• img
   ท่านหญิงอาซียะห์ บินตฺ มุซาฮิม (ภรรยาฟาโรห์)
   ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ได้ทรงโปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์ ณ ที่พระองค์ท่านในสวนสวรรค์ และจงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากฟิรอูน และการกระทำของเขา และทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากหมู่ชนผู้อธรรม
   (อัตตะห์รีม 66 : 11)


  • img
   ข่าวดีของบรรดาอันบิยาอ์
     และเมื่อพวกเขาได้ยินที่ถูกประทานลงมาแก่รอซูลแล้ว เจ้า(มุฮัมหมัด) ก็จะเห็นตาของพวกเขาเอ่อล้นไปด้วยน้ำตา อันเนื่องมาจากความจริงที่พวกเขาได้รู้ แล้วพวกเขาจะกล่าวว่า โอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ โปรดทรงจารึกพวกข้าพระองค์ไว้ร่วมกับบรรดาผู้กล่าวปฏิญาณยืนยันด้วยเถิด (Al-quran 5:83) 


  • img
   มัวะอฺญิซาต(ปฏิหาริย์) ของท่านนบีมุฮัมหมัด
    สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ประทานให้แก่ท่านนะบี นอกจากอัลกุรอานแล้ว ส่วนหนึ่งจากปฏิหาริย์ที่สัมผัสได้เสมือนกับบรรดานะบีท่านอื่นๆ จะกล่าวถึงโดยสรุป ดังต่อไปนี้ ;

  • img
   บทสรุปจากการศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมหมัด(ศ็อล)
    หลังจากที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันทรงเกียรติของท่านเราะซูล ที่บริสุทธิ์ จำเป็นที่บรรดามุสลิมจะต้องถามตนเองว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของท่านเราะซูล และสิ่งใดที่จำเป็นจะต้องละทิ้ง

  • img
   ราชวงค์อุษมานียะฮ์(Ottoman)
   หลังจากสิ้นยุคการปกครองของสุลต่านสุไลมานเป็นต้นมา อาณาจักรออตโตมานเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อม ภายในราชสำนักมีแต่ความฟุ้งเฟ้อ หรูหรา ฟุ่มเฟือย

  • img
   ราชวงค์อับบาสิยะฮ์
    คำว่าอับบาสียะฮ์ มาจากชื่อของท่านอับบาส บุตร อับดุลมุฎฎอลิบ บุตร ฮาชิม ซึ่งเป็นน้าชายของท่านศาสดามุฮัมมัด

  • img
   ผลงานที่มีคุณค่าของ ราชวงค์อับบาสียะฮ์
   สมัยอับบาสียะฮ์เกิดสำนักทางฟิกฮ์หรือที่เรียกว่ามัซฮับขึ้นสี่สำนัก ซึ่งมีท่านอิมามอบู หะนีฟะฮ์ ท่านอิมามมาลิก ท่านอิมามชาฟิอีย์ และท่านอิมามอะห์มัด อิบนุ ฮัมบัล

  • img
   ราชวงค์อุมัยยะฮ์
   มุอาวิยะฮ์เป็นเคาะลีฟะฮ์ท่านแรกในราชวงศ์อุมัยยะฮ์ ท่านสืบเชื้อสายจากตระกูล อุมัยยะห์ บุตรของอับดุซซัม ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “ ราชวงศ์อุมัยยะฮ์ ”

  • img
   อัมรฺ อิบนุลอ๊าศ และคอลิด อิบนุลวะลีด
   นะญาชีย์กล่าวว่า : เจ้าขอให้ข้ามอบตัวทูตของผู้ที่ญิบรีลได้เคยมาหานบีมูซา และมายังเขา เพื่อให้เจ้าฆ่าทูตของบุคคลนั้นกระนั้นหรือ?
   อัมรฺจึงพูดว่า :  โอ้ท่านผู้เป็นกษัตริย์ เขา(มุฮัมหมัด)นั้นมีฐานะถึงขั้นที่ท่านพูดถึงเชียวหรือ?

  • img
   ท่านหญิงอุมมุ ซะละมะห์
   การอพยพของอุมุซะละมะห์และสามีไม่สะดวกง่ายดายอย่างที่คิด แต่มันลำบากยากเย็น ขมขื่นต้องประสบกับความชั่วร้ายนานับประการ


  • img
   ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอู๊ด
    ผู้ใดอยากจะภูมิใจว่าอ่านกุรอาน มีอรรถรสไพเราะเสมือนกับที่ถูกประทานลงมาก็จงอ่านตาม "อิบนิ อุมมิ อับดฺ" หมายถึง ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิมัสอู๊ด เถิด
   (อัลหะดีษ)


  • img
   ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ อับบ๊าส
   ศอหะบะห์ผู้มีเกียรติผู้นี้คือ ผู้เป็นอัจฉริยะแห่งประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในอัลกุรอานทั้งทางด้านถ้อยคำและความหมาย สามารถเข้าถึงเป้าหมายของอัลกุรอาน รู้จุดประสงค์และฮิกมะห์ของอัลกุรอานได้เป็นอย่างดี

  • img
   ท่านอุตบะห์ บิน ฆ็อซวาน
     “พวกท่านน่าจะได้เห็นสภาพของฉัน ในครั้งที่ฉันเป็นหนึ่งในเจ็ดคนเท่านั้นที่เป็นผู้ศรัทธาต่อท่านรอซูลุลลอฮ์(ซ.ล.) พวกเราตกอยู่ในสภาพที่อดอยาก ไม่มีอะไรจะกิน นอกจากต้องกินใบไม้เป็นอาหารเพื่อประทังชีวิตไปวันๆ มันบาดปาก บาดคอ เวลากลืนเข้าไปเป็นอย่างยิ่ง”


  • img
   มุอฺญิซาตที่ดำรงอยู่ถาวร
   สิ่งที่เป็นปฏิหาริย์ของบรรดานะบีก่อนๆ ถูกจำกัดด้วยกาลเวลาและกาลสมัย และสิ่งที่เป็นปฏิหาริย์ที่ได้นำมาแก่ท่านนะบี ในอัลกุรอานนั้นจีรังและยั่งยืน  มนุษย์ทุกคนสามารถสัมผัสและรู้สึกได้ตราบจนกระทั่งวันสิ้นโลก

  • img
   การปฏิบัติของท่านรอซูลต่อครอบครัว
    การเสแสร้ง แกล้งทำความดีนั้นสามารถที่จะทำได้เป็นบางเวลาเท่านั้น  และเป็นการยากลำบากมากที่จะทำดีกับผู้อื่นได้ตลอดเวลา ดังนั้นมารยาทของคนๆ หนึ่งจะปรากฏขึ้นอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อได้อยู่ภายในบ้านของเขาเองพร้อมกับครอบครัว

  • img
   การปฏิบัติของท่านรอซูลต่อบรรดาศัตรู
    ท่านเราะซูลลุลลอฮ์ อดทนอย่างมากต่อการถูกทำร้ายจากกลุ่มชนที่ต่อต้าน แต่ท่านเองมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ในการที่จะทำให้พวกเขาได้รับแสงสว่าง 

  • img
   การปฏิบัติของท่านนะบีต่อบรรดาศอฮาบะฮ์
    การปฏิบัติของท่านต่อบรรดาศอฮาบะฮ์ด้วยความดีงามอย่างที่สุด ซึ่งไม่มีใครจะทำได้ และขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้...

  • img
   รู้จักอุษมาน บุตร อัฟฟาน
   ท่านอุษมานเป็นคนที่เสียสละอย่างมาก ท่านอุษมานได้ซื้อบ่อน้ำรูมะฮ์ จากชาวยิวที่มีชื่อว่ายูซุฟ ด้วยจำนวนเงิน 35,000 ดิรฮัม แล้วบริจาคให้มุสลิมได้ใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำนั้น

  • img
   มารยาทของท่านรอซูลต่อพระผู้เป็นเจ้า
    ท่านปฏิบัติละหมาด เพื่อแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทั้ง ๆ ที่พระองค์ได้ทรงบอกว่าท่านนั้นได้รับการอภัยโทษไม่ว่าจะเป็นความผิดที่ผ่านมาแล้ว หรือความผิดที่จะเกิดขึ้นใหม่

  • img
   การป่วยและการเสียชีวิตของท่านเราะซูล
      และมุฮัมมัดนั้น ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นเราะซูลผู้หนึ่งเท่านั้น ซึ่งบรรดารอซูลก่อนจากเขาก็ล่วงลับไปแล้ว  (อาละอิมรอน 3 : 144)

  • img
   เหตุการณ์ช่วงสุดท้ายของท่านเราะซูล(ศ็อล)
    วันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของพวกท่านสมบูรณ์แล้ว และความโปรดปรานของข้าที่ให้แก่พวกท่าน ก็สมบูรณ์เช่นกัน และเราพอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาของท่าน  ( อัลมาอิดะฮ์ 5 : 3)

  • img
   ท่าทีของท่านร่อซูล(ศ็อลฯ) ต่อพวกมุนาฟิกีน
    ทุกยุคทุกสมัยยังมีให้เห็นถึงคุณลักษณะของพวกมุนาฟิก ที่กล่าวไว้ในโองการต่างๆในพระมหาคัมภีร์อัลกรุอานอย่างชัดแจน อธิบายสภาพที่ซ้อนเร้น และการใช้สำนวนเยาะเย้ยต่อบรรดามุสลิม เพราะว่าพวกมุนาฟิกและพวกพ้องนั้นจะไม่ละทิ้งคุณลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าสมัยไหนก็ตาม

  • img
   ท่าทีของท่านเราะซูล(ศ็อลฯ) ต่อพวก “นะซอรอ” (คริสเตียน)
    แท้จริง อุปมาอีซา ณ ที่อัลลอฮ์ อุปมัยดั่งอาดัม พระองค์ทรงบังเกิดเขาขึ้นมาจากดิน ต่อมาพระองค์ได้ทรงประกาศิตแก่เขาว่า จงเป็นขึ้นมาเถิด แล้วเขาก็เป็นขึ้นมา   ( อาละอิมรอน 3 : 59 )

  • img
   ท่าทีของท่านเราะซูล(ศ็อลฯ)ต่อยะฮูด ที่-คอยบัร
     หลังจากที่พวกยิว(ยะฮูด)ได้ถอนตัวออกไปจากเมืองมะดีนะฮ์ เมืองคอยบัรได้กลายเป็นศูนย์กลางของยะฮูดในคาบสมุทรอาหรับ บรรดาผู้นำกลุ่มต่างๆ ของยะฮูดที่หนีจากเมืองมะดีนะฮ์จึงไปอยู่ที่เมืองคอยบัร พวกเขาได้เริ่มวางแผนที่จะจัดการกับศาสนาอิสลาม จึงคิดทำสงครามเพื่อทำลายล้างเมืองมะดีนะฮ์ โดยตั้งใจที่จะโจมตีมุสลิมทีเดียวพร้อมๆกัน

  • img
   ท่าทีท่านเราะซูล(ซ.ล.) ที่มีต่อพวกยิวที่ผิดคำสัญญา
   อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงรู้ถึงคำตัดสินที่เหมาะสมกับความผิดที่พวกเขาได้ก่อขึ้น และไม่มีสิทธิที่จะคัดค้านคำตัดสินของผู้ตัดสินที่ดีที่สุด(อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา)  ด้วยการจัดการขั้นเด็ดขาดกับพวกยะฮูดบะนีย์ “กุรอยเซาะฮ์” และบะนีย์  “กอยนุก็ออ์” และบะนีย์ “นะฎีร์”