www.islammore.com หน้าแรก | ติดต่อเรา    
ประเด็นร้อน
อัลกุรอาน
อัลฮะดิษ
ฟัตวาปัญหาศาสนา
มุสลิมะฮ์
บทสัมภาษณ์
ประวัติศาสตร์อิสลาม
บทความศาสนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
มุมผู้ที่สนใจอิสลาม
ดาวน์โหลด
บทความวิชาการ
จดหมายจากต่างแดน
ซะกาตวาญิบ
หนังสือที่ต้องอ่าน
โลกมุสลิม
คุตบะฮ์
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 Quran Center เรียนอัลกุรอานออนไลน์ ฟรี ! ! !
 สำหรับผู้ที่อยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดต่อขอรับคัมภีร์อัลกุรอานได้ที่นี่
 สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือแล้ว ขอให้ท่านส่งไปรษณีย์บัตรตอบกลับตามที่อยู่นี้
 ร่วมเขียนบทความเพื่อลงในเว็บไซต์อิสลามมอร์
 โครงการอ่านอัลกุรอานให้จบ หนึ่งเดือนหนึ่งรอบ
อ่านต่อ>>

         อาจจะมีบางคนที่หันเหตัวเองออกจาก แนวทางของอะฮฺลุส สุนนะฮฺวัล ญะมาอะฮฺ ด้วยสาเหตุเพียงเพื่อตอบสนองอารมณ์ใคร่ของตน หรือไม่ก็เพราะความคลุมเครือที่เข้ามาครอบงําความคิดที่อ่อนแอของตัวเขาเอง แต่ไม่มีใครที่หันเหออกจากแนวทางนี้เนื่องจากเขาได้พบเจอกับแนวทางที่ถูกต้องชัดเจนกว่าหรือเพราะเขาได้พบว่าแนวทางนี้มีความหลงผิดอยู่  ในเรื่องนี้เราสามารถจะยืนยันได้ด้วยการพิจารณาในเหตุการณ์ที่ ฮิร็อกลฺ 

เฮราคลิอุส ได้ถามท่านอบู สุฟยาน เกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ยอมรับตามแนวทางท่านนบีมุหัมมัด ซึ่งเฮราคลิอุสได้ถามท่านอบูสุฟยานว่า 

       “เคยมีบ้างไหม? ที่บางคนในหมู่ผู้ศรัทธาได้หัน เหอออกจากศาสนาของเขา เนื่องจากเขาไม่มีความพอใจ หรือรังเกียจในศาสนาทั้งๆ ที่เขาได้เข้าสู่ศาสนาอิสลาม นั้นแล้ว ? ” 


ท่านอบู สุฟยาน จึงตอบว่า “ไม่เคยมีให้เห็น” 

หลังจากนั้น เฮราคิลอุสจึงกล่าวว่า 

“เช่นนั้น แหละ คือ สภาพที่แท้จริงเมื่อความศรัทธาได้เข้าไปฝังอยู่ในหัวใจ ของคนคนหนึ่งแล้ว”

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ ดู ฟัตหุลบารี 1/32)

 ประกาศจาก Admin Islammore
 สอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อศึกษาต่อที่ ม.มะดีนะฮ์
 แจกจ่ายหนังสือเพื่อการเผยแผ่ศาสนา
อ่านต่อ>>
 ประเด็นร้อน  
อ่านต่อ>>
 มุสลิมใหม่และผู้สนใจอิสลาม
 ผมกลัวตาย ก่อนที่จะรับอิสลาม
 หน้าที่ของมนุษย์
 ใครคือ มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ?
 หลักปฏิบัติที่สำคัญทั้งห้าประการในอิสลาม
 มาเข้าใจหลักศรัทธาอิสลามให้ชัดเจน
 ทำไมอิสลาม คือ ศาสนาที่แท้จริง?
 คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม ?
 ความประทับใจ ในศาสนาอิสลาม
 ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา
 อิสลามคือระบอบแห่งการดำเนินชีวิต
 ทัศนะของอิสลามต่อธรรมชาติ
 พระเจ้ามีจริงหรือไม่ ?
 เขาว่า ..อิสลามเผยแพร่ด้วยคมดาบและสงคราม
 อิสลามส่งเสริมความรุนแรงหรือไม่?
 อิสลาม คือ ทางออก
อ่านต่อ>>
 
 บทความศาสนา   วิทยาศาสตร์   นิติศาสตร์   เศรษฐศาสตร์   จริยธรรม 
การบิดเบือนคำพูด
วิธีการทั้งสองวิธีที่กล่าวไว้จึงปรากฏอยู่พร้อมๆกันในบุคคลที่ กระทำการยืนยันในความหมายที่เป็นเท็จและกระทำการปฏิเสธความหมายที่แท้จริง
ละกุมดีนุกุมวะลิยะดีน
สำหรับพวกเจ้าคือศาสนาของพวกเจ้า (การปฏิเสธ) และสำหรับข้าก็คือ ศาสนาของข้า(อัลอิสลาม)
อัลลอฮฺทรงเลือกแต่สิ่งที่ดี
อัลลอฮฺ ตะอาลา จะทรงเลือกรับแต่สิ่งที่ดีที่สุดจากทุกๆสิ่ง เพราะพระองค์ทรงเพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะที่ดี ไม่ทรงโปรดนอกจากสิ่งที่ดี
อัลลอฮ์ เป็นผู้ทรงสิทธิ์ในการเลือกแต่เพียงพระองค์เดียว
เมื่อพระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งแต่เพียงพระองค์เดียว พระองค์ก็ย่อมเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกแต่เพียงพระองค์เดียวเช่นกัน
อ่านต่อ>>
น้ําคือชีวิต
น้ํา (Water) เป็นสิ่งสําคัญสําหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช และสัตว์ นอกจากนั้นน้ํายัง มีคุณสมบัติที่จําเป็นต่อชีวิตอีกมากจนนับไม่ถ้วน
หัวใจ...เครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพ
ทุกรายละเอียดในเรื่องของความมหัศจรรย์ อันยิ่งใหญ่มีเพียงพอแล้ว สำหรับการที่คนคนหนึ่งจะมีความเชื่อและเข้าใจในข้อพิสูจน์
แหล่งลิ้มรสความเจ็บปวด
ความรู้สึกเจ็บเป็นความรู้สึกสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หมดไปภายในระยะเวลาอันสั้น สามารถบอกตำแหน่งได้ชัดเจนและไม่มีการทำลายของเนื้อเยื่อแต่อย่างใด
เส้นทางนักเรียนมุสลิม...สู่นักแบ่งแยกดินแดนจริงหรือ?
รัฐบาลได้ประกาศห้ามจัดตั้งปอเนาะขึ้นมาใหม่ตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทั้งๆ ที่สำนักปอเนาะเป็นรูปการศึกษาเฉพาะกิจ
อ่านต่อ>>
กฎหมายอิสลาม (น่ารู้)
กฎหมายเป็นตัวกำหนด สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในเรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม
บทลงโทษผู้ที่ผิดประเวณี
การผิดประเวณีหรือการร่วมหลับนอนระหว่างหนุ่มสาวที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันกลายเป็นเรื่องปกติ ในสังคมมนุษย์ เป็นค่านิยมที่ปลูกฝังให้เด็กยุคใหม่มองเป็นเรื่องธรรมดา
การลงโทษเชิงตักเตือนและสั่งสอน
การลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนโดยไม่มีบทกำหนดอย่างแน่นอน ไม่มีการกำหนดโทษ ไม่ใช่การชดใช้ชีวิต (กิศอศ) และไม่ใช่การชดเชย (กัฟฟาเราะฮฺ)
การด่าทอสาปแช่งอัลลอฮฺตะอาลา
มุสลิมต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการด่าทอสาปแช่งอัลลอฮฺนั้นถือเป็นการปฏิเสธศรัทธา โดยโทษของผู้ที่ด่าทออัลลอฮฺนั้นถึงขั้นประหารชีวิต
อ่านต่อ>>
ตะกาฟุล ธุรกิจประกันภัยขนาดใหญ่ในโลกมุสลิม
ท่านทราบหรือไม่ว่า ตลาดประกันที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศมุสลิมได้แก่ มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรต
คอร์รัปชั่น (การทุจริตที่ต้องห้าม)
“คอร์รัปชั่น” (Corruption) ไว้หมายถึง การ ใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว หรือ การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ อำนาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่
The Halal Economy : เศรษฐกิจฮาลาลระดับโลก
จากข้อห้ามและข้อใช้ที่ปรากฏในพระคัมภีร์อัลกุรอานมา 1400 ปี ปัจจุบันกำลังกลายเป็นอุตสาหกรรมฮะลาลระดับโลกที่มีมูลค่าและเม็ดเงินมหาศาล
ฮาลาล-แบรนด์ใหญ่ที่ไม่อาจมองข้าม
ตลาดอาหารฮาลาลสามารถดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลมากขึ้นทุกปีแม้ไม่ใช่ประเทศมุสลิม 
อ่านต่อ>>
มารยาทในการขออนุญาต
 การขออนุญาตถูกกำหนดให้ทำสามครั้งโดยการเคาะที่ประตู หรือการขอเข้าไป หากได้รับอนุญาตก็ดี แต่หากไม่ก็จงกลับไป และไม่ให้ขอเกินสามครั้ง
จริยธรรมอันดีงามของมุสลิม 23-37
พวกเขาจะรักษาลิ้นจากการนินทาว่าร้ายต่อผู้อื่น ทั้งนี้ ก็เพื่อไม่ให้การพูดคุยของพวกเขานั้นเป็นการพูดคุยที่เป็นบาป 
จริยธรรมอันดีงามของมุสลิม 11-22
พวกเขาจะเผชิญหน้ากับบททดสอบด้วยความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าทางออกและการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺจะต้องมีมาในเร็ววันอย่างแน่นอน
จริยธรรมอันดีงามของมุสลิม 1-10
 ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะเรียกร้องเชิญชวนสู่สิ่งที่ดีงามและห้ามปรามกันจากสิ่งที่ชั่วร้าย
อ่านต่อ>>
ฟัตวาปัญหาศาสนา
ศาสนา สังคม
 การบริจาคในเดือนรอมาฎอน
 ครอบครัวมุสลิมกับเดือนเราะมะฎอน
 เชื่อโชคลางเป็นบาปใหญ่
 เงื่อนไขของการทำอิบาดะห์
 การละหมาด เตาบะห์
 การทำบาปอย่างเปิดเผย
 สาเหตุในการละทิ้งการฝ่าฝืน
 คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง
 การวางอัลกุรอานบนพื้น
 เมื่อมีมะมูมบางคนละหมาดนอกมัสยิดและไฟฟ้าดับ
อ่านต่อ>>
 อายะกุรอ่านกับการจัดฟัน
 การละเล่นตาราง(ลูกเต๋า)
 อะไรคือฮุก่มของรูปถ่าย ?
 การซื้อรถยนต์ผ่อน
 การตอบสลามให้แก่คนต่างศาสนิก
 เมื่อผู้หญิงต้องการเสนอตัวเพื่อนิกะฮ์
 กฎเกณฑ์ของคำพูดว่า รักชาติ
 อะไรคือเงื่อนไขของการมีภรรยาหลายคน?
 เข้ารับอิสลามแล้วแต่มีเพื่อนเป็นกาฟิร(ผู้ปฏิเสธ)
 ยาแก้อาการหลงลืม
อ่านต่อ>>
 หนังสือที่ต้องอ่าน
  ชัรฮุ อุซูลุลอีหม่าน
  วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี
  อิสลามศาสนาแห่งความสมบูรณ์
  สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องทราบ
อ่านต่อ>>
 
บทขอพร(ดุอาอ์)
 ดูอาอ์ที่ประเสริฐ
 การกูนูตในการละหมาด
 ดูอา ให้ลูก
 การขอดุอาต่ออัลลอฮ์
 ดุอาอ์ในการเดินทาง
 ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 5
 ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 4
 ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 3
 ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 2
 ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 1
อ่านต่อ>>
 ดนตรีเป็นที่ต้องห้าม
 เพิ่มพูนความรักต่อท่านนบี
 แบบฉบับของท่านเราะซูล ในวันศุกร์
 ความประเสริฐของการแสวงหาวิชาความรู้จากอัลกุรอานและซุนนะห์
 บทเรียนแห่งความตาย
 ญิฮาด (ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ)
 สาเหตุของการฆ่า
 การฆ่าคนเป็นบาปหนัก
 3 เงือนไขของการงานที่ดี
 ฟิตนะห์ของเงิน
อ่านต่อ>>
 บทความน่ารู้   บทสัมภาษณ์    โลกมุสลิม   ซะกาตวาญิบ   จดหมายจากต่างแดน 
อิสลามกับโลกในอนาคต
ในเมื่ออิสลามเป็นแนวทางหรือวิถีชิตที่สมบูรณ์เช่นนี้แล้ว ทำไมอิสลามถึงยังไม่สามารถเผชิญหน้ากับลัทธิหรือแนวคิดโลกาภิวัตน์ได้
วัฒนธรรมโต๊ะจีนกับความล้มเหลวของการสร้างระบบงานที่ดีในสังคมมุสลิม
ทำไมจึงยอมจ่ายค่าเล่าเรียนพิเศษหรือค่าเล่าเรียนวิชาสามัญในระบบโรงเรียนปกติโดยไม่บิดพลิ้ว เพื่อให้ลูกหลานของตนได้เล่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
อาวุธ ของ มุสลิม
ทุกประเทศหรือทุกคนในโลกนี้บอกว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ แต่ ในอัลกุรอาน บอกว่าพวกเขาจะต้องชนะ..
อัลลอฮ์ ทรงทดสอบบ่าว
อัลลอฮฺ  ทรงทดสอบมนุษย์ ด้วยการให้เกิดบางสิ่งบางอย่างประสบกับร่างกายของเขา ริสกีของเขา ความปลอดภัยของเขา หรือลูกหลานของเขา
อ่านต่อ>>
ความผิดเพี้ยนของกลุ่มซูฟี (2)
อัลกุรอานและอั้ซซุนนะฮฺ ได้บ่งชี้ว่า การศรัทธานั้นคือ คำพูด คือ การกระทำและคือ การเชื่อมั่น จะเพิ่มพูนด้วยการเชื่อฟัง และลดหลั่นลงด้วยการฝ่าฝืน
ความผิดเพี้ยนของกลุ่มซูฟี (1)
พวกซูฟี ยังได้มีความผิดเพี้ยนในเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺในแง่ของการสักการะและภักดี โดยที่พวกเขาได้พากันจัดตั้งให้มีผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมกับอัลลอฮฺ  ในการวอนขอ
ดาโต๊ะ โมกอล ต้นตระกูล สุลต่านสุลัยมาน
 เมืองสงขลาภายใต้การปกครองของท่านโมกอลเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการสร้างกำแพงเมือง ป้อมปราการ และคูเมืองโอบล้อมอย่างแข็งแรง
ประวัติ อิบนุ กอยยิม อัลเญาซียะฮ์
คำว่า “อัลเญาซียะฮฺ” เป็นชื่อของสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่กรุงดามัสกัส บิดาของท่าน คือ ผู้ก่อตั้งสถานศึกษาดังกล่าว
อ่านต่อ>>
ซะกาต ทำให้คนรวยมีโอกาสตกนรกมากกว่าคนจน
แต่สำหรับมุสลิม(ผู้กล่าวปฏิญาณตนแล้ว) รุก่นอิสลาม คือการได้รับโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่มุสลิมคนใดคนหนึ่งเลือกได้ว่า ต้องการสวรรค์หรือนรกเป็นการตอบแทน
กองทุนซะกาตช่วยแก้ไขปัญหาสังคมมุสลิม
พ่อแม่ที่ขอทานเป็นอาชีพอยู่แล้ว ก็มักจะฝึกฝนให้ลูกๆ หัดขอกันตั้งแต่เล็กๆ จนกลายเป็นประกอบอาชีพขอทานกันทั้งครอบครัว
ผลลัพท์จากการไม่จ่ายซะกาต
ช่างเป็นบทบัญญัติที่ยิ่งใหญ่!!...และช่างเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น !!...และจึงกลายเป็นผลลัพท์อันรุนแรงต่อผู้ปฏิเสธและละเลยต่อมัน
ซะกาต ความสำคัญอันดับที่สาม(วาญิบ)
จงจ่ายซะกาตจากทรัพย์สินที่ดีงามของท่าน และแข่งขันกันในการบริจาค แท้จริงแล้วการจ่ายซะกาตนั้นคือสิ่งยืนยันถึงการศรัทธา
อ่านต่อ>>
จดหมายจากอาบี
ถึง.....  บุคคลที่รักสุดหัวใจ
จดหมายจากแม่และพ่อ....
ขอโทษนะลูกรัก พ่อกับแม่แก่แล้ว เมื่อข้อเข่าเริ่มอ่อนแรงก็หวังว่าลูกจะเป็นผู้ช่วยประคับประคองให้ลุกขึ้นได้เหมือนกับตอนที่พ่อแม่เคยช่วยให้ลูกหัดเดินในตอนที่ลูกยังเล็กอยู่
ถึงเยาวชนที่รัก...และพี่น้องมุสลิมทุกท่าน
ความสงบสุข คือ อิสลาม ความสันติ คือ สิ่งที่มนุษย์ต้องการ พลังแห่งอัลอิสลามจะทำให้เกิดความสงบสุขและความสันติในสังคม
เรียนอย่างไรไม่สูญเปล่า
อย่างน้อยการเรียนของเราก็ต่างจากการเรียนของผู้ปฏิเสธ เราไม่ได้เรียนเพื่อหวังคะแนน แต่เราเรียนเพื่อหวังความเมตตาจากผู้ทรงสร้างต่างหาก
อ่านต่อ>>
 ระดับของผู้คนในการละหมาด
 แบบอย่างของท่านนะบีมุฮัมมัด ในการปฏิสัมพันธ์กับยิว
 นักดะอฺวะฮฺนั้นต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 27-30
 นักดะวะฮ์ต้องรู้จักการนำเสนอที่ดี 24-26
 นักดะวะฮ์ต้องเป็นแบบอย่างในสังคม 20-23
 ศิลปะในการพูดของนักดะวะฮ์ 16-19
 ศิลปะที่สำคัญของวิธีการดะอฺวะฮฺ ประการที่ 14-15
 ศิลปะที่สำคัญของวิธีการดะอฺวะฮฺ ประการที่ 10-13
 ศิลปะที่สำคัญของวิธีการดะอฺวะฮฺ ประการที่ 7-9
 6.นักเผยแพร่จะต้องไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์
อ่านต่อ>>
 วีรชนแห่งอิสลาม
 แบบอย่างการดำเนินชีวิตของบรรดาซอฮาบะฮ ผู้ที่ได้รับรองสวนสวรรค์
 ศอฮาบะฮฺ ต้นแบบแห่งความสำเร็จ
 ประวัติศาสตร์ของศอฮาบะฮฺสำคัญไฉน ?
 ความประเสริฐของศอฮาบะฮฺในฮะดีษศอเฮี๊ยะฮฺ
 ศอฮาบะฮ์ในอัลกุรอ่าน
 ความประเสริฐของบรรดาศอฮาบะฮฺ
 เราจะรู้จัก ศอฮาบะฮฺ ได้อย่างไร ?
 ความหมายของศอฮาบะฮฺ
 ความพยายามของศอฮาบะฮ์ในการรวบรวมอัลฮะดิษ
อ่านต่อ>>
การตั้งเจตนา(ในการแสวงหาความรู้)
คุฏบะฮฺอีดุลฟิตรี ฮฺศฺ 1435
ใคร คือ ผู้สร้าง ?
Who is the Happy One..... ?
อ่านต่อ>>
 
อบรมศูนย์เรียนรู้-แนะนำอิสลาม
Questions & Answers
National day of Saudi 2012
Ramadon Kareem 1433
จงกตัญญูต่อบิดา มารดา
Beautiful Makkah...
อ่านต่อ>>
 มุสลิมะห์   นิกะฮ์   เรื่องเล่าจากอุมมี   นานาสาระ   ถ้อยคำรำพัน 
ซินาหรือผิดประเวณีนั้นเป็นที่ต้องห้าม
การทำซินา (ผิดประเวณี) เป็นความผิดอันมหันต์ (บาปใหญ่) โดยที่อัลลอฮฺกล่าวพร้อมกับการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ และการฆ่าชีวิตผู้อื่น 
สื่อที่นำไปสู่การผิดประเวณี
เมื่ออัลลอฮฺได้ห้ามการผิดประเวณี พระองค์จึงห้ามการกระทำใดๆ ที่เป็นหนทางนำไปสู่การผิดประเวณีด้วย 
ถอดความละอายออกจากผู้หญิง
พวกมันต้องการที่จะนำอาภรณ์แห่งตะวันตกเข้ามาสวมให้กับนาง และยังต้องการที่จะถอดถอนเอาความละอาย และความสำรวมตนให้หลุดพ้นออกไปจากนางเสีย
คุณสมบัติของการเลือกสามีมุสลิม
อะไรคือสิ่งที่จำเป็นต่อฉันในการเสาะหาเพื่อที่จะได้เจอกับมุสลิมที่ดี? อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุด?
อ่านต่อ>>
สามีจะต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับภรรยา
จำเป็นสำหรับสามีที่จะต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับประเด็นต่อไปนี้ด้วยเช่นกันคือ
สิทธิและหน้าที่ผู้เป็นภรรยา
หากฉันสามารถสั่งให้คนหนึ่งสุญูดให้อีกคนหนึ่งได้ ฉันก็จะสั่งให้ภรรยาสุญูดให้สามีของนาง
การครองชีวิตคู่
ซึ่งศาสนาอิสลามได้กำหนดบทบัญญัติและขอบเขตต่าง ๆ ที่คู่สามีภรรยาจะต้องดำรงไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
นิกาฮ์..ประตูสู่สวรรค์
 “โลกในอุดมคติ – กับโลกแห่งความเป็นจริง” จะต่างกันอย่างสิ้นเชิง ชีวิตหลังจากนี้ไม่มี “การเสแสร้ง-แกล้งทำ” ไม่มี “ทดลองดูใจกันไปก่อน-ไม่พอใจแล้วค่อยเปลี่ยน”
อ่านต่อ>>
6 เทคนิคฝึกลูกรักการอ่าน
ผลวิจัยจากต่างประเทศก็ชี้ชัดอยู่ว่า การอ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน เพียง 5-15 นาที ทำให้สมองของเด็กวัย 3 ปีแรกพัฒนาถึง 70 %
มรดกทางจิตวิญญาณ จาก เฉิน กวงเปียว
แม้ครอบครัวจะยากจน พ่อแม่ไม่เคยสอนลูกให้เป็นคนเห็นแก่ตัว ตรงข้าม พ่อมักจะสอน เฉิน ว่า คนดี คือคนที่รู้จักอดทน และมีน้ำใจ
ความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้ง
ปัจจุบันการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งจึงนำไปสู่การศึกษาวิจัยแขนงใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลก
"สะอึก" แก้ได้ด้วยวิธีง่ายๆ
 หากพูดถึง การสะอึก (Hiccup) เป็นอาการที่เกิดจากการหดตัว ของกล้ามเนื้อกะบังลมที่อยู่ตรงรอยต่อระหว่างช่องปอด และช่องท้อง
อ่านต่อ>>
 มาทำกุรบานกันเถิด
 ฮัจญ์ และผลดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ศรัทธา
 ฮัจญ์กับเรื่องผลประโยชน์
 แบบฉบับของท่านเราะสูล ในวันอีด
 เดือนรอมาฎอน เดือนแห่งการขอบคุณ
 รอมาฎอน สอนให้อดทน
 รอมาฎอน คือ อะไร ?
 รอมฎอนกับการสร้างจิตสำนึกที่ดี
 การถือศีลอดในเดือนชะบาน
 ข้อชี้แนะสำหรับผู้ที่จะทำหัจญ์ หรืออุมเราะห์
อ่านต่อ>>
ผู้ศรัทธา กับ ผู้รู้
 ฟากฟ้าและแผ่นดิน
 ประชาชาติที่เป็นกึ่งกลาง
 การงานที่หวังผลทางโลก
 การตัดสินเป็นของอัลลอฮฺ
 อัลกุรอานคือ พระดำรัสของอัลลอฮฺ
อ่านต่อ>>
ประตู สู่สวรรค์
 ใช้ให้รักษาและทำตามอะมานะฮฺ
 คำสั่งปรับหลุมศพให้เท่ากัน
 การอาบน้ำ และใช้เครื่องหอมในวันศุกร์
 การนำสุนัขมาเลี้ยง
 งานของผู้ชายในบ้าน และกับครอบครัวของเขา
อ่านต่อ>>
อัลกุรอ่าน คือคำตอบสุดท้ายของประชาชาติ
 เทศกาลวาเลนไทน์ เทศกาลของคนโง่เขลา
 อย่าตั้งความหวังไว้สูงเกินไป
 รอบิอุ้ลเอาวัล
 วันกิยามะฮ์ จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ?
 สุรา ทำลายสมอง
อ่านต่อ>>
จุดยืนของมุสลิมกับข้อพิพาทระหว่างศอหาบะห์
 ฮิจเราะฮ์กับการเริ่มต้นของเอกลักษณ์มุสลิม
 แบบอย่างการดำเนินวิถีชีวิตของศอฮาบะฮฺผู้ที่ได้รับรองสรวงสวรรค์
 เรื่องราวของท่านนบียูนุส อะลัยฮิสสลาม
 ชีวประวัติของ ท่านฏ็อลหะฮฺ บิน อุบัยดิลลาฮฺ
 การเจรจาระหว่างอิบนุอับบาสกับพวกเคาะวาริจญ์
อ่านต่อ>>
[1] ดอกเบี้ย กับ อัตรากำไร ต่างกันยังไง โดย 9918 21 ตค. 57
[2] มุสลิมควรดูหนังฟังเพลงในรอมฎอนมั้ย โดย Guest 20 ตค. 57
[3] สับสนจะทำอย่างไรดี โดย Guest 15 ตค. 57
[4] ทำไมผู้คนถึงเชื่อ โดย Guest 23 กย. 57
[5] อยากทราบค่ะ ใครก็ได้ช่วยตอบที ด่วนค่ะ... โดย น้องสาว 30 สค. 57
[6] มีคนกล่าวในมัสยิดว่า อัลลอฮ์ น่ะ ไม่มีหรอก ท่านจะทำไง อ่านดู โดย Guest 16 สค. 57
[7] ปรัชญาอิสลาม ปลอดสภาพนักบวช โดย Guest 12 สค. 57
[8] การเปลี่ยนศาสนา โดย Guest 10 สค. 57
[9] การขอพร (ขอดุอาห์) ตรง ต่อเจ้าของพรทั้งมวล โดย Guest 7 สค. 57
[10] เรื่องของการถือศีลอดชดใช้ โดย Guest 31 กค. 57
[11] ทำไมห่าง ทางนำ โดย Guest 26 กค. 57
[12] ละหมาดที่บ้าน โดย Guest 13 กค. 57
[13] ภาพของนักบวช โดย Guest 12 กค. 57
[14] อยากทราบความหมายของชี่อ ฮานีฟะห์ ค่ะ โดย Guest 11 กค. 57
[15] ถึงว่าทำไมทหารอาหรับถึงแพ้ทหารอิสราเอล ? โดย Guest 11 กค. 57
อ่านต่อ> 
 
 Quranexplorer
ธนาคารอิสลามประเทศไทย
Yala Islamic University
Miftafbandon
Madinah Arabic
 อัล อิศลาห์ สมาคม บางกอกน้อย
 สำนักจุฬาราชมนตรี
คณะกรรมการกลางอิสลาม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข

 islam select

islamopas (Learn Arabic)
Islam guide
Islam Way
Islam.ws
Islam q & a 
 
 

 

หน้าแรก | ติดต่อเรา  | ประเด็นร้อน  | อัลกุรอาน  | อัลฮะดิษ  | ฟัตวาปัญหาศาสนา  | มุสลิมะฮ์  | บทสัมภาษณ์  | ประวัติศาสตร์อิสลาม  | บทความศาสนา  | ข่าวประชาสัมพันธ์  | มุมผู้ที่สนใจอิสลาม  | ดาวน์โหลด  | บทความวิชาการ  | จดหมายจากต่างแดน  | ซะกาตวาญิบ  | หนังสือที่ต้องอ่าน  | โลกมุสลิม  | คุตบะฮ์  | ร่วมแสดงความคิดเห็น
Copyrights 2011 www.islammore.com All Rights Reserved.
           
 STATS: counter