• img
   ท่านนะบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม

   ท่านเป็นบิดาของบรรดานบีทั้งหลาย ที่ถูกกล่าวขานเช่นนี้ก็เพราะ บรรดานบีต่างๆที่มาหลังจากท่านนั้น มีเชื้อสายมาจากท่าน


  • img
   ท่านอัมร์ อิบนุ ญะมัวะฮ์
   ในสมัยญาฮิลียะฮฺยุคงมงายก่อนอิสลามนั้น ท่านอัมรุบนุลญะมัวะฮฺ เป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้นำชาวเมืองยัษริบหรือมะดีนะห์ เป็นหัวหน้าเผ่าบนีซะละมะห์ เป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารีย์ และมีความเข็มแข็งสมเป็นลูกผู้ชาย

  • img
   คอลีฟะห์อบูบักร รอฎิยัลลอฮ์ฯ
   ฉันได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองของพวกท่าน ฉันก็มิได้ดีไปกว่าพวกท่าน ถ้าหากว่าฉันทำดี ท่านทั้งหลายจงให้การช่วยเหลือฉันเถิด ถ้าหากว่าฉันทำผิดพลาด ท่านทั้งหลายก็จงนำฉันสู่ทางที่เที่ยงตรงเถิด การพูดจริงเป็นความรับผิดชอบ การพูดเท็จเป็นการบิดพลิ้ว ผู้ที่อ่อนแอในพวกท่านคือผู้ที่แข็งแรงในสายตาฉัน .....


  • img
   ความเป็นมาของราชวงค์ อุมัยยะฮ์
   มือสังหารที่ส่งไปสังหารท่านอะลีประสบความสำเร็จ และสามารถฆาตกรรมท่านได้เมื่อวันที่ 17 รอมฎอน อ . ศ . 40 ตรงกับวันที่ 24 มกราคม ค . ศ . 661 

  • img
   บิล้าล บินรอบาฮ์ (มุอัซซิน)
   ท่านบิล้าลได้ทำหน้าที่เป็น มุอัซซิน (อาซาน) จวบจนท่านเราะซูล จากไป ท่านบิล้าล ยังคงทำหน้าที่อาซาน และเมื่อถึงคำอาซานที่ว่า "อัชฮาดุอันนามุฮัมมะดัรรอซูลุลลอฮ์" ท่านได้ร้องไห้โฮออกมา โดยมิอาจกลั้นไว้ได้

  • img
   อิสลามในสเปน
   จากชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าของทหารมุสลิม ทำให้มุสลิมสามารถครอบครองดินแดนอันกว้างใหญ่ของสเปน

  • img
   ท่านอุมมุ อิมาเราะห์ (นักรบสตรี)

   นักรบสตรีที่ถูกจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์อย่างน่าภาคภูมิใจยิ่งท่านจะได้รับฟังประวัติของสตรีมุสลิมที่ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ 


  • img
   “อามุลฟีล” ปีช้าง
   เหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่อัลเลาะห์  ทรงปกป้องคุ้มครองกะอฺบะห์ของพระองค์ ให้พ้นจากแผนร้ายของผู้อิจฉาริษยา และในปีนี้เอง ท่านนบีมูฮัมหมัด ได้กำเนิดขึ้น

  • img
   มุฮัมมัด ศาสนฑูตของอัลลอฮ์
   ท่านได้ถือกำเนิดที่เมืองมักกะฮฺในปีช้าง ซึ่งตรงกับคริสต์ศักราชที่ 570 บิดาของท่านได้เสียชีวิตในขณะที่อามินะฮฺได้ตั้งท้องท่าน ต่อมามารดาของท่านก็เสียชีวิตในขณะที่ท่านอายุได้ 6 ขวบ

  • img
   ท่านษุมามะห์ อิบนุ อุษาล
   "ษุมามะห์" ได้รับสาส์นของท่านร่อซูล แต่เขาแสดงท่าทีดูถูกและหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับฟังและยังได้ตอบโต้คำเชิญชวนนั้นด้วยความแค้นเคืองและความผิดบาป

    


  • img
   มุศอับ อิบนุ อุไมร
   ขณะนั้นท่านเราะซูลลุลลอฮ์ ได้ยื่นมืออันบริสุทธิ์และมีความจำเริญไปสัมผัสกับทรวงอกที่กำลังร้อนรุ่มและจิตใจที่เร้าระทึก ทำให้ความรู้สึกที่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นได้กลับกลายเป็นความเงียบสงบ ยอมสยบอย่างราบคาบ


  • img
   การเข้ารับอิสลามของท่านอุมัร
   “ข้าแต่อัลเลาะห์ โปรดทรงให้ศาสนาอิสลามได้รับความเจริญก้าวหน้าด้วยคนหนึ่งคนใดในสองคนอันเป็นที่รักแก่พระองค์”
   (หมายถึง การยอมเขารับนับถือศาสนาอิสลามของคนใดคนหนึ่งจากสองท่าน คือ ท่านอุมัรฺ บินค็อฏฏอบ หรือ อบูญะฮฺล ซึ่งมีชื่อว่า อัมรฺ อิบนุ ฮิชาม)

  • img
   The Story Of ZamZam
    น้ำซัมซัมเป็นน้ำแร่ ที่ประกอบด้วยแคลเซียม แมกเนเซียม คลอไรด์ ซัลเฟต ไนเตรท โซเดียม และโปตัสเซียม มีค่า pH เท่ากับ 7.8 - 8 ค่อนค่างจะเป็นเบส รสชาติของซัมซัมเหมือนน้ำผสมเกลืออ่อน ๆ

    


  • img
   ท่านซัลมาน อัลฟาริซีย์
   แต่เมื่อประชาชนบริจาคทรัพย์ให้เขาใช้จ่ายในกิจการของพระเจ้า เขากลับนำเอาทรัพย์นั้นไปสะสมไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองแต่เพียงผู้เดียว 

  • img
   ท่านอัฏฏุฟัยลฺ อิบนุ อัมรฺ อัดเด๊าซีย์

   แท้จริงเจ้าเป็นบุคคลที่เฉลียวฉลาดเป็นนักกวี และเจ้าสามารถจำแนกสิ่งที่ดีจากสิ่งที่เลวได้ฉะนั้น อะไรเล่าที่กีดกันเจ้าไม่ให้สดับฟังคำพูดที่ท่านมุฮัมหมัด พูด


  • img
   ท่านอัลบะร็ออฺ อิบนุ มาลิก อัลอันซอรีย์
   ท่านทั้งหลายอย่าได้แต่งตั้งให้เขาเป็นแม่ทัพในกองทัพมุสลิมเลย เพราะเขาจะนำผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่ความพินาศ อันเนื่องมาจากความกล้าหาญของเขา


  • img
   ท่านอบูอัยยู๊บ อัลอันซอรีย์
   “อบูอัยยู๊บ” ซึ่งอัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงประทานให้ทั่วทุกมุมโลกต้องกล่าวขวัญถึงท่านให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเหนือผู้อื่น เพราะพระองค์ทรงเลือกบ้านของท่านเป็นที่พักของท่านรอซูล ขณะที่ได้อพยพมาถึงมะดีนะห์ 

  • img
   ท่านอับดุลเลาะห์ อิบนุ ญะฮฺช์

   ศอหะบะห์ท่านแรกที่ถูกเรียกว่า "อะมีรุลมุอฺมินีน" เป็นผู้มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับท่านรอซูล  ในฐานะเครือญาติ ท่านเป็นหนึ่งในบรรดาศอหะบะห์ชุดแรกที่เข้ารับอิสลาม


  • img
   ท่านอบู ฮุรอยเราะห์ อัดเด๊าซีย์
   จะมีใครบ้างไหมที่ไม่รู้จัก อบู ฮุรอยเราะห์ ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า แท้จริงท่านเปรียบเสมือนดวงดาราที่ส่องแสงสว่างจ้าในหมู่บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลาย

  • img
   ท่านอัฎฎ่อฮาก อิบนุ ซุฟยาน อัลกิลาบีย์
    ในฐานะผู้ที่ได้รับเกียรติในการอารักขาท่านรอซูล ทั้งในยามสงบและในยามสงครามก็คือ อัฎฎ่อฮาก อิบนุ ซุฟยาน อัลกิลาบีย์ และอัฎฎ่อฮากผู้นี้คือใครกัน?

  • img
   เครื่องหมายการเป็นนะบีของมุฮัมมัด
   ถ้าหากสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริง แน่นอนเขาก็คือนบี และฉันรู้มาก่อนแล้วว่าเขาจะมาปรากฏ แต่ฉันไม่นึกว่าเขาจะมาจากคนในหมู่พวกท่าน

  • img
   ท่านมุอ๊าซ อิบนิ ญะบัล
   ท่านมุอ๊าช อิบนิ ญะบัล ร่อฎิยัลลฮุอันฮุ ยังอยู่ในเยาว์วัย มีคุณลักษณะผิดกันกับเด็กทั่วๆไป กล่าวคือท่านมีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุม มีปฎิภาณอันฉับไว มีความทะเยอทะยาน มีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในตัวเอง และท่านยังมีรูปร่างสง่างามเป็นที่ติดอกติดใจแก่ผู้ที่ได้พบ

  • img
   ท่านอับดุรเราะห์มาน บิน อบีบักรฺ อัซซิดดี๊ก
   การปฏิบัติตนของท่านอับดุรเราะห์มาน สร้างความรันทดใจให้กับท่านอบูบักรฺมากเหลือเกิน จนถึงกับท่านได้ขับไล่บุตรชายให้ออกไปจากชายคาบ้าน ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกในฐานะเป็นลูกเป็นพ่อกันอีกต่อไป

  • img
   ท่านเศาะลาฮุดดีน อัล อัยยูบี
   เศาะลาฮุดดีนหรือที่ชาวตะวันตกเรียกกันติดปากว่า “ซาลาดิน”มีชื่อภาษาอาหรับเต็มๆว่า เศาะลาฮุดดีน ยูซุฟ อิบนุอัยยูบ บางครั้งก็ถูกเรียกว่า “อัลมาลิก อัลนาซิร เศาะลาฮุดดีน ยูซุฟ 1”

  • img
   ท่านอบูอุบัยดะห์ อิบนิล ญัรร็อฮฺ
   "ทุกๆประชาชาตินั้น มีผู้ซื่อสัตย์ สำหรับผู้ซื่อสัตย์ของประชาชาตินี้ได้แก่ อบูอุบัยดะห์ อิบนิล ญัรร็อฮฺ"