เปิดใจท้ายเรื่อง
  จำนวนคนเข้าชม  3657

เปิดใจท้ายเรื่อง


“จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่าจะให้ฉันบอกกับพวกท่านถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นไหม คือบรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้น ณ พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา พวกเขาจะได้รับบรรดาสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์เหล่านั้นตลอดกาลและจะได้รับบรรดาคู่ครองที่บริสุทธิ์ และความพึงใจจากอัลลอฮ์ด้วย และอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นบรรดาบ่าวทั้งหลาย” ( Al-Quran 3:15 )


          ได้โปรดเสียสละสิ่งที่ท่านรัก เพื่อขจัดความตระหนี่ถี่เหนียว เพื่อแสวงหาความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์    เพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ร่วมกันเผยแพร่ศาสนา โรงเรียนสอนศาสนาที่อยู่ในแนวทางของอัลกุรอานและซุนนะฮ์ท่านนะบีมุฮัมมัด   อย่างเที่ยงตรง คนยากจน และเด็กกำพร้า  กรุณาสมทบทุนได้ที่    


          
น.ส. ชมพูนุท  มงคลสมบูรณ์  

CHOMPHUNUT      MONGKONSOMBOON                                       

ธนาคารกรุงเทพ  สาขา นานาเหนือ   /   Bangkok Bank, Branch Nana

เลขที่บัญชี    /  No.Account  : 197 – 0 – 46399 – 6


วัสสลามุอลัยกุม วะเราะห์มะตุ้ลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์

ขอความสันติสุข  ความเมตตาจากอัลลอฮ์   จงประสบแด่ท่าน

จากหนังสือ "เส้นทางสายใหม่"

Next >>>>Click