• img
   แหล่งลิ้มรสความเจ็บปวด
   ความรู้สึกเจ็บเป็นความรู้สึกสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หมดไปภายในระยะเวลาอันสั้น สามารถบอกตำแหน่งได้ชัดเจนและไม่มีการทำลายของเนื้อเยื่อแต่อย่างใด

  • img
   เส้นทางนักเรียนมุสลิม...สู่นักแบ่งแยกดินแดนจริงหรือ?
   รัฐบาลได้ประกาศห้ามจัดตั้งปอเนาะขึ้นมาใหม่ตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทั้งๆ ที่สำนักปอเนาะเป็นรูปการศึกษาเฉพาะกิจ

  • img
   มุมมองนักวิทยาศาสตร์ กับ คัมภีร์ศาสนา
   นักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์ต่างยอมรับว่า มนุษย์เรามีความรู้เกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่ทั้งจากการค้นคว้าหรือค้นพบไม่เกิน 20% เท่านั้น 

  • img
   สมองสองซีก
    การเรียนรู้แบบใหม่จึงเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานเอาศิลปะมาเสริมกับวิชาการ หรือเอาระบบการคิดแบบมีเหตุผลมาใช้กับดนตรี

  • img
   สิ่งมหัศจรรย์ที่แสดงความมีเดชานุภาพของอัลลอฮ์
   ประธานาธิบดีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของประเทศฝรั่งเศสได้้เข้้าแถวต้อนรับมัมมีี่ฟาโรห์์อย่างยิ่งใหญ่ !!!

  • img
   อิสลามกับหลักสิทธิมนุษยชน
    อิสลามมิได้บังคับให้ผู้คนนับถือศาสนาด้วยการใช้กำลัง และใช้ความรุนแรงแต่อย่างใด ตามที่ถูกกล่าวหา โจมตีจากผู้ไม่หวังดีต่อศาสนาอิสลาม

  • img
   เพราะเหตุใด มักกะห์จึงเป็นอุมมุลกุรอ ?
   บรรดามุสลิมต่างยืนละหมาด โดยผินหน้าไปทางมักกะห์ คล้ายวงกลมหนึ่งซ้อนอีกวงกลมหนึ่งตลอดเวลา

  • img
   ฟาโรห์ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
    ดร. มอริส ยังคงว้าวุ่นกระวนกระวาย หลังจากที่เขาทราบว่าชาวมุสลิมรู้มาก่อนหน้านี้ว่าศพฟาโรห์ถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย

  • img
   อิสลามกับการทำศึก
   จะไม่เป็นการดีกว่าหรือหากเราจะทำใจให้กว้างเปิดตาดู เปิดหูฟังพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับศาสนา ก่อนที่จะเหมารวมมุสลิมทั้งหมดว่าเป็นผู้ก่อการร้าย

  • img
   กำแพงกั้นอารยธรรมอิสลามกับตะวันตก
   พวกต่อต้านอิสลามได้แสดงปฏิกริยาออกมาหลังได้ทราบข่าวว่า อิสลามกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศฝรั่งเศส

  • img
   ชัยค์ อะหมัด ดีดาต
   ท่านต้องการที่จะเผยแผ่ความจริงและความงามของอิสลาม จึงได้เปิดห้องเรียนให้คำบรรยายเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล

  • img
   ความสงบในจิตใจและการอภัย
   ผู้ซึ่งหันหลังให้กับพระคัมภีร์กุรอานจะมีชีวิตที่ยากลำบากในโลกนี้

  • img
   หัวใจคือแหล่งแห่งการครุ่นคิด
   เมื่อมนุษย์จะโกหก เขาจะใช้ลิ้นของเขาโกหก และลิ้นจะกล่าวสิ่งที่ตรงข้ามกับข้อมูลที่เก็บไว้ในหัวใจ

  • img
   การถือศีลอดของผู้ป่วยเบาหวาน
   การถือศีลอดตั้งแต่รุ่งเช้าจนพลบค่ำในเดือนรอมาฎอนได้ถูกบัญชาให้ปฏิบัติแก่บรรดามุสลิม ยกเว้นผู้ที่กำลังป่วย

  • img
   การถือศีลอดในทัศนะทางการแพทย์
   การถือศีลอด มิใช่ ความอดอยาก เพราะการถือศีลอดมีจุดม่งหมายและหลักปฏิบัติอย่างชัดเจน 

  • img
   หลุมฝังศพ...
   “ ความตาย ” สัจธรรมอันจริงแท้ที่ไม่อาจปฏิเสธ  ภาวะความจริงที่มนุษย์หวาดกลัวและคิดว่าห่างไกลจากตนที่สุด ทั้งที่ความจริงแล้ว มันใกล้ชิดและตามติดกระชั้น

  • img
   ความเหมือนในวาระที่แตกต่าง
   บรรดานักวิชาการได้ระบุลักษณะของผู้เป็นนะบีไว้ 4 ประการ คือ มีสัจจะ มีความซื่อสัตย์ ทำการเผยแพร่โดยครบถ้วน และมีไหวพริบ ปฏิภาณ

  • img
   ใครทำใครได้
   สังคมยุ่งเหยิง ไม่มีความสงบเนื่องจากพวกเขาไม่ใส่ใจอัลกุรอานและหะดิษ ที่ย้ำเตือนว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเขา

  • img
   คณะใหม่ หรือ คณะเก่า ?
    เพราะฉะนั้นไม่ว่าชื่อที่เรียกจะแตกต่างกันแค่ไหน "เก่า หรือ ใหม่" มันก็ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ผู้ที่อยู่ในคณะต่างๆ ได้ยึดถือและปฏิบัติตนในแนวทางตามหลักฐานที่เข้มแข็ง หรือจะใช้หลักฐานอ่อนแอในสิ่งที่ตนชอบ

  • img
   ปลูกฝังสิ่งไร้ค่าที่เป็นเพียงแค่"ฝัน"
   เราจะไม่แย่งแผ่นดินในดุนยากับพวกท่าน เราจะแย่งแผ่นดินในอาคิราะฮ์ ที่พระองค์กล่าวว่ามันกว้างใหญ่กว่าโลกนี้หลายเท่า

  • img
   มะลาอิกะฮ์...ผู้ปลิดชีวิต
   ศรีษะของท่านจะอยู่ ณ ฟากฟ้า เท้าของท่านอยู่ ณ แผ่นดิน โลกดุนยาอยู่ในกำมือเสมือนถ้วยชามที่อยู่ในมือของผู้ที่กำลังรับประทานอาหาร

  • img
   การเริ่มต้นชีวิตและศักดิ์ศรีของตัวอ่อน
   “แท้จริงเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาจากธาตุดิน หลังจากนั้นเราได้สร้างเขา ขึ้นมาจากการปฏิสนธิในที่พำนักอันมั่นคง หลังจากนั้นเราได้สร้างจากการปฏิสนธินั้นเป็นก้อนเลือด...


  • img
   คนหลังฉาก
   ผู้ศึกษาความรู้พึงทราบเถิด การมีความถ่อมตนต่อครูของเขา จะทำให้เขามีเกรียติ การแสดงความนอบน้อมต่อคนทั้งหลาย จะทำให้เขาได้รับการยกย่อง

  • img
   การเริ่มต้น / การสิ้นสุด ของชีวิต
    ความตายคือการสิ้นสุดของชีวิต และความตายทางบัญญัติศาสนาจะไม่เกิดขึ้นจริง จนกว่าวิญญาณจะออกจากร่างไปแล้ว