• img
   ผู้นำแนวคิดแบบเคาะวาริจสมัยใหม่
   ผู้ริเริ่มทฤษฎีเคาะวาริจสมัยใหม่คือ เมาดูดีย์ และ สัยยิด กุฏุบ คือผู้นำทฤษฎีเคาะวาริจไปสู่การปฏิบัติจริง

  • img
   เชคมูฮัมหมัด บินอับดิลวะฮาบ ไม่ได้ตั้งลัทธิวาฮาบีย์
   ในการทำหน้าที่ของผู้รู้แน่นอนย่อมส่งผลกับบุคคลที่หลากหลายในสังคม

  • img
   แนวทางชีอะฮฺ ศัตรูอันเลวร้ายของอิสลาม
   นอกจากพวกเขาจะไม่รักษาอัลกุรอานและอัลฮะดีษเหมือนดังที่เหล่าซอฮาบะฮฺได้กระทำแล้ว พวกเขากลับเป็นผู้ทำลายอัลกรุอานและฮะดีษเสียเอง

  • img
   สรุปประเด็นการใส่ร้ายและทำลายฮาดิษนบี
   ชีอะฮฺจึงรับฮาดิษที่มาจากสายรายงานเดียวคือสายรายงานที่มาจากอะฮฺลุ้ลบัยต์นับตั้งแต่อาลีเป็นต้นมา และจะจบที่อิมามคนที่ 6 คือ อบูญะฟัร

  • img
   วิธีการทำลายอัลกรุอาน และอัลหะดีษของชีอะฮฺ
    ดังนั้นหากพระองค์ทรงสัญญาว่าจะรักษาอัลกรุอ่านไว้ นั่นย่อมเป็นสิ่งที่ชัดแจ้งว่าอัลกุรอานจะอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอน

  • img
   รอฟีเฎาะชีอะฮฺแนวทางอันตราย
   ความแตกต่างระหว่างกลุ่มนี้กับกลุ่มอื่นในอิสลามไม่ใช่เรื่องของการตีความทางฟิกฮฺ แต่เป็นความแตกต่างในเรื่องของอากีดะฮฺ !

  • img
   บทบาทและแนวทางที่อันตราย(1)
   มีบางแนวทางที่ลบหลู่อำนาจของพระเจ้า ลบหลู่ความยิ่งใหญ่ของอิสลาม ด้วยการออกมาโจมตีก่นด่าบรรดาซอฮาบะฮฺ และภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัด !

  • img
   แนวคิดทางการเมืองของกลุ่มอิควาน
   ท่านเชคอับดุลมาลิก ร่อมะฎอนี่ อัซ ซะละฟี กล่าววิจารณ์เชคอาเอด อัลกอรนี่ ไว้ว่า "นี่หรือคือผู้ยึดมั่นในซุนนะห์และเดินตามแบบอย่างของซะลัฟ เขาทำกันอย่างนี้หรือ"

  • img
   กลุ่มอิควานุลมุสลิมีน
   กลุ่มอิควานฯที่ผู้ก่อตั้งได้กล่าวไว้ เราพอเข้าใจได้ว่ามันเป็นการ ผสมผสานความแตกต่างหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน นั่นก็คือคำว่าซะลัฟและซูฟี

  • img
   การแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
   อัลลอฮฺจะไม่ทรงทดสอบหรือลงโทษผู้ใด นอกจากเขาผู้นั้นมีประพฤติผิดกับพระองค์ และพระองค์จะไม่ทรงปลดเปลื้องบททดสอบนั้น ยกเว้นด้วยการเตาบะฮฺของบ่าวผู้นั้น

  • img
   สาเหตุของการเกิดการก่อการร้าย
    เรามีหน้าที่ต้องเชิญชวนและส่งเสริมมวลมนุษย์สู่ศาสนาอิสลาม แต่ทว่าเราไม่สามารถที่จะไปบีบบังคับผู้หนึ่งผู้ใดเข้ารับอิสลาม

  • img
   นิยาม การก่อการร้าย 2
   บางทีฝ่ายก่อการร้ายอาจกล่าวปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้เป็นฝ่ายก่อการการร้าย เพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับอีกฝ่าย พวกเขาจะคือผู้ก่อการร้ายเสมอ

  • img
   การก่อการร้าย 1
   นิยามของคำว่าก่อการร้ายในปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดให้คำนิยามจำกัดความที่สมบูรณ์ ครอบคลุมและชัดเจน

  • img
   อัลลามียะฮฺ ของท่านอิบนุตัยมียะฮฺ
   ผู้ที่ไตร่ถามฉันถึงวิถีทางของฉันและหลักเชื่อมั่นของฉัน ขอจงให้บุคคลที่ได้ถามไถ่ถึงทางนำจงได้รับการนำทางเถิด

  • img
   ความผิดเพี้ยนของกลุ่มซูฟี (2)
   อัลกุรอานและอั้ซซุนนะฮฺ ได้บ่งชี้ว่า การศรัทธานั้นคือ คำพูด คือ การกระทำและคือ การเชื่อมั่น จะเพิ่มพูนด้วยการเชื่อฟัง และลดหลั่นลงด้วยการฝ่าฝืน

  • img
   ความผิดเพี้ยนของกลุ่มซูฟี (1)
   พวกซูฟี ยังได้มีความผิดเพี้ยนในเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺในแง่ของการสักการะและภักดี โดยที่พวกเขาได้พากันจัดตั้งให้มีผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมกับอัลลอฮฺ  ในการวอนขอ

  • img
   ดาโต๊ะ โมกอล ต้นตระกูล สุลต่านสุลัยมาน
    เมืองสงขลาภายใต้การปกครองของท่านโมกอลเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการสร้างกำแพงเมือง ป้อมปราการ และคูเมืองโอบล้อมอย่างแข็งแรง

  • img
   ประวัติ อิบนุ กอยยิม อัลเญาซียะฮ์
   คำว่า “อัลเญาซียะฮฺ” เป็นชื่อของสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่กรุงดามัสกัส บิดาของท่าน คือ ผู้ก่อตั้งสถานศึกษาดังกล่าว

  • img
   จุดเริ่มต้นกำเนิดแนวคิดเคาะวาริจญ์
   ประชาชาติอิสลามมีมติอย่างเอกฉันท์ว่าพวกเคาะวาริจญ์คือพวกที่หลงทางและจำเป็นต้องต่อสู้กับพวกเขา ดังที่ท่านอะลีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺและบรรดาเศาะหาบะฮฺปฏิบัติต่อพวกเขา

  • img
   แนวคิดและความเชื่อของอัล-บะฮาอิยะฮฺ
    ชาวบาไฮส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในประเทศอิหร่าน บางส่วนอาศัยอยู่ในอิรัก ซีเรีย เลบานอน และปาเลสไตน์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพวกเขา

  • img
   ศาสนาบาบี และบาไฮ
   อัล-บาบิยะฮฺ และอัล-บะฮาอิยะฮฺ คือ ลัทธิที่แยกตัวจากสำนักคิดชีอะฮฺสายอัช-ชัยคียะฮฺ เมื่อปี ฮ.ศ.1260 / ค.ศ.1844

  • img
   จุฬาราชมนตรีชี้ทางดับไฟใต้
   ผู้นำศาสนาจึงต้องสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชน ไม่ใช่อิหม่ามทำหน้าที่นำละหมาดอย่างเดียว  มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

  • img
   วันเฉลิมฉลองของอัน-นุศ็อยริยะฮฺ
    พวกเขาคือพวกชีอะฮฺที่สุดโต่ง ซึ่งหลักการและแนวคิดของพวกเขามาจากแนวคิดของชีอะฮฺ ตามทัศนะที่อัร-เราะฟิเฎาะฮฺส่วนใหญ่ยึดถือ

  • img
   แนวคิดและหลักความเชื่อของพวกอัน-นุศ็อยริยะฮฺ
   ไม่อนุญาตให้ชาวมุสลิมแต่งานกับพวกอัน-นุศ็อยรีย์ รับประทานสัตว์เชือดของพวกเขา ไม่อนุญาตให้ละหมาดญะนาซะฮฺแก่พวกเขาที่ตาย

  • img
   อัน-นุศ็อยริยะฮฺ
    แท้จริงแล้ววัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกลุ่มลัทธินี้ก็คือเพื่อทำลายล้างอิสลามจากรากเหง้า