แหล่งที่มาและหนังสือต่าง ๆ
  จำนวนคนเข้าชม  3095

แหล่งที่มาและหนังสือต่าง ๆ

         นักวิชาการอิสลาม ได้ให้ความสำคัญในการรวบรวมบุคลิกภาพต่างๆของท่านเราะซูล  และบันทึกไว้ในหนังสือ ซึ่งไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไป ทั้งนี้เพื่อที่จะให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชาติของท่านและจะได้นำไปปฏิบัติตาม     หนังสือเหล่านั้นได้แก่ ;

  • หนังสืออัชชามาอิ้ล ของอีหม่าม มุฮัมมัด บินอีซา อัตติ้ลมีซียฺ เสียชีวิตในปี ฮิจเราะห์ 279
  • หนังสือจริยธรรมและ มารยาทของท่านนบี โดย ฮาฟิช (อบูชัยคุ) อับดุลเลาะฮฺ บุตรของมุฮัมมัด อัลอัสบาฮานี่ เสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ที่ 369
  • หนังสือ อัชชามาอิ้ล ของอบีอับบาส ยะอฺฟัร บิน มุฮัมมัด อัลมุสตักฟิรียฺ เสียชีวิตปี ฮ.ศ.432
  • หนังสือ ของอัลอันวาร ฟีชะมาอิลิ้ล นบี อั้ลมุคต้าร โดยอบีมุฮัมมัดอัลฮะซัน บินมัสอูด บาฆอวี เสียชีวิต ฮ.ศ.516 ท่านได้เขียนถึงบุคลิกต่าง ๆ ของท่านนบีอย่างมากมายท่านได้รวบรวมฮะดีษที่เกี่ยวกับบุคลิกท่านนบีถึง 1257 หะดีษ
  • หนังสือ ซาดุ้ลมะอาต ฟี ฮัดยิคอยรินอิบาตร โดยอีหม่ามอิบนุฆอยยิม อัลเญาซียะฮฺ เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 751 ขออัลลอฮฺ ซ.บ ทรงเมตตาเขาเหล่านั้น (จาก มะศอดิร และ กุตุบทช่ามาอิ้ล ของท่านนบี ดู ฟารูค ฮุมาดะฮฺ มะศอดิร อัซซีเราะตุ้ลนะบ่าวียะฮฺ วะตักวีมุฮา 42-43 .มะฮฺดีริสกุลลอฮฺ อัซซีเราะตุ้ลนะบ่าวียะฮฺ 735 .)

 

 

ดร.อัดุลลอฮฺ  อิบนุ อับดิรเราะฮ์มาน อัลค็อรอาน

 ...ประเด็นต่างๆในการศึกษาชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด