• img
   12 ประตูแห่งความดีในเดือนรอมฎอน
   การที่บรรดาอามั้ลที่ดีทั้งหลายจะถูกตอบแทนด้วยการเพิ่มผลบุญทวีคุณ และพระองค์ตอบแทนโดยไม่สามารถคำนวณนับได้

  • img
   การละหมาดตะรอวีหฺ ของมุสลิมะฮ์
   หลังเสร็จละหมาดแล้วอย่าไปยังที่ ที่เลวที่สุดและเป็นที่เกลียดชังที่สุดสำหรับอัลลอฮฺ นั่นก็คือตลาดร้านค้าทั้งหลาย โดยไม่มีความจำเป็นใดๆ

  • img
   ละหมาดตะรอวีหฺ
   พึงทราบเถิดว่าการอ่านกุนูต(ในละหมาดวิติร)สม่ำเสมอนั้นไม่ใช่แนวทางของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

  • img
   รอมาฎอน..กับภารกิจที่ต้องแสวงหา
   ส่วนหนึ่งจากภารกิจสำคัญในการเตรียมรับรองแขก  เพื่อหวังว่าการมาเยือนของเขาจะนำเราไปสู่การปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

  • img
   เดือนที่มุสลิมจะได้รับผลตอบแทนจากการถือศีลอด
   ขอพระองค์ทรงปรับปรุงสภาพของเรา และบรรดามุสลิม ขอพระองค์ทรงให้พวกเขามีเอกภาพ มีความสมานฉันท์ ในการปฏิบัติดี และมีความยำเกรง

  • img
   เดือนแห่งความเมตตา
   สำหรับผู้รักในอัลลอฮ์  เราจะสังเกตเห็นได้ว่าอัลลอฮ์ จะทรงสอนเขาให้รู้ถึงหลักฐานที่บ่งบอกถึงความถูกต้อง ด้วยการดำเนินตามเราะซูล ของพระองค์ 

  • img
   เดือนแห่งการขอดุอาอ์
   บาปความผิดต่างๆนั้น มีโทษเลื่อมล้ำกัน และการสอบสวนขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ ความสามารถในการให้อภัย ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ 

  • img
   เดือนอันประเสริฐ
   ผู้ที่มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมาฎอน แต่ไม่ได้ซักฟอกตัวของเขา ไม่ได้รับประโยชน์จากกลิ่นไอของเดือนที่มีเกียรติ บั้นปลายของนั้นช่างชั่วและเลวร้าย 

  • img
   เดือนแห่งการแบ่งปันมีน้ำใจแลกเปลี่ยนกัน
   จงกล่าวคำว่า "ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ" ให้มากๆ และอย่าได้ทำให้เกิดความบกพร่อง ในการขอการอภัยโทษ

  • img
   เดือนแห่งการทำอุมเราะฮ์และเพิ่มพูนปัจจัยยังชีพ
   ทุกครั้งที่เขาโน้มเอียงไปสู่การฝ่าฝืน หรือมีความหย่อนยานในการเชื่อฟังปฏิบัติ จะทำให้ปัจจัยยังชีพจะถูกบดบัง ความเจริญงอกงามจะถูกลบล้าง

  • img
   เดือนแห่งการเพิ่มพูนผลบุญ
   คราใดที่ท่านก้มกราบแด่อัลลอฮฺ  พระองค์จะทรงยกฐานะท่านให้สูงขึ้นหนึ่งขั้นทุกครั้ง และจะทรงลดความผิดหนึ่งด้วยการก้มกราบครั้งนั้น

  • img
   เดือนที่ประตูแห่งความดีจะถูกเปิด
   อัลลอฮฺ  ได้ทรงส่งเสริมเราะซูล  ของพระองค์ ให้ยึดมั่นอยู่กับความอดทน สอนประชาชาติให้ได้รู้ถึงความประเสริฐของความอดทน

  • img
   การรักษาไว้ซึ่งความยำเกรงที่ถูกต้อง
   มุสลิมต้องปรับปรุงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ ด้วยการตรวจสอบ การมีความบริสุทธิ์ใจ และการใช้ความอุตสาหะ

  • img
   3 เสบียง สู่รอมาฎอน
   รอมาฎอนถือเป็นเดือนที่ประเสริญอย่างยิ่งในอิสลาม เพราะเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมา

  • img
   เดือนของการเปิดประตูแห่งความเมตตา

   “ในสวรรค์นั้นมีประตูอยู่แปดบานด้วยกัน บานหนึ่งมีชื่อว่า "อัรรอยยาน"จะไม่มีใครเข้าไปทางประตูนี้ได้นอกจากบรรดาผู้ถือศีลออดเท่านั้น”


  • img
   การถือศีลอด
   อัลลอฮ์ ทรงกำหนดให้มีการถือศีลอดแก่ประชาติของท่านนะบี มุฮัมมัด เหมือนกับที่ได้ทรงกำหนดให้มี แก่ประชาชาติต่างๆ ที่มาก่อน

  • img
   ของขวัญอันล้ำค่าในเดือนรอมาฎอนอันประเสริฐ
   สำหรับผู้ถือศีลอดนั้น มีความปลื้มปิติยินดีสองครั้งด้วยกัน ความปลื้มแรกคือขณะที่เขาละศีลอด และความปลื้มปิติหนึ่งคือ ขณะที่เขาได้พบพระผู้เป็นเจ้าของเขา

  • img
   คุณจะต้อนรับรอมาฏอนอย่างไร?
   ดังนั้นการเห็นคุณค่าอะไรสักอย่างก็คือการรู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้น คนที่ดีใจกับการมาของรอมาฏอนเนื่องจากเขารู้คุณค่าของมัน 

  • img
   มาต้อนรับรอมาฎอนกันเถิด
   ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ พวกเขาจะดีใจและยินดีเป็นล้นพ้นกับการมาถึงของเดือนเราะมะฎอน

  • img
   ผลกำไรของรอมาฎอน
    รอมาฎอนได้มอบสิ่งดีๆ หลายประการให้แก่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกที่มีหัวใจศรัทธาและเชื่อมั่น

  • img
   การถือศีลอดเป็นของข้า และข้าจะตอบแทนมันเอง
   ในวันกิยามะห์ผู้ถูกอธรรมจะมาเอาความดีจากการงานของผู้ที่อธรรมต่อเขา  แต่การงานที่ไม่ถูกแบ่งคือการถือศีลอด

  • img
   ชะอ์บาน ประตู สู่รอมาฏอน
   ชะอฺบานคือประตูสู่เดือนเราะมะฎอนเป็นเดือนที่ใกล้เคียงกับเราะมะฎอนมากที่สุด จึงเป็นโอกาสเดียวจะเตรียมตัวเข้าสู่เดือนเราะมะฎอนในทุกๆ ด้าน

  • img
   การถือศีลอด
   การถือศีลอดทำให้มุสลิมรู้จักกับความยากลำบากของพี่น้องมุสลิมด้วยกัน ซึ่งมันจะเป็นแรงผลักดันให้เขารู้จักกับการเสียสละและทำกุศลกรรมกับคนยากจนอนาถา

  • img
   การดูเดือน(ในเดือนรอมาฎอน)
   เราควรถือศีลอด(ในเดือนรอมาฎอน)และเลิกถือศีลอดของเราตามการเห็นฮิลาลที่ไหน ?

  • img
   การละหมาดอีดทั้งสอง
   และในวันอีดิลอัฏฮาท่านจะไม่รับประทานก่อนทำการละหมาดอีด เพื่อที่ท่านจะได้รับประทานเนื้ออุฏฮียะฮ์ของท่าน หากท่านมีอุฏฮียะฮ์