• img
   ใคร ? คือ ผู้คู่ควรกับสวรรค์
    อีมานมิใช่เรื่องของการเพ้อฝัน หรือหวังเพียงอย่างเดียว  โดยปราศจากอามัล เพราะอีมานที่แท้จริง คือ การที่หัวใจน้อมยอมรับ และแสดงออกด้วยการกระทำที่สัตย์จริง

  • img
   ผมกลัวตาย ก่อนที่จะรับอิสลาม
   เราไม่มีแบบอย่างที่ถูกต้องซักคนเลยเหรอ ที่จะบอกให้เรารู้ว่า อะไรคือการทำความดีที่แท้จริง

  • img
   หน้าที่ของมนุษย์
   "และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้า"

  • img
   ใครคือ มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ?
   ชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่มุสลิมจำนวนกว่าพันล้านคนได้ยอมปฏิบัติตามเขา  

  • img
   หลักปฏิบัติที่สำคัญทั้งห้าประการในอิสลาม
   การที่บุคคลหนึ่งกล่าวประโยคที่เป็นกุญแจเพื่อเข้าสู่อิสลาม มันคือสัญญาระหว่างมนุษย์กับพระผู้อภิบาลของเขา เพื่อยืนยันว่าเขาได้ยืนหยัดอยู่บนศาสนานี้

  • img
   มาเข้าใจหลักศรัทธาอิสลามให้ชัดเจน
   อิสลามเป็นศาสนาที่ชัดเจน และง่ายต่อการทำความเข้าใจสำหรับทุกคน ซึ่งเป็นศาสนาที่เปิดประตูกว้างเสมอสำหรับทุกคนที่จะเข้ารับนับถือ

  • img
   ทำไมอิสลาม คือ ศาสนาที่แท้จริง?
   เป็นคำถามที่ผู้อ่านอาจตั้งคำถามขึ้นมา ซึ่งเป็นคำถามที่ดีเลยทีเดียว บ่งบอกว่าผู้ตั้งคำถามนั้นเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอย่างเฉลียวฉลาดและปราดเปรื่องอย่างเด่นชัด

  • img
   คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม ?
   ซึ่งแน่นอนมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือคนเขลาก็ตาม ต่างเสาะแสวงหาสาเหตุแห่งความสุข

  • img
   ความประทับใจ ในศาสนาอิสลาม
   เมื่ออิสลามปรากฏแก่ชาวโลกก็ได้ลบล้างความอธรรม การใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง พร้อมกับดำรงความเป็นธรรม 

  • img
   ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา
   คุณค่าที่แท้จริงของการนับถือศาสนาในมุมมองอิสลาม คือ ต้องมาจากความเข้าใจ ความปรารถนา และความพอใจของผู้นับถือ ไม่ใช่ด้วยการบังคับข่มขู่

  • img
   อิสลามคือระบอบแห่งการดำเนินชีวิต
   ถ้าหากศาสนาหมายถึงความเชื่อ พิธีกรรมหรือวิธีปฏิบัติจำเพาะบางประการแล้ว อิสลามย่อมเป็นมากกว่าศาสนา

  • img
   ทัศนะของอิสลามต่อธรรมชาติ
   “ความบังเอิญ” ดังกล่าวนี้ไม่มี เพราะ อิสลามถือว่าทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนั้นมีขึ้นและเป็นไปโดยเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺ ทั้งสิ้น

  • img
   พระเจ้ามีจริงหรือไม่ ?
    ทุกๆ คนจะไม่ยอมเชื่ออย่างเด็ดขาดว่าสิ่งของต่างๆ เหล่านั้นเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้ทำหรือผู้ประดิษฐ์

  • img
   เขาว่า ..อิสลามเผยแพร่ด้วยคมดาบและสงคราม
   หากอิสลามเริ่มต้นการเผยแผ่ด้วยคมหอกคมดาบจริงอย่างเขาว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่นครมักกะฮฺ ทำไมมุสลิมไม่จับดาบและอาวุธขึ้นสู้กับพลเมืองมักกะฮฺที่ปฏิเสธศรัทธาเล่า ?'

  • img
   อิสลามส่งเสริมความรุนแรงหรือไม่?

   อิสลามอนุญาตให้มนุษย์สามารถที่จะเลือกความเชื่อได้ รวมทั้งเรื่องของความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า หรือปฏิเสธความเชื่อก็ตาม


  • img
   อิสลาม คือ ทางออก
   เรื่องผิดๆที่เกิดขึ้นมานั้น สืบเนื่องจากฝีมือของคนที่อ้างตนว่าเป็นมุสลิม ไม่ได้หมายความว่า :อิสลามสั่งให้ทำหรือยอมรับการกระทำดังกล่าว 

  • img
   ทำไมฉันจึงรักและชอบคลุมฮิญาบ
    นับตั้งแต่ถูกจับกุม เป็นเวลา 2 ปีครึ่ง เมื่อได้ศึกษาอัลกุรอาน ฉันตัดสินใจเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์ 

  • img
   มุฮัมมัด ในไบเบิ้ลพันธสัญญาเก่า
    นะบีอิบรอฮีมมีบุตร 2 คน คือ นะบีอิสมาอีล และนะบีอิสหาก ชาวอาหรับสืบเชื้อสายมาจากนะบีอิสมาอีล ชาวยิวสืบเชื้อสายมาจากนะบีอิสหาก ดังนั้น ทั้งชาวอาหรับและชาวยิวต่างเป็นพี่น้องกัน

  • img
   ดร.แกรี่ มิลเลอร์...อ่านอัลกุรอานเพื่อจับผิดอัลกุรอาน
   ดร.มิลเลอร์ เป็นชาวแคนาดา จบปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์ เขาเกิดในครอบครัวชาวคริสต์ เคยทำงานกับคณะมิชชันนารีเผยแพร่ศาสนา จึงแตกฉานในคัมภีร์ไบเบิ้ล

  • img
   อัลลอฮ์ อยู่ไหน ?
   ในเมื่อพระองค์อัลลอฮ์ ผู้เป็นพระเจ้า มีอยู่จริง แล้วพระองค์อยู่ที่ไหน ? เหตุใดจึงมองไม่เห็นพระองค์ คำถามนี้จำเป็นจะต้องได้รับคำตอบที่มีเหตุผลกระจ่างชัด

  • img
   การแต่งงานของผู้ไม่ใช่มุสลิม
   ถ้าหากนางจะไม่แต่งงานก่อนเพื่อรอดูเขาว่าจะรับอิสลามหรือไม่ก็ทำได้ เพราะเมื่อสามีเข้ารับอิสลามนางก็จะเป็นภรรยาเขาโดยที่ไม่ต้องจัดการแต่งงานใหม่

  • img
   ท่านถาม อัลกุรอานตอบ2
   แท้จริงอุปมาของอีซานั้น ดั่งอุปมัยของอาดัม พระองค์ทรงบังเกิดเขาจากดิน และได้ทรงประกาศิตแก่เขาว่าจงเป็นขึ้นเถิด แล้วเขาก็เป็นขึ้น

  • img
   ท่านถาม อัลกุรอานตอบ1
   อัลลอฮฺ คือผู้ทรงทำให้แผ่นดินนี้เป็นที่พำนักแก่พวกเจ้า และชั้นฟ้าเป็นเพดานมั่นคง และทรงทำให้พวกเจ้าเป็นรูปร่าง

  • img
   กฏหมายอิสลามโหดร้าย จริงหรือ ?
   อิสลามมีกฏหมายลงโทษผู้กระทำความผิด โดยได้เรียกร้องให้มีการพิสูจน์ ก่อนที่จะมีการลงโทษ

  • img
   พรประเสริฐของอิสลาม
   ยังมีมนุษย์ซึ่งไม่เข้าใจสภาพธรรมชาติของตัวเอง ไม่สามารถที่จะเข้าใจจักรวาลได้  ไม่สามารถจะที่จะสังเกตเห็น“นาย”ที่แท้จริงและไม่รู้จักสัญญาลักษณ์ของพระองค์