• img
   พึงรำลึกก่อนที่ท่านจะฝาฝืนอัลลอฮฺ
   แท้จริงอัลลอฮฺ ซุบหานะฮุวะตะอาลา ทรงมองเห็นท่าน และพระองค์ทรงรู้สิ่งที่ปกปิดและเปิดเผย 

  • img
   หากเรารักอัลลอฮ แล้วพระองค์จะรักเราหรือไม่ ?
   บางคนกล่าวว่ารักอัลลอฮ แต่กลับไปกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม หรือไปกระทำในสิ่งที่เป็นเหตุให้พระองค์ไม่ทรงรักเขา หรือคำกล่าวนั้นเป็นแค่ข้ออ้าง

  • img
   ความประเสริฐของการดะอฺวะฮฺ
   การเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺ เป็นภารกิจของบรรดาเราะสูล และมันก็เป็นวิถีทางของผู้ศรัทธา

  • img
   อย่าหลงกลความมั่งคั่งของกาฟิรฺ
   ถ้าหากว่าเขาได้ประสบกับความเดือดร้อนลำบากในโลกดุนยาบ้าง สิ่งนั้นก็ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความสุขอันสถาพรและชีวิตที่ยืนยงในสวนสวรรค์

  • img
   ใครทำใครได้
   ถ้าหากว่าเขาทำดีเขาจะต้องได้รับผลตอบแทนที่ดี และถ้าหากว่าเขาทำชั่วเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นด้วย 

  • img
   ความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดิน
   แท้จริงแล้วการเคารพ ภักดีต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ การวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์ ถือเป็นการกระทำที่ตั้งภาคีต่อพระองค์

  • img
   อย่าทุจริต ต่ออัลลอฮฺ และร่อซูล
   ดังนั้นใครที่นำเอาสิ่งที่ได้รับการฝากฝังไปปฎิบัติ เขาก็เป็นที่เหมาะสมที่สุดในการได้รับผลบุญอันมากมายจากอัลลอฮ์ 

  • img
   การเข้าหาอัลกุรอาน
   อัลกรุอาน ถือเป็นแนวทางท่ีสําคัญระดับต้นๆท่ีจะช่วย ในการยืนหยัดอย่างมั่นคง เปรียบเสมือนสายเชือกของอัลลอฮฺ ท่ีเกลียวแน่น เป็นรัศมีเจิดจรัส

  • img
   ความตายเป็นสัจธรรม
   และส่วนหนึ่งจากองค์ประกอบของการศรัทธา ก็คือการศรัทธาในสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากความตายตามที่มีปรากฏในวิวรณ์ (วะห์ยู)

  • img
   จงดำรงการละหมาดไว้เถิด
   เมื่อเป็นเช่นนี้การดำรงรักษาการละหมาดที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสภาพการณ์ที่ได้กล่าวมา ย่อมเป็นตัวระงับและยับยั้งเรื่องเสื่อมเสียและสิ่งชั่วช้าอย่างแน่นอนที่สุด

  • img
   ความช่วยเหลือของอัลกุรอานและการถือศีลอด
   การอ่านอัลกุรอานทำให้บ่าวของอัลลอฮฺมีความอดทนจากการหลับนอนในยามค่ำคืน เพื่อใช้เวลาในการอ่านอัลกุรอาน ทำความเข้าใจเนื้อหาและท่องจำด้วยความซาบซึ้ง

  • img
   บทเรียนจากสูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุรฺ
   พวกเจ้านั้นเพลิดเพลินกับความรักที่มีต่อโลก ความสุขสบายและความเพริศแพร้วของมัน โดยลืมการแสวงหาเสบียงสำหรับวันอาคิเราะฮฺ

  • img
   โลกนี้ในมุมมองของอิสลาม
   โลกที่เราอาศัยอยู่กว้างขวางไพศาล เต็มไปด้วยสรรพสิ่งคอยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความสุขให้แก่มนุษย์ มีกลางวันและกลางคืน

  • img
   ข้อชี้แนะแด่ครูสอนท่องจำอัลกุรอ่าน
    ไม่แนะนำให้ใช้การตีหรือใช้ท่าทีที่รุนแรงกับเด็กๆนักเรียน แต่สิ่งที่แนะนำคือให้พยามใช้วิธีที่นุ่มนวลใช้การพูดคุยสร้างความเข้าใจกับเด็กนักเรียนพยามใช้ประโยชน์จากอัลกุรอ่านก่อน

  • img
   จงอ่านอัลกุรอานให้มากๆ
   ตอนนี้ฉันจำ 2 ยุซญฺ จากอัลกุรอาน แต่เมื่อฉันพยายามท่องจำโองการอื่นๆ ฉันก็มักจะลืมโองการที่เคยจำแล้ว ฉันขอคำแนะนำจากท่าน เพื่อให้ฉันจะได้หายจากโรคแห่งการหลงลืม

  • img
   ท่าทีของผู้ปฏิเสธ
    พระองค์ก็จะทรงบอกถึงสถานภาพของบรรดาผู้ปฏิเสธว่า แม้ว่าพวกเขาจะตระหนักและยอมรับในการมีพระเจ้าอย่างแท้จริง แต่พวกเขาก็ยังคงปากแข็ง

  • img
   เดชานุภาพของอัลลอฮฺ
    น้ำเป็นของเหลวที่อัลลอฮฺ ประทานมาโดยให้มันยึดเหนี่ยวกัน ด้วยพลังเช่นนี้จึงหนุนเรือให้ลอยขึ้นโดยไม่จม ซึ่งเป็นไปตามกฎแรงดันลอยตัว

  • img
   ตะดับบุร อัลกุรอาน
   การตะดับบุรฺจะรวมถึงการเกิดผลที่ให้คุณประโยชน์ต่อหัวใจ กล่าวคือหัวใจมีสภาพสงบเสงี่ยมต่อคำตักเตือนของอัลกุรอาน ตอบรับอย่างนอบน้อมต่อคำสั่งต่างๆ ในอัลกุรอาน และนำบทเรียนจากอัลกุรอานมาใช้ในชีวิต

  • img
   หน้าที่มุสลิมต่ออัลกุรอาน
   ต้องมีความกลัวเมื่อได้อ่านหรือได้ฟังโองการที่เกี่ยวกับการลงโทษ และต้องมีความหวังในโองการที่มีความหมายถึงการตอบแทนในการทำดี

  • img
   ทางนำจากอัลกุรอาน
    ทั้งนี้เนื่องจากกรณีพิพาทขัดแย้งในหมู่สูเจ้าจักเป็นเหตุทำให้สูเจ้าทั้งหลายอ่อนแอ ขลาดเขลา และประสบความล้มเหลวในการกิจทั้งปวง

  • img
   ความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน
   ประชาชาติมุสลิมเป็นประชาชาติที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้นำทาง ในท่ามกลางศาสนา ลัทธิและอุดมการณ์ต่าง ๆในโลกนี้ 

  • img
   ปรับมาตรฐานเราให้เหมือนกับมาตรฐานอัลกุรอาน
    อัลกุรอานมาจากพระองค์อัลลอฮ์ ดังนั้นมาตรฐานที่ปรากฏในอัลกุรอานจึงถือว่าเป็นมาตรฐานที่เที่ยงตรง ปราศจากความผิดพลาดและลำเอียง

  • img
   ศึกษาอัลกุรอานนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง
   แท้จริงผมได้อ่านอัลกุรอาน อันประเสริฐ แต่ว่าผมอ่านไม่ค่อยดีนักในเรื่องของหลักการอ่านอัลกุรอาน (หุก่มตัจวีด) ทำให้ผมผิดหวังในการอ่านอัลกุรอาน ผมมีความผิดหรือไม่ในการกระทำดังกล่าว ?

  • img
   อ่านอัลกุรอานกันหรือไม่ ?
   อะไรคือคำตักเตือนของท่าน สำหรับบุคคลที่เสียเวลาเป็นเดือนๆ(เพื่อทำอะไรบางอย่าง) แต่กลับไม่เคย จับคัมภีร์ของอัลลอฮฺ เลย

  • img
   ศึกษาอัลกุรอานนั้นไม่ยาก
   “และโดยแน่นอน เราได้ทำให้อัลกุรอานนี้เป็นที่เข้าใจง่ายแก่การรำลึก แล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น”