คำนำ อิสลามศาสนาแห่งความสมบูรณ์
  จำนวนคนเข้าชม  22961

คำนำ

            หนังสือ “อิสลามศาสนาที่สมบูรณ์” เป็นการถอดความจากการบรรยายของ “เชค มุฮัมมัด อัลอะมีน อัชชังกีฎีย์” ณ มัสยิดอันนะบะวีย์ นครมะดีนะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย นับว่าเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในรูปแบบอิสลาม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่มุสลิมจะต้องสร้างความเข้าใจ และช่วยกันเผยแพร่ให้กับสังคมโดยรวมได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงของศาสนาอิสลาม เพราะศาสนาอิสลามได้ถูกบิดเบือนจากแนวทางอันเที่ยงตรง ทำให้สังคมเกิดความสับสน คลาดเคลื่อนและเข้าใจผิดในศาสนาอิสลามดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน      

          หนังสือเล่มนี้จึงเป็นสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการศาสนาให้กับผู้อ่านได้มาก และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลดีแก่ตนเองและสังคมรอบข้างตามเจตนาในการจัดทำขึ้น
           หนังสือเล่มนี้ได้ถอดความมาจากภาษาอาหรับ โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงกิจการศาสนา แห่งประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย ขออัลลอฮ์   ทรงตอบแทนความดีแก่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจการงานทั้งหลาย ที่ทำเพื่อการเผยแพร่ศาสนาของพระองค์ และขอพระองค์ทรงรับการงานอันน้อยนิดนี้ของพวกเราด้วยเถิด และขอให้พระองค์ทรงโปรดนำเรา ท่านทั้งหลายสู่ทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิด อามีน


                                                                                    คณะผู้จัดทำ
                                                                               13 / ชาวาล  / 1429

                                                           

                                                   

                                                             

الحمد لله رب العالمين ،  والصلاة والسلام على نبينا محمد
 وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ، أما بعد
  :

           นี่คือคำปราศรัยที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ที่ "มัสยิดอันนะบะวีย์" นครมะดีนะฮ์  ซึ่งมิตรสหายของข้าพเจ้าได้บันทึกเทปไว้เพื่อนำไปเผยแพร่ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงสนองตอบตามความปรารถนาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์โดยทั่วกัน  


            วันอะรอฟะฮ์ตรงกับวันศุกร์ที่ 9 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ในการทำฮัจญ์อำลา (ฮัจญะตุลวะดาอ์) ของท่านนะบีมุฮัมมัด   อายะฮ์นี้ได้ถูกประทานลงมา ขณะที่ท่านนะบีมุฮัมมัด   ยืนอยู่ที่ทุ่งอะรอฟะฮ์ในตอนเย็น และภายหลังจากที่อายะฮ์ดังกล่าวถูกประทานมาได้ 81 วัน ท่านนะบีมุฮัมมัด   ก็สิ้นชีวิต

อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า

      “...วันนี้ข้า (อัลลอฮ์) ได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้า และข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณา เมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว...”                     (อัลมาอิดะฮ์ :  3)

            อัลลอฮ์   ทรงประกาศให้ทราบในอายะฮ์นี้ว่า พระองค์ทรงให้ศาสนาของพวกเราครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ฉะนั้นจึงไม่มีการขาดตกบกพร่องใดๆอีกต่อไป และไม่ต้องการเสริมเพิ่มเติมใดๆเข้ามาอีก ด้วยเหตุนี้ บรรดานะบีจึงสิ้นสุดลงที่ท่านนบี มุฮัมมัด   เท่านั้นและ อัลลอฮ์    พระองค์ทรงพอพระทัยให้อิสลามเป็นศาสนาสำหรับพวกเรา ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงประกาศว่า พระองค์จะมิทรงรับศาสนาอื่นจากผู้ใดอีกเป็นอันขาด     ดังดำรัสของพระองค์ที่ว่า
 

“และผู้ใดที่แสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากศาสนาอิสลามแล้ว  ศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากขา เป็นอันขาด และในปรโลก เขาผู้จะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน”       (อาละอิมรอน : 85)  

พระองค์ทรงตรัสว่า 
             
“แท้จริง ศาสนา ณ อัลลอฮ์ นั้น คือ อัลอิสลาม...”            (อาละอิมรอม : 19)

          และในความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลามนี้เอง พระองค์ได้ทรงอธิบายบทบัญญัติ  ต่างๆของ อัลอิสลาม เอาไว้ทั้งหมด ซึ่งล้วนแต่เป็นทางนำและ สิ่งที่ดีงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ด้วยเหตุนี้     พระองค์ทรงตรัสว่า

“ข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณา เมตตาของข้า”        (อัลมาอิดะฮ์ :   3)

          อายะฮ์นี้นับเป็นตัวบทชัดเจนที่ระบุว่า ศาสนาอิสลามมิได้ทิ้งสิ่งใดที่มนุษย์มีความต้องการทั้งในโลกนี้และโลกหน้า แต่อิสลามได้ชี้แจงไว้อย่างแจ่มแจ้งครบถ้วนสมบูรณ์หมดทั้งสิ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ณ ที่ใด หรือสมัยใดก็ตาม       

           เราจะยกตัวอย่างประเด็นสำคัญๆที่เราพบเห็นกันเป็นประจำเพียง 10 ประเด็น และบางประเด็นจะมีข้อสังเกตบางประการไว้ให้ด้วย นั่นคือ

          1. เรื่อง การให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์   "เตาฮีด"
          2. เรื่อง การอบรมสั่งสอนตักเตือน "อัลวะอ์ฏ"
          3. เรื่อง ความแตกต่างระหว่างการงานที่ดีและไม่ดี
          4. เรื่อง การพิพากษาตัดสินที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติศาสนา
          5. เรื่อง เกี่ยวกับสภาพสังคม
          6. เรื่อง เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
          7. เรื่อง เกี่ยวกับการเมือง
          8. เรื่อง การที่ผู้ปฏิเสธศรัทธามีชัยชนะเหนือมุสลิม
          9. เรื่อง ความอ่อนแอและความด้อยกว่าของมุสลิม  ที่ไม่สามารถต่อกรกับผู้ไร้ศรัทธาได้                          
          10. เรื่อง ปัญหาการไม่เข้าใจกัน 

          

         เราจะอธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว   จาก อัลกุรอาน และนี่คือสิ่งที่จะชี้ให้เห็นได้ทันทีว่า ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น สามารถแก้ไขได้ด้วย   อัลกุรอาน ทั้งสิ้น
 
 


          
                                                                                                        

ประเด็นที่ 1 >>>>Click here