• img
   ตามอัลกุรอานอย่างเดียวได้ใหม ?
   ซุนนะห์ของท่านร่อซูล ได้มาอธิบายอัลกุรอาน ดังเช่นซุนนะห์ได้อธิบายจำนวนของการละหมาดต่างๆ และจำนวนการอ่านในละหมาด

  • img
   อัลกุรอานไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง
   หลักความเชื่อของอะห์ลุซซุนนะห์ วัลญะมาอะห์ ก็คือ แท้จริงอัลลอฮ์ทรงพูด และเป็นการพูดจริงๆ พูดเมื่อไหร่ อย่างไร ตามที่พระองค์ทรงประสงค์

  • img
   การวางตัวเมื่อเจอบททดสอบ
   และแน่นอนเราจะต้องทำการทดสอบพวกเจ้าด้วยกับส่วนหนึ่งจากความหวาดกลัว ความหิวโหย และการพร่องลงของทรัพย์สิน ,ชีวิตและพืชผล

  • img
   มาตรฐานในการวัดความเป็นบ่าว
   บุคคลผู้ที่จะอยู่ในสถานะของบ่าวผู้ใกล้ชิดกับพระเจ้าก็คือ บุคคลที่ศรัทธาต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียว และรักษาสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีต่อพระองค์

  • img
   มารยาทการอ่านอัลกุรอาน
   ผู้อ่านอัลกุรอานควรนั่งหันหน้าไปยังทิศกิบลัต หากสามารถทำได้ แต่การอ่านอัลกุรอานย่อมอ่านได้ทุกอิริยาบท ไม่ว่าจะยืน จะนั่ง จะเดิน จะนอน หรือระหว่างเดินทางก็ตาม

  • img
   ใช้ชีวิตกับอัลกุรอาน
    การพูดถึงเรื่องราวของอัลกุรอานนั้น ถือเป็นการพูดในเรื่องที่ใหญ่ เพราะเป็นการกล่าวถึงคัมภีร์ที่มีความยิ่งใหญ่

  • img
   บท ทด สอบ
   โลกนี้คือบ้านหรือสนามแห่งการทดสอบ การใช้ชีวิตในโลกดุนยาไม่มีอันใดเลยเว้นแต่การทดสอบจากอัลลอฮฺ

  • img
   ซูเราะฮฺ อัลฟาติฮะฮ อธิบาย
   อัรเราะฮฺมาน หมายถึง อัลลอฮฺ  ผู้ทรงเมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ ทั้งผู้ศรัทธาและไม่ศรัทธา

  • img
   วิธีการเรียนรู้และพินิจใคร่ครวญอัลกุรอานของชาวสะลัฟ
   เราได้อยู่กับท่านนบี ในขณะที่เราเป็นเด็กหนุ่มที่แข็งแรง ซึ่งเรานั้นได้เรียนรู้อีมานก่อนเรียนรู้อัลกุรอาน แล้วหลังจากนั้นเราจึงเรียนรู้อัลกุรอาน ดังนั้นอีมานของเราจึงเพิ่มขึ้น

  • img
   หัวใจที่มีชีวิตชีวา
   พวกนะซอรอ เป็นผู้ที่หลงผิดเป็นประชาชาติที่โง่เขลา ส่วนพวกยะฮูดี เป็นกลุ่มชนที่ถูกกริ้วไม่ประพฤติตนตามบัญญัติของพระองค์

  • img
   เป้าหมายในสูเราะฮ์ ฮูด สำหรับ นะบีฮูด
   ท่านนบีฮูดได้กล่าวแก่พวกเขาด้วยคำพูดที่ครอบคลุมเพียงอายะฮฺเดียว ซึ่งไม่เคยมีนบีหรือเราะสูลท่านใดเคยกล่าวแก่ชนของพวกท่านมาก่อนเลย

  • img
   เป้าหมายในสูเราะฮ์ ฮูด สำหรับ นะบีนูห์
   แต่ด้วยหิกมะฮฺของพระองค์ พระองค์ต้องการที่จะเปิดเผยความตั้งใจและความอดทนของท่านนบีนูหฺตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ท่านต้องเผชิญกับภยันตรายต่าง ๆ

  • img
   เป้าหมายของสูเราะฮ์ฮูด
   จงทำหน้าที่ฟื้นฟูปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่บันดาลโทสะหรือสิ้นหวัง 

  • img
   ผู้ศรัทธาต้องน้อมรับคำสั่งอัลลอฮฺและเราะสูล
   เมื่ออัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ได้บัญญัติหรือ กำหนดสิ่งใดแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดสามารถขัดขืนหรือแสวงหาทางเลือกอื่นได้

  • img
   ความประเสริฐของผู้สอนอัลกุรอานและเรียนอัลกุรอาน
    ผู้ที่เรียนอัลกุรอาน หรืออ่านอัลกุรอาน หรือท่องจำอัลกุรอาน จะมีผลบุญทวีคูณยิ่งขึ้นเป็นลำดับ ตามส่วนที่เขาเรียน อ่าน หรือท่องจำ

  • img
   นบีอัยยูบ และภรรยาผู้มีความอดทน
   นบีอัยยูบ นั้น ถูกยกมาเป็นอุทาหรณ์ในความอดทนหนักแน่นที่ยอดเยี่ยม ดังคำพูดที่ว่า “อดทนอย่างอัยยูบ”

  • img
   คำชี้แนะของท่านนบีในการอบรมลูกหลาน
   พวกท่านทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ และพวกท่านทุกคนจะถูกสอบถามถึงหน้าที่รับผิดชอบนั้น

  • img
   ผู้ศรัทธา กับ ผู้รู้
   การศึกษาในทัศนะของอิสลามจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศรัทธา (อีมาน) ซึ่งหมายถึงการเป็นคนดีเป็นเบื้องต้น

  • img
   ฟากฟ้าและแผ่นดิน
   ทั้งหมดนี้เคยติดกันมาก่อนโดยที่บางส่วนของมันแนบกับอีกบางส่วนซ้อนๆกันในตอนเริ่มต้น

  • img
   ประชาชาติที่เป็นกึ่งกลาง
   การละหมาดที่เป็นกึ่งกลาง ซึ่งหมายถึง การละหมาดที่มีความประเสริฐที่สุด อันได้แก่การละหมาดอัสริ ดังที่ได้มีการยืนยันไว้ในตำราฮะดี้ษศ่อฮี้ฮฺต่างๆ 

  • img
   การงานที่หวังผลทางโลก
   เมื่อผู้ปฏิเสธศรัทธากระทำความดีใด ๆ เขาก็อาจจะได้รับผลตอบแทนนั้นในโลกดุนยา แต่จะไม่มีส่วนแบ่งผลตอบแทนใด ๆ จากอัลลอฮฺอีกในอาคิเราะฮฺ

  • img
   การตัดสินเป็นของอัลลอฮฺ
   พระองค์จะอนุญาตในสิ่งใดก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์ทรงห้ามในสิ่งใดก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์เช่นกัน

  • img
   อัลกุรอานคือ พระดำรัสของอัลลอฮฺ
    ถึงแม้ว่าผู้ที่นำอัลกุรอานมาเผยแผ่คือท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กระนั้นมันก็จะไม่ทำให้อัลกุรอานเปลี่ยนสถานะออกจากการเป็นคำพูดของอัลลอฮฺได้ 

  • img
   สิทธิของอัลลอฮฺ
   เพราะคำว่า “ปฏิเสธศรัทธา” นั้นหมายถึงการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ไม่ใช่ปฏิเสธต่อสรรพสิ่งตามธรรมชาติ(ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น)

  • img
   การอธิบายคำสอนศาสนา
    ไม่มีผู้ใดสามารถอธิบายความหมายของอิสลามและชี้แจงถึงจุดประสงค์ของอัลลอฮฺที่มีอยู่ในคำสอนของอิสลาม นอกจากอัลลอฮฺ