• img
   มุฮัมมัดในสายตาของผู้ไม่ใช่มุสลิม
   มุสลิมชอบความรุนแรง  มุสลิมะฮฺถูกกดขี่ข่มเหง  ขาดอิสรภาพ  ถูกลิดรอนสิทธิแห่งมนุษยชน  หรือภาพความขัดแย้งของโลกมุสลิม  ในที่สุดอิสลามกลายเป็นศาสนาที่น่าหวาดกลัวและน่ารังเกียจมากที่สุด

  • img
   ทางสายใหม่ของ โรเย ดูบาเก
   หลังจากที่เดินทางกลับไปยังสวิตเซอร์แลนด์ ได้มีความรู้สึกว่าต้องประกาศการเข้ารับศาสนาอิสลาม เพราะว่าไม่เกิดผลดีอันใด ที่จะปิดบังการนับถือศาสนาอิสลามอีกต่อไป

  • img
   เกิดมาทำไม?
   มนุษย์ทุกคนต่างก็ต้องการคำตอบต่อข้อซักถามนี้   มนุษย์ทุกคนล้วนเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติ พวกเขาจึงมีสิ่งกราบไหว้ต่างๆ นานาแตกต่างกันไป

  • img
   หลักแห่งความเชื่อถือ
    ดังนั้น ผู้ที่ไม่สนใจนะบีมุฮัมมัด โดยอ้างว่าจะปฏิบัติตามพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงก็มิใช่ “มุสลิม”

  • img
   การสิ้นสุดของนะบี
   การดับสูญที่แท้จริงของศาสดาท่านหนึ่งๆ นั้นมิได้ขึ้นอยู่กับการเน่าเปื่อยผุพังของเรือนร่าง  แต่อยู่ที่การบิดเบือนคำสอนและการแต่งเติมสิ่งต่าง ๆ เข้าไปในคำแนะนำของศาสดาท่านก่อน ๆ 

  • img
   มุฮัมมัด ไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย !
   มนุษย์อาจจะมีเสรีภาพอยู่ได้โดยไร้ศาสนา แต่มนุษย์จะอยู่อย่างมีเสรีภาพได้อย่างไร ถ้าเกียรติแห่งตนถูกย่ำยีและถูกคุกคาม ??

  • img
   หลักฐานชิ้นสุดท้ายในการเป็นนะบีของมุฮัมมัด
   ผู้ซึ่งขาดสติสัมปชัญญะบูชาแม้กระทั่งอำนาจแห่งธรรมชาติ เช่น น้ำ ไฟ และอากาศ จะต้องยอมรับอย่างทันทีว่า บุรุษวิเศษผู้นี้คือพระผู้เป็นเจ้านั่นเอง

  • img
   ผู้สร้างประวัติศาสตร์
   ความชำนาญและความเชี่ยวชาญของท่านนบีมูฮัมมัด  เป็นตัวอย่างแห่งความดีเลิศทั้งมวลที่รวมกันอยู่ เป็นหนึ่งในนักปรัชญาและศาสดาพยากรณ์  และยังเป็นตัวอย่างแห่งคำสอนอีกด้วย 

  • img
   การเข้าไปมีส่วนร่วมในความคิดมนุษย์
    การที่จะมอบให้ผู้ไร้การศึกษาซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลทรายแห่งอาระเบีย  ผู้เกิดใน “ยุคมืด” (ญาฮิลียะฮ์)   1400 กว่าปีมาแล้ว  ได้กลายเป็นผู้บุกเบิกแห่งยุคใหม่และเป็นผู้นำที่แท้จริงของมวลมนุษย์

  • img
   ปีที่ 40 ปีแห่งการเริ่มต้นเป็นนะบี
   เมื่อท่านได้เริ่มเผยแผ่ความรู้  ชาวอาหรับทั้งชาติต่างตื่นกลัวประหลาดใจและเคลิบเคลิ้มไปด้วยสุนทรพจน์อันซาบซึ้ง ความรู้ที่กล่าวออกมานั้นเป็นข้อความซึ่งประทับใจ  จับใจเสียจนกระทั่งศัตรูของท่านขยาดกลัวที่รับฟัง 

  • img
   พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
   ความเป็นศัตรูเกิดจากการที่ท่านขอร้องให้พวกเขาบูชาพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียว  และให้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง  เคร่งครัดในหลักศาสนา บำเพ็ญแต่ความดี  ให้เลิกการบูชารูปเคารพและสิ่งอื่น ๆ นอกจากพระผู้เป็นเจ้า

  • img
   อาระเบีย ในห้วงแห่งความมืดมิด
   อาระเบียเป็นประเทศที่ไม่มีรัฐบาล  กลุ่มชนเผ่าต่างประกาศตนเป็นใหญ่ เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร  ไม่มีกฎหมายนอกจากกฎหมายป่า 

  • img
   ทำไมถึงต้องเป็นชนชาติอาหรับ ?
   ดังนั้นชาวอาหรับจึงเป็นพวกที่ใจเย็นและยึดมั่นอยู่กับประเพณีที่งมงาย จนกระทั่งการที่จะฝึกฝนอบรมให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมานั้น  เป็นงานชิ้นใหญ่สำหรับมนุษย์ธรรมดาๆเลยทีเดียว

  • img
   ท่าทีของมนุษย์ ต่อบรรดานะบี (ผู้นำสาสน์)

   เมื่อจิตใจมนุษย์  กำลังกระวนกระวายเพื่อที่จะเสาะแสวงหาศาสนาแห่งโลก จึงได้มีนะบีท่านหนึ่ง  กำเนิดขึ้นที่อาระเบีย   เพื่อเป็นผู้นำแห่งโลก  และแห่งประชาชาติทั้งปวง


  • img
   มนุษย์ และ นะบี เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
   นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากคาดการณ์ว่ามีมนุษย์คนหนึ่งเกิดขึ้นมาก่อน และเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหลายได้สืบเชื้อสายมาจากมนุษย์ผู้นั้น

  • img
   ความเชื่อมั่นและภักดี
   ขณะที่พระเจ้าได้กำหนดให้มนุษย์มีความแตกต่างในทางศิลป์และทางวิทยาศาสตร์  พระองค์ได้ให้กลุ่มหนึ่งมีสายตาอันลึกซึ้ง  มีความเข้าใจอันบริสุทธ์และสามารถที่จะรู้จักและเข้าใจพระองค์ 

  • img
   กุฟร์ คือ ทรราช ผู้อกตัญญู
   ทุกๆ ส่วนที่ประกอบเป็นชีวิตของเขาจะฟ้องร้องต่อพระผู้อภิบาล  ผู้ซึ่งเป็นหลักของความยุติธรรม พระองค์ก็จะลงโทษเขาอย่างรุนแรงที่สุด  สมกับความผิดที่เขาสมควรจะได้รับ 

  • img
   ลักษณะของ กุฟรฺ
    "กุฟรฺ"  เป็นแบบหนึ่งของความโง่เขล่าเบาปัญญา  ดูเหมือนจะเป็นความโง่เขลาเบาปัญญาอันแท้จริง  และเห็นได้ง่ายด้วยซ้ำ

  • img
   ความหมายของ อิสลาม
    ทุก ๆ ศาสนาในโลกย่อมได้รับการขนานนามจากนามของผู้ตั้งศาสนา  หรือไม่ก็จากถิ่นหรือประเทศซึ่งศาสนานั้น ๆ ได้อุบัติขึ้น

  • img
   การคลุมฮิญาบของสตรีมุสลิม
   ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อป้องกันพวกเธอไม่ให้ถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษ

  • img
   การแพร่สะพัดของศาสนาอิสลามในยุโรปและอเมริกา
   การศึกษาล่าสุดยังได้ยืนยันว่าจำนวนชาวมุสลิมในสหรัฐอเมริกามีมากกว่า  6  ล้านคนจนกระทั่งศาสนาอิสลามได้กลายเป็นหนึ่งในห้าศาสนาใหญ่ของสหรัฐอเมริกา

  • img
   เมื่อ ดารา เข้ารับอิสลาม !
   ฉันรู้สึกเสียใจในวันเวลามากมายที่ผ่านมา ในสิ่งที่ฉันได้กระทำไป จากการประพฤติตัวที่เลวร้ายต่างๆในขณะที่กระทำในฐานะนางแบบ ให้พวกนักวาดภาพ นางแบบ เพื่อแสดงเสื้อผ้า 

  • img
   ข้อเท็จจริงของชีวิต
     จุดจบของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตคือความตาย โลกนี้ก็เช่นเดียวกัน จะมีจุดจบและจุดสิ้นสุด

  • img
   โบสถ์เปลี่ยนเป็นมัสญิด
   วัยรุ่นมุสลิมในเบลเยียมหันมาสนใจศึกษาศาสนามากขึ้น จนถึง 75 เปอร์เซ็นต์ของมุสลิมทั้งหมดในประเทศ

  • img
   แผนการร้ายกับการขยายตัวของอิสลาม
   หนังสือเกี่ยวกับอิสลามและตะวันออกกลางในห้องสมุดต่างๆถูกยืมไปจนไม่เหลือ...คัมภีร์กุรอ่านฉบับแปลภาษาอังกฤษจัดอยู่ในรายการหนังสือขายดีที่สุดของอเมริกา