• img
   ไข่มุกแห่งปัญญา
   หน้าที่ของคุณคือ นำสาส์นแห่งอิสลามไปเท่านั้น ผลลัพธ์จะเป็นเช่นใดนั้น ขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺ

  • img
   สิ่งใดหรือ...ที่เธอต้องการ !
    นักข่าวโทรทัศน์ชองหนึ่งได้นำเสนอข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับ "การเรียกร้องสิทธิสตรี" พร้อมกับภาพผู้หญิงออกมาเดินประท้วงตามถนนหนทาง

  • img
   คำชี้แนะแด่สตรีทั้งหลาย 8
    เด็กผู้หญิงจำนวนมากที่มีผลการเรียนตกต่ำย่ำแย่ เสียผู้เสียคน นำมาซึ่งหายนะและความเศร้าสลด โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการคบเพื่อนที่ไม่ดี

  • img
   คำชี้แนะแด่สตรีทั้งหลาย 7
   "พวกเธอจงบริจาคทานให้มากเถิด เพราะแท้จริงแล้วพวกเธอ(สตรี)ส่วนใหญ่จะเป็นฟืนในนรกญะฮันนัม"

  • img
   คำชี้แนะแด่สตรีทั้งหลาย 6
   เป้าประสงค์ของบรรดาศัตรูอัลลอฮฺ ผู้ซึ่งหมายมุ่งให้พวกนางเป็นเพียงสินค้าราคาถูกในเงื้อมมือของพวกเขา

  • img
   คำชี้แนะแด่สตรีทั้งหลาย 5
    จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมะฮฺที่จะต้องระวังรักษาคุณลักษณะที่ดีงามเหล่านี้ไว้ โดยเฉพาะขณะที่อยู่ในบ้านของนาง กับลูกๆหรือญาติพี่น้องของนาง

  • img
   คำชี้แนะแด่สตรีทั้งหลาย 4
   จงยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺนั้น คือคำสั่งเสียของพระองค์แก่ชนรุ่นแรกและรุ่นหลัง

  • img
   คำชี้แนะแด่สตรีทั้งหลาย 3
   อัลกุรอานนั้นคือหัวใจหลักของทุกสิ่ง และเป็นแหล่งรวมความรู้และวิทยปัญญา ที่จะช่วยให้นางนั้นรอดพ้นจากความหลงผิด

  • img
   คำชี้แนะแด่สตรีทั้งหลาย 2
    บรรดามุสลิมะฮฺทั้งหลายพึงรู้ไว้เถิดว่า ศาสนาของนางจะไม่สมบูรณ์หากขาดการดำรงไว้ซึ่งหลักการอิสลามทั้งห้าข้อ

  • img
   คำชี้แนะแด่สตรีทั้งหลาย 1
    อิสลามไม่อนุญาตให้มุสลิมะฮฺไปหาผู้ที่ทำคุณไสยพวกนั้นซึ่งอ้างตัวว่ารู้ในสิ่งเร้นลับ เพื่อสอบถามถึงโรคภัยที่เผชิญอยู่

  • img
   แก่นแท้แห่งความสวยงามของสตรี
    บทบาทของวิชาความรู้มีผลต่ออุปนิสัยและบุคลิกภาพของสตรี เนื่องจากว่าบรรดาสตรี คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมากที่สุดกับบรรดาลูกๆ

  • img
   การตีสตรี
   การตีนั้นจะใช้ในขั้นสุดท้ายในการสั่งสอนระเบียบวินัย อิสลามไม่อนุญาตให้ใช้มันนอกจากในกรณีที่ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะตักเตือน และแยกที่นอนแล้วเท่านั้น

  • img
   คำแนะนำที่ออกจากใจ
   เพื่อให้ได้รู้ถึงสิทธิโดยสมบูรณ์ที่อิสลามกำหนดไว้ ท่านจึงควรที่จะศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ก็จะเข้าใจได้อย่างแจ่มชัดว่า ศาสนาอันสูงเกียรตินี้ได้ให้อะไรกับท่าน

  • img
   การสร้างครอบครัวที่ดี
    อิสลามห้ามมิให้ผู้เป็นพ่อเลือกให้ คือให้แก่ลูกคนหนึ่งและไม่ให้อีกคนหนึ่งเพราะการกระทำเช่นนั้น จะนำพาไปสู่การเกลียดชัง และเคียดแค้นกัน

  • img
   น้ำใจชะล้างความทุกข์ให้หมดสิ้น
   สิ่งที่พวกเขาบริจาคให้เป็นทานนั้น จะเหลือแก่พวกเขาในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ ส่วนสิ่งที่พวกเขารับประทานและเหลือทิ้งไว้ในโลกนี้จะไม่ยังประโยชน์อะไรแก่พวกเขาเลยในโลกหน้า

  • img
   โอ้ ! ผู้เป็นที่รักยิ่ง
   หากคนๆ หนึ่งยังทำในสิ่งที่ขัดกับความพึงพอใจของท่านและไม่เชื่อฟังท่าน เขาจะพูดได้อย่างไรว่าเขารักท่านนบี ?

  • img
   จงเป็นหญิงที่งามที่สุดในโลก
   จงห่อหุ้มตัวเธอด้วยอาภรณ์แห่งความยำเกรง เธอก็จะเป็นหญิงที่งามที่สุดในโลก แม้เสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ภายนอกจะเก่าซอมซ่อ

  • img
   ที่เธอนั้น มีของขวัญอันล้ำค่า
   นี่คือเกียรติและความภาคภูมิใจที่เพียงพอแล้วสำหรับพวกเธอทั้งหลาย ดังเช่นที่มารดาของมูฮัมมัด มอบแก่มนุษยชาติซึ่งผู้นำที่ยิ่งใหญ่และศาสนฑูตอันทรงเกียรติ

  • img
   เชื่อมั่นในกำหนดของอัลลอฮฺ ทั้งดีและร้าย
   ไม่มีเคราะห์กรรมอันใดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้  และไม่มีแม้แต่ในตัวของพวกเจ้าเอง เว้นแต่ได้มีไว้ในบันทึกก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมา

  • img
   ความเกียจคร้านนำไปสู่ความชั่ว
   หากเรายังหลงอยู่ในเงาแห่งความปรารถนาที่ไร้สาระและหลบเลี่ยงการงานต่าง ๆ   ก็เท่ากับว่าเราได้เลือกหนทางอันตกต่ำให้กับชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  • img
   มุสลิมะฮ์ ควรภาคภูมิใจ
   แม่นั้นเป็นบุคคลแรกในโลกที่ลูกจะต้องทำดีกว่าใครๆ การที่ผู้ชายทำร้ายผู้หญิงนั้นขอให้เขาคิดว่าผู้ที่คลอดเขาออกมา คือแม่ที่เป็นเพศหญิงนั่นเอง

  • img
   แม่...หนูอยากเป็น'ดารา'
   พวกเขากำลังจมดิ่งลงสู่วังวนแห่งความทุกข์ ความอึดอับ คับแคบ ความเศร้าที่ไม่สามารถระบายให้ใครฟังได้ 

  • img
   ตรงจุดเกิดเหตุ...
   การให้ความรู้อิสลามเปรียบเสมือนการเพิ่มแสงสว่างให้รับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีและอะไรคือสิ่งที่ไม่ดี

  • img
   ฮิญาบกับการใช้ชีวิตสมัยใหม่?
   ทุกชาติย่อมมีลักษณะเฉพาะและมีวิถีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไป เป็นการสะท้อนถึงการมีอารยะธรรม วัฒนธรรมและความเชื่อของตน

  • img
   ซินา สัญญาณแห่งความพิโรธ
     ซินา คือ ความอัปยศอดสู ที่คนกระทำซินาก็ไม่สามารถยอมรับการกระทำอันชั่วช้าของตนเองได้