกับทรัพยากรของพวกเขาก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น (*2*)

          ด้วยสาเหตุของสงครามทำให้ผู้นำส่วนใหญ่ของเผ่าเอ๊าซ์ และเผ่าค็อซร็อจญ์ต้องประสบกับความตกต่ำและสั่นคลอน ปราศจากความสงบร่มเย็น จึงเป็นเหตุให้แต่ละเผ่าต้องหาทางออกเพื่อให้กลุ่มคนที่เหลือจากเผ่าต่างๆได้คงอยู่ต่อไป และพยายามที่จะเรียกร้องสันติภาพ และความรักใคร่ปรองดองกัน และพวกยิวได้เคยบอกชาวเมือง ยัษริบ ว่า จะมีนะบีผู้หนึ่งมาในเวลาอันใกล้นี้ และได้ขู่ถึงการมาของนะบีท่านนั้น ในขณะที่เกิดความขัดแย้งกันว่า “พวกตนนั้นจะดำเนินตามและร่วมมือกับนะบีผู้นั้นเพื่อสู้รบกับชาวอาหรับ และทำการเข่นฆ่าสังหารอาหรับ ดังเช่นการสังหารฆ่าฟันพวก “อ๊าด” และพวก “อิรอม”   ด้วยเหตุนี้ บรรดาผู้ชายของเผ่า“ค็อซร็อจญ์”และเผ่า“เอ๊าซ์” จึงรีบเข้ารับอิสลาม เพื่อที่จะทำให้การสู้รบจบสิ้นลง และลบภาพหลอนของสงครามตามที่พวกยิวได้เคยข่มขู่ไว้  

อุมมุล มุมินีน อาอิชะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮา ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวว่า :

كان يوم بعاث يوما قدّمه الله لرسوله  فقدم رسول الله وقد افترق ملؤهم ، وقتلت سرواتهم

وجرحوا ، فقدمه الله لرسوله  في دخولهم في الإسلام

          “วัน- บุอ๊าษ” นั้น เป็นวันหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงประทานให้แก่ศาสนฑูตของพระองค์  คือขณะที่บรรดาหัวหน้าเผ่าต่างๆกำลังพิพาทกัน และมีการสังหารบรรดาเชลยศึกที่กำลังบาดเจ็บ อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ประทานให้กับท่านเราะซูล ด้วยกับการที่พวกเขาเข้ารับอิสลาม” (*3*) 

          การอพยพได้ดำเนินไปและทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั้น ทรงห่วงใยนะบี ของพระองค์ รวมถึงการเผยแพร่ศาสนาด้วย  ในช่วงเทศกาลทำฮัจญ์ ท่านนะบี ได้แนะนำตัวเองกับเผ่าต่างๆ และขอความร่วมมือจากพวกเขา จนกระทั่งได้พบกับชาว “ค็อซร็อจญ์” จำนวนหกคน ท่านได้ขอให้พวกเขาหยุด

ท่านได้กล่าวว่า : “พวกท่านเป็นใคร ?”

พวกเขาตอบว่า : “พวกเราเป็นกลุ่มหนึ่งจากเผ่า “ค็อซร็อจญ์”

ท่านนะบีถามว่า : “พวกท่านเป็นผู้สวามิภักดิ์ต่อพวกยิวใช่ไหม ?”

พวกเขาตอบว่า : “ใช่แล้ว”

ท่านนะบีกล่าวอีกว่า : “พวกท่านจะฟังฉันพูดได้ไหม ?”

พวกเขาตอบว่า : “ได้”

          พวกเขาก็นั่งลง แล้วท่านนะบี ก็เชิญชวนพวกเขาให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และได้เสนออิสลามให้แก่พวกเขา พร้อมกับอ่านอัลกุรอานให้พวกเขาฟัง

พวกเขาจึงพูดขึ้นว่า : “ท่านพี่น้องทั้งหลาย พวกท่านคงทราบดี – ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ว่า แท้จริง เขาผู้นี้คือนะบี ที่พวกยิวเคยพูดจาข่มขู่พวกท่านไว้ ด้วยการอ้างถึงเขาผู้นี้ ดังนั้น อย่าให้พวกยิวได้ติดต่อกับเขาก่อนพวกท่านเลย”

          พวกเขาจึงตอบรับการเชิญชวนของท่านนะบี และได้เชื่อฟังโดยรับเอาสิ่งต่างๆของอิสลามที่ท่านได้เสนอให้ 

          พวกเขาพูดว่า : “เราได้ทิ้งพรรคพวกของเราและไม่มีผู้ใดเลยที่จะเป็นศัตรูหรือมีความเลวร้าย และหวังว่าอัลลอฮ์ จะทรงรวบรวมพวกเราทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันอันเนื่องจากท่าน พวกเราจะล่วงหน้าไปก่อน แล้วบอกเรื่องราวการเรียกร้องให้พวกเขารู้ ตลอดจนเรื่องที่พวกเราได้ตอบสนองท่านจากศาสนานี้ให้พวกเขาได้ทราบ หากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงรวบรวมพวกเขาให้เข้ารับอิสลามแล้ว ก็จะไม่มีใครอีกแล้วที่จะประเสริฐไปกว่าท่าน”

          และพวกเขาได้เดินทางกลับไปยังเมือง-ยัษริบ โดยรับศาสนาใหม่ติดตัวไปด้วย ในขณะที่ท่านนะบี กำลังรอคอยผลที่ท่านปลูกไว้ ท่านยังคงทำหน้าที่เผยแพร่ ที่นครมักกะห์อย่างต่อเนื่อง (*4*)     

 

ดร.อัดุลลอฮฺ  อิบนุ อับดิรเราะฮ์มาน อัลค็อรอาน

 ...ประเด็นต่างๆในการศึกษาชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด 


  1. ชื่อของเมือง- อัลมะดีนะฮ์ก่อนการอพยพ
  2. ฟิกฮุซซีเราะฮฺ อัลฆอซาลี 103
  3. ดูซอฮีฮุ้ล บุคอรีย์ : กิตาบุลมะนากิ๊บ บาบ “มะนากิบุลอันศ็อร” ฮะดีษที่ 3777 ฟัตฮุลบารีย์ เล่มที่ 7 หน้า 110
  4. เรื่องการเข้ารับอิสลามของคนกลุ่มนี้ ดูที่หนังสือ “ซีเราะฮฺ อิบนิ ฮิชาม”  เล่ม 2 หน้า 38 และหนังสือ “ ดะลาอิลุลนุบูวะฮฺ ” ของ อัลบัยฮะกีย์  เล่ม 2 หน้า 433 และ “ อัลกุบรอ ” ของ อิบนิ ซะอ์ดฺ   เล่ม 1 หน้า 218  
      
https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://feuadvocate.net/slot-shopeepay/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://uniqhba.ac.id/assets/slot-gacor/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/assets/slot-gacor/https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://corona.tanahbumbukab.go.id/slot-gacor/http://siapma.poltekkesjogja.ac.id/uploads/slot-gacor/https://sijabfung.bpsdm.sumbarprov.go.id/storage/slot-gacor/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/toto88/https://stikeskesdam4dip.ac.id/situs-slot-gacor/https://teknikkimia.itbmb.ac.id/shopeepay/http://fkp.unw.ac.id/assets/joker123/https://siakad.stikmar.ac.id/sv388/https://elearning.smpn3sby.sch.id/slot-gacor/https://pkpm.darmajaya.ac.id/slot88/https://dinkes.tanahbumbukab.go.id/rtp-live-slot/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-online/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-dana/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://proceeding.upp.ac.id/slot-dana/https://imartapura.banjarkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sipa.fti.itb.ac.id/slot-gacor/https://pnmhii-xxvii.uns.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://ppm.akfarsurabaya.ac.id/rtp-live/https://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/bola88/https://pmb.iaicirebon.ac.id/pragmatic88/https://dpmptsp.mamujukab.go.id/slot-pulsa/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-gacor-deposit-pulsa/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/bolagila/https://sidumas.badungkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://pustaka-arsip.tanahdatar.go.id/slot-dana/https://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/slot-online-deposit-pulsa/https://keuangan.akfarsurabaya.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://geoinformasi.kuburayakab.go.id/slot-gacor/https://opac.upp.ac.id/togel4d/https://lamandaukab.go.id/slot-gacor/https://fh.unigal.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://alumni.undip.ac.id/slot-gacor/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-dana/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php