ความปวดร้าวจากครอบครัว
  จำนวนคนเข้าชม  4857

ความปวดร้าวจากครอบครัว


“ พวกเขาต้องการที่จะดับแสงสว่างของอัลลอฮ์ด้วยปากของเขา และอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงยินยอม นอกจากจะทรงให้แสงสว่างของพระองค์สมบูรณ์เท่านั้นและแม้ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธจะชิงชังก็ตาม ”  (Al-Quran 9:32)


          ครอบครัวของผู้ที่เปลี่ยนศาสนานั้นคงจะไม่ทราบถึงความรู้สึก ของผู้ที่เปลี่ยนศาสนา พวกเขาเจ็บปวดกันแค่ไหนกับการที่จะทำให้ครอบครัวยอมรับ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในครอบครัวของศาสนาที่ซึ่งไม่เคยรับรู้การมีอยู่ของพระเจ้า ไม่เคยเชื่อเรื่องพระเจ้า เมื่อลูกหลานคุณได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม การกระทำของพวกท่านทั้งหลายทำให้พวกเขาเจ็บปวดรวดร้าว พวกคุณไม่ยอมรับศาสนาอิสลาม แล้วยังไม่ยอมรับฟัง ไม่ยอมให้เขาเหล่านั้นได้อธิบาย ไม่ยอมรับรู้เรื่องราวของพวกเขา เหมือนการตัดญาติขาดมิตรกันเพียงเพราะการเปลี่ยนศาสนา


“และแน่นอนเราได้บังเกิดญะฮันนัม ซึ่งมากมายจากญิน และมนุษย์ โดยที่พวกเขามีหัวใจโดยที่พวกเขาไม่ใช้มันทำความเข้าใจ และพวกเขามีตา ซึ่งพวกเขาไม่ใช้มันเอง และพวกเขามีหู ซึ่งพวกเขาไม่ใช่มันฟัง ชนเหล่านี้แหละประหนึ่งปศุสัตว์ ใช่แต่เท่านั้น พวกเขาเป็นผู้หลงผิดยิ่งกว่า ชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ที่เผอเรอ”  ( Al-Quran 7:179)

 
          ศาสนาอิสลามในคัมภีร์อัลกุรอานได้สอนให้ทำความดีและดูแลพ่อแม่ แต่สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ทำกับพวกเขาคือการไม่สนใจ การปล่อยพวกเขาให้โดดเดี่ยว เมื่อหลักการทางศาสนาอิสลามไม่สามารถที่จะไหว้สักการะรูปภาพหรือรูปปั้นต่างๆได้ เพราะเป็นการนำมันมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์   พวกเขาก็ถูกกล่าวหาว่าอกตัญญู แต่ใครจะรู้บ้างพวกเขาได้วิงวอนขออภัยต่อพระองค์ให้พ่อแม่ของเขาทุกครั้งในการละหมาดและทุกวัน สิ่งไหนที่เรียกว่าความกตัญญู


“ และเราได้สั่งการแก่มนุษย์เกี่ยวกับบิดามารดาของเขา โดยที่มารดาของเขาได้อุ้มครรภ์เขาอ่อนเพลียครั้งแล้ว ครั้งเล่า การหย่านมของเขาในระยะเวลาสองปี เจ้าจงขอบคุณข้าและบิดามารดาของเจ้า ยังเรานั้นคือการกลับไป และถ้าทั้งสองบังคับเจ้าให้ตั้งภาคีต่อข้า โดยที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น เจ้าอย่าได้เชื่อฟังปฏิบัติตามเขาทั้งสอง และจงอดทนอยู่กับเขาทั้งสองในโลกนี้ด้วยการทำความดีและจงปฏิบัติตามทางของผู้ที่กลับไปสู่ข้า และยังเรานั้นคือทางกลับของพวกเจ้า....... ” (Al-Quran 31:14-15)


          มุสลิมะห์บางคนที่คลุมฮิญาบ พวกเธอไม่สามารถกลับไปเยี่ยมบ้านได้ ไม่สามารถกลับไปหาแม่ได้ เพราะทางบ้านไม่อยากให้ใครรู้ว่าลูกของฉันได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม กลัวเพื่อนบ้านจะกล่าวหาว่าลูกของฉันบ้าไปแล้ว ถ้าจะไปต้องถอดฮิญาบออก การถอดฮิญาบเท่ากับพวกเธอได้ทำบาปอย่างมากมาย ทำไมถึงยอมรับการทำบาปของพวกเธอเหล่านั้นและการที่พวกเขาได้ศรัทธาด้วยตัวเอง พระองค์ได้เปิดหัวใจชี้ทางสว่างให้กับพวกเธอ แต่ครอบครัวกลับทอดทิ้งปล่อยปละละเลยพวกเธอให้เดียวดาย เหล่านี้เป็นเพียงบททดสอบที่ต้องเผชิญ แต่สิ่งเหล่านี้กลับทำให้พวกเธอได้มีเวลาศึกษาอิสลามมากขึ้นและพวกเธอมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น มุสลิมใหม่บางคนยังทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาอิสลามอีกด้วย เพราะต่อไปนี้พวกเธอไม่ได้โดนทอดทิ้งและเดียวดายอีกต่อไปแล้ว พวกเธอมีอัลลอฮ์    อยู่เคียงข้างคอยดูแลเสมอ และพระองค์ทรงมองดูว่าพวกเขาได้ทำหน้าที่อะไรบ้างให้เหมาะสมกับที่พระองค์ทรงเลือกพวกเขาเหล่านั้นเข้ามาในศาสนาอิสลาม


“ .......และผู้ใดยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์ก็จะหาทางออกให้แก่เขาในอุปสรรคต่างๆ และจะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่เขาจากที่ ที่เขามิได้คาดคิดและผู้ใดมอบหมายแด่อัลลอฮ์ พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้พอเพียงแก่เขา แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงบรรลุในกิจการของพระองค์โดยแน่นอน......”(Al-Quran 65:2-3)


“ และผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอิสลามแล้ว ศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาด และในปรโลกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน ”  (Al-Quran 3:85)

Next >>>>Click