www.islammore.com หน้าแรก | ติดต่อเรา    
ประเด็นร้อน
อัลกุรอาน
อัลฮะดิษ
ฟัตวาปัญหาศาสนา
มุสลิมะฮ์
บทสัมภาษณ์
ประวัติศาสตร์อิสลาม
บทความศาสนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
มุมผู้ที่สนใจอิสลาม
ดาวน์โหลด
บทความวิชาการ
จดหมายจากต่างแดน
ซะกาตวาญิบ
หนังสือที่ต้องอ่าน
โลกมุสลิม
คุตบะฮ์
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 Quran Center เรียนอัลกุรอานออนไลน์ ฟรี ! ! !
 สำหรับผู้ที่อยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดต่อขอรับคัมภีร์อัลกุรอานได้ที่นี่
 สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือแล้ว ขอให้ท่านส่งไปรษณีย์บัตรตอบกลับตามที่อยู่นี้
 ร่วมเขียนบทความเพื่อลงในเว็บไซต์อิสลามมอร์
 โครงการอ่านอัลกุรอานให้จบ หนึ่งเดือนหนึ่งรอบ
อ่านต่อ>>

                  

                                ความเมตตา คือ อัลอิสลาม


 ประกาศจาก Admin Islammore
 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน 1435 ม.มะดีนะฮ์ ซาอุดิอาระเบีย
 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในการสัมนาระดับซานาวีย์
อ่านต่อ>>
 ประเด็นร้อน  
 • การเปิดร้านอินเตอร์เน็ต
  แท้ที่จริงแล้วผู้คน เมื่อพวกเขาเห็นความผิด แต่พวกเขาก็ไม่ห้ามปรามมัน การลงโทษของอัลลอฮ์ต่อพวกเขาทั้งหมด ก็ใกล้เข้ามาแล้ว !
 • การงานเพียงอย่างเดียวจะพอเพียงกับสวรรค์หรือไม่ ?
  คนจะไม่ได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากการประกอบอามัลเพียงอย่างเดียว แต่มุสลิม-มุอฺมิน จะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตา และความประเสริฐของอัลลอฮฺ ควบคู่กันไปด้วย
 • ใคร ? คือ ผู้คู่ควรกับสวรรค์
   อีมานมิใช่เรื่องของการเพ้อฝัน หรือหวังเพียงอย่างเดียว  โดยปราศจากอามัล เพราะอีมานที่แท้จริง คือ การที่หัวใจน้อมยอมรับ และแสดงออกด้วยการกระทำที่สัตย์จริง
 • การหันหลังให้ศาสนา
  “ความต้องการของมนุษย์ในการเรียนรู้ศาสนานั้น สำคัญกว่าความต้องการของพวกเขาในการกินและดื่มเสียอีก”
 • ห้ามชายเลียนแบบหญิง และหญิงเลียนแบบชาย
  “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม สาปแช่งชายท่ีเลียนแบบหญิง และหญิงท่ีเลียนแบบชาย” 
 • หัวใจที่มีชีวิตชีวา
  พวกนะซอรอ เป็นผู้ที่หลงผิดเป็นประชาชาติที่โง่เขลา ส่วนพวกยะฮูดี เป็นกลุ่มชนที่ถูกกริ้วไม่ประพฤติตนตามบัญญัติของพระองค์
 • ผู้หญิงห้ามออกนอกบ้านจริงหรือ !
  หญิงผู้ศรัทธาจะออกนอกบ้านได้ก็ต่อเมื่อเธอได้ขออนุญาตจากให้ผู้ปกครองหรือสามี ให้รับรู้ก่อนว่าจะไปที่ไหน ? กลับเมื่อไหร่ ? และไปกับใคร ?
อ่านต่อ>>
 มุสลิมใหม่และผู้สนใจอิสลาม
 ผมกลัวตาย ก่อนที่จะรับอิสลาม
 หน้าที่ของมนุษย์
 ใครคือ มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ?
 หลักปฏิบัติที่สำคัญทั้งห้าประการในอิสลาม
 มาเข้าใจหลักศรัทธาอิสลามให้ชัดเจน
 ทำไมอิสลาม คือ ศาสนาที่แท้จริง?
 คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม ?
 ความประทับใจ ในศาสนาอิสลาม
 ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา
 อิสลามคือระบอบแห่งการดำเนินชีวิต
 ทัศนะของอิสลามต่อธรรมชาติ
 พระเจ้ามีจริงหรือไม่ ?
 เขาว่า ..อิสลามเผยแพร่ด้วยคมดาบและสงคราม
 อิสลามส่งเสริมความรุนแรงหรือไม่?
 อิสลาม คือ ทางออก
อ่านต่อ>>
 
 บทความศาสนา   วิทยาศาสตร์   นิติศาสตร์   เศรษฐศาสตร์   จริยธรรม 
องค์ประกอบของการเผยแพร่อิสลามในสิ่งที่ถูกต้องสู่มนุษยชาติ
ความอดทนยังถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานดะอฺวะฮฺอิสลาม อัลลอฮฺทรงกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ มากกว่าร้อยครั้ง
สัญญาณเตือนผู้ศรัทธา
และหมายกำหนดการกำเนิดวันกิยามะฮฺนั้น ไม่มีผู้ใดสามารถรับรู้ได้ นอกจากอัลลอฮฺ  เพียงผู้เดียวเท่านั้น 
อุมมะตัน วะสะฏอ
ความพอดี อยู่ระหว่างที่สุดของสองขั้ว ไม่มากและไม่น้อยเกินไป ไม่สูงและไม่ต่ำเกินไป ไม่สุดโต่งจนเลยเถิดและไม่หย่อนยานจนละเลย
อันตรายของการทำชั่วอย่างเปิดเผย
โทษของการฝ่าฝืนและการทำช่ัวน้ันรุนแรงและน่ากลัวทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ
อ่านต่อ>>
น้ำตารักษาโรคและหัวใจ
ทุกๆคนต้องเคยร้องไห้กันมาบ้างแล้ว จะมากจะน้อยนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่อย่างน้อยก็ครั้งแรกที่เราเกิดจากแม่ของเรา
น้ําคือชีวิต
น้ํา (Water) เป็นสิ่งสําคัญสําหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช และสัตว์ นอกจากนั้นน้ํายัง มีคุณสมบัติที่จําเป็นต่อชีวิตอีกมากจนนับไม่ถ้วน
หัวใจ...เครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพ
ทุกรายละเอียดในเรื่องของความมหัศจรรย์ อันยิ่งใหญ่มีเพียงพอแล้ว สำหรับการที่คนคนหนึ่งจะมีความเชื่อและเข้าใจในข้อพิสูจน์
แหล่งลิ้มรสความเจ็บปวด
ความรู้สึกเจ็บเป็นความรู้สึกสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หมดไปภายในระยะเวลาอันสั้น สามารถบอกตำแหน่งได้ชัดเจนและไม่มีการทำลายของเนื้อเยื่อแต่อย่างใด
อ่านต่อ>>
ข้อห้ามและข้ออนุมัติในการสู้รบ 2
การกระทำของมุสลิมส่วนหนึ่งที่ไม่รู้จริงในแก่นแห่งศาสนา การแอบอ้างศาสนา การใช้อารมณ์ใฝ่ต่ำและโกรธแค้น เป็นสิ่งที่อิสลามประณามและปฏิเสธโดยสิ้นเชิง
ตาชั่ง เหตุการณ์ในวันกิยามะฮ์
คำว่าตาชั่งในที่นี้หมายถึง ตาชั่งที่จะใช้ชั่งน้ำหนักการงานที่ดีและชั่วของบ่าวในวันกิยามะฮฺ
กฎหมายอิสลาม (น่ารู้)
กฎหมายเป็นตัวกำหนด สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในเรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม
บทลงโทษผู้ที่ผิดประเวณี
การผิดประเวณีหรือการร่วมหลับนอนระหว่างหนุ่มสาวที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันกลายเป็นเรื่องปกติ ในสังคมมนุษย์ เป็นค่านิยมที่ปลูกฝังให้เด็กยุคใหม่มองเป็นเรื่องธรรมดา
อ่านต่อ>>
ตะกาฟุล ธุรกิจประกันภัยขนาดใหญ่ในโลกมุสลิม
ท่านทราบหรือไม่ว่า ตลาดประกันที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศมุสลิมได้แก่ มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรต
คอร์รัปชั่น (การทุจริตที่ต้องห้าม)
“คอร์รัปชั่น” (Corruption) ไว้หมายถึง การ ใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว หรือ การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ อำนาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่
The Halal Economy : เศรษฐกิจฮาลาลระดับโลก
จากข้อห้ามและข้อใช้ที่ปรากฏในพระคัมภีร์อัลกุรอานมา 1400 ปี ปัจจุบันกำลังกลายเป็นอุตสาหกรรมฮะลาลระดับโลกที่มีมูลค่าและเม็ดเงินมหาศาล
ฮาลาล-แบรนด์ใหญ่ที่ไม่อาจมองข้าม
ตลาดอาหารฮาลาลสามารถดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลมากขึ้นทุกปีแม้ไม่ใช่ประเทศมุสลิม 
อ่านต่อ>>
มารยาทในการละหมาด
การละหมาดเป็นวาญิบอย่างชัดเจน ระบุในอัลกุรอาน อัซซุนนะฮฺ และมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่รับรู้กันทั่วไป ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากมาย
อัลอัดล์ (ความยุติธรรม)
บ่าวของฉันเอ๋ย ฉันได้ห้ามการกดขี่ไว้สำหรับตัวฉันเอง และฉันได้ทำให้มันเป็นที่ต้องห้ามในหมู่พวกท่าน ดังนั้น จงอย่ากดขี่ข่มเหงต่อกัน
ความเมตตาของท่านเราะสูล ต่อผู้อ่อนแอ
“มุหัมมัด เป็นผู้ชายที่มีความพิเศษด้วยระดับที่สูงสุดของนิสัยแห่งความห่วงใยและความรู้สึกที่อ่อนโยน” 
การแสดงออกถึงความละอาย
เมื่อใครหมดความละอาย เขาก็สูญเสียความสำนึกในเรื่องเกียรติ ความศรัทธาของเขาจะอ่อนแอ เขาจะไม่รู้สึกละอายในการทำความชั่ว
อ่านต่อ>>
ฟัตวาปัญหาศาสนา
ศาสนา สังคม
 สุญูดติลาวะฮ์ ในเวลาใดได้บ้าง ?
 เชื่อฟังอุลามะอ์ซาอุดิอาระเบีย
 การเปลี่ยนตำแหน่งหรือย้ายที่ละหมาด
 ผู้รู้ จริง? หรือ ลวง ?
 ริยาอ์ (การโอ้อวด) ในการทำอิบาดะฮฺ
 ปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ทำอุติกรรม
 การขานนำหน้านามว่า ฮัจญี ฮัจญะฮฺ
 ฮุก่มการกล่าวคำอวยพรในวันอีด การจับมือและการสวมกอดหลังจากละหมาดอีด
 การบริจาคในเดือนรอมาฎอน
 ครอบครัวมุสลิมกับเดือนเราะมะฎอน
อ่านต่อ>>
 จุดยืนของมุสลิม กับการเผชิญความชั่วร้าย
 การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
 การผสมเทียม ​IVF
 เหตุการณ์ ณ กรุงปารีส
 กฎว่าด้วยเรื่องเมื่อเปื้อนน้ำลายสุนัข และซักเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำลายสุนัข?
 ฮุก่มการนั่งท้าวมือซ้ายไปด้านหลัง
 เสียงของผู้ชาย สร้างฟิตนะฮ์ หรือไม่ ?
 กฎของการปกปิดเท้าของผู้หญิงในการละหมาด
 ขายผม และใส่วิกผม
 การจำหน่ายเครื่องสำอางค์
อ่านต่อ>>
 หนังสือที่ต้องอ่าน
  ชัรฮุ อุซูลุลอีหม่าน
  วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี
  อิสลามศาสนาแห่งความสมบูรณ์
  สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องทราบ
อ่านต่อ>>
 
บทขอพร(ดุอาอ์)
 ก า ร ซิ ก รุ้ ล ล อ ฮ์
 ความหมายของคำว่าดุอาอ์
 มารยาทในการขอดุอาร์
 ดูอาอ์ที่ประเสริฐ
 การกูนูตในการละหมาด
 ดูอา ให้ลูก
 การขอดุอาต่ออัลลอฮ์
 ดุอาอ์ในการเดินทาง
 ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 5
 ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 4
อ่านต่อ>>
 อิสลามต้องแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ
 การยึดติดกับทรรศนะที่สอดคล้องตามอารมณ์
 จุดยืนการให้สลาม
 ความสำคัญของหลักฐาน
 คำสั่งเสียในเรื่องการละหมาด
 อีหม่านจะกลับไปสู่เมืองมะดีนะห์
 ได้โปรดถามหาฉันในสวรรค์ด้วย !
 บรรดาศาสนทูตเป็นผู้สัตย์จริงที่สุด
 หน้าที่ของผู้แสวงหาความรู้
 ข้อชี้แนะ สำหรับเยาวชน
อ่านต่อ>>
 บทความน่ารู้   บทสัมภาษณ์    โลกมุสลิม   ซะกาตวาญิบ   จดหมายจากต่างแดน 
อินเตอร์เน็ต (ดาบสองคม)
หนทางที่ศัตรูจะหลอกล่อหนุ่มสาวมุสลิมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญที่สุด ที่อันตรายที่สุด ที่เร็วที่สุด และที่ได้ผลมากที่สุด คงหนีไม่พ้นสื่อแมงมุมอิเล็กทรอนิก
ทบทวนตัวเอง !!
การเป็นบ่าวที่แท้จริงจึงหมายถึง การมีความรักอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับนอบน้อมยอมจำนนอย่างสมบูรณ์ 
เมื่อรอซูลลุลลอฮฺ ถูกดูถูกเหยียดหยาม
และพวกเขาก็ยังคงดูถูก และเหยียดหยามท่านรอซูลลุลลอฮฺเรื่อยมา แล้วอะไรคือผลของมัน ?
รูปแบบของความอดทน
ความอดทนในยามทุกข์ยากเดือดร้อน ช่วยให้เราปลอดภัยจากไฟนรก เพราะอัลลอฮฺได้ทรงทำให้คนเหล่านั้นเข้าสวรรค์ โดยไม่คิดคำนวณสำหรับการงานของเขา
อ่านต่อ>>
แนวคิดทางการเมืองของกลุ่มอิควาน
ท่านเชคอับดุลมาลิก ร่อมะฎอนี่ อัซ ซะละฟี กล่าววิจารณ์เชคอาเอด อัลกอรนี่ ไว้ว่า "นี่หรือคือผู้ยึดมั่นในซุนนะห์และเดินตามแบบอย่างของซะลัฟ เขาทำกันอย่างนี้หรือ"
กลุ่มอิควานุลมุสลิมีน
กลุ่มอิควานฯที่ผู้ก่อตั้งได้กล่าวไว้ เราพอเข้าใจได้ว่ามันเป็นการ ผสมผสานความแตกต่างหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน นั่นก็คือคำว่าซะลัฟและซูฟี
การแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
อัลลอฮฺจะไม่ทรงทดสอบหรือลงโทษผู้ใด นอกจากเขาผู้นั้นมีประพฤติผิดกับพระองค์ และพระองค์จะไม่ทรงปลดเปลื้องบททดสอบนั้น ยกเว้นด้วยการเตาบะฮฺของบ่าวผู้นั้น
สาเหตุของการเกิดการก่อการร้าย
 เรามีหน้าที่ต้องเชิญชวนและส่งเสริมมวลมนุษย์สู่ศาสนาอิสลาม แต่ทว่าเราไม่สามารถที่จะไปบีบบังคับผู้หนึ่งผู้ใดเข้ารับอิสลาม
อ่านต่อ>>
ซะกาต ทำให้คนรวยมีโอกาสตกนรกมากกว่าคนจน
แต่สำหรับมุสลิม(ผู้กล่าวปฏิญาณตนแล้ว) รุก่นอิสลาม คือการได้รับโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่มุสลิมคนใดคนหนึ่งเลือกได้ว่า ต้องการสวรรค์หรือนรกเป็นการตอบแทน
กองทุนซะกาตช่วยแก้ไขปัญหาสังคมมุสลิม
พ่อแม่ที่ขอทานเป็นอาชีพอยู่แล้ว ก็มักจะฝึกฝนให้ลูกๆ หัดขอกันตั้งแต่เล็กๆ จนกลายเป็นประกอบอาชีพขอทานกันทั้งครอบครัว
ผลลัพท์จากการไม่จ่ายซะกาต
ช่างเป็นบทบัญญัติที่ยิ่งใหญ่!!...และช่างเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น !!...และจึงกลายเป็นผลลัพท์อันรุนแรงต่อผู้ปฏิเสธและละเลยต่อมัน
ซะกาต ความสำคัญอันดับที่สาม(วาญิบ)
จงจ่ายซะกาตจากทรัพย์สินที่ดีงามของท่าน และแข่งขันกันในการบริจาค แท้จริงแล้วการจ่ายซะกาตนั้นคือสิ่งยืนยันถึงการศรัทธา
อ่านต่อ>>
จดหมายจากอาบี
ถึง.....  บุคคลที่รักสุดหัวใจ
จดหมายจากแม่และพ่อ....
ขอโทษนะลูกรัก พ่อกับแม่แก่แล้ว เมื่อข้อเข่าเริ่มอ่อนแรงก็หวังว่าลูกจะเป็นผู้ช่วยประคับประคองให้ลุกขึ้นได้เหมือนกับตอนที่พ่อแม่เคยช่วยให้ลูกหัดเดินในตอนที่ลูกยังเล็กอยู่
ถึงเยาวชนที่รัก...และพี่น้องมุสลิมทุกท่าน
ความสงบสุข คือ อิสลาม ความสันติ คือ สิ่งที่มนุษย์ต้องการ พลังแห่งอัลอิสลามจะทำให้เกิดความสงบสุขและความสันติในสังคม
เรียนอย่างไรไม่สูญเปล่า
อย่างน้อยการเรียนของเราก็ต่างจากการเรียนของผู้ปฏิเสธ เราไม่ได้เรียนเพื่อหวังคะแนน แต่เราเรียนเพื่อหวังความเมตตาจากผู้ทรงสร้างต่างหาก
อ่านต่อ>>
 สาเหตุของการสุญูดสะหวี่
 การสุญูดสะห์วี่
 ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซิกรุ้ลลอฮ์และการดุอาอ์หลังละหมาด
 วะสะฏียะฮฺ ด้านความปานลางและความสมดุล
 วะสะฏอ : ความเที่ยงธรรม
 สิ่งล้ำค่าอันใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรู้
 เชื่อตามการวินิจฉัยของนักวิชาการ ?
 การฝังศพ และ การเยี่ยมสุสาน
 การละหมาดญะนาซะฮฺ
 การจัดการศพ
อ่านต่อ>>
 วีรชนแห่งอิสลาม
 แบบอย่างการดำเนินชีวิตของบรรดาซอฮาบะฮ ผู้ที่ได้รับรองสวนสวรรค์
 ศอฮาบะฮฺ ต้นแบบแห่งความสำเร็จ
 ประวัติศาสตร์ของศอฮาบะฮฺสำคัญไฉน ?
 ความประเสริฐของศอฮาบะฮฺในฮะดีษศอเฮี๊ยะฮฺ
 ศอฮาบะฮ์ในอัลกุรอ่าน
 ความประเสริฐของบรรดาศอฮาบะฮฺ
 เราจะรู้จัก ศอฮาบะฮฺ ได้อย่างไร ?
 ความหมายของศอฮาบะฮฺ
 ความพยายามของศอฮาบะฮ์ในการรวบรวมอัลฮะดิษ
อ่านต่อ>>
ความเมตตา คือ อัลอิสลาม
อัลกุรอาน บทอัลมุอฺมินูน(ผู้ศรัทธา)
การตั้งเจตนา(ในการแสวงหาความรู้)
คุฏบะฮฺอีดุลฟิตรี ฮฺศฺ 1435
อ่านต่อ>>
 
พิธีฝังศพของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบีย
อบรมศูนย์เรียนรู้-แนะนำอิสลาม
Questions & Answers
National day of Saudi 2012
Ramadon Kareem 1433
จงกตัญญูต่อบิดา มารดา
อ่านต่อ>>
 มุสลิมะห์   นิกะฮ์   เรื่องเล่าจากอุมมี   นานาสาระ   ถ้อยคำรำพัน 
ลูกที่ศอและฮ์
ไม่มีความดีใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับลูกๆ ของเราเว้นเสียแต่ว่ามันจะมาจากอัลลอฮ์ และไม่มีผู้ใดที่จะให้ทางนำกับพวกเขาเว้นแต่พระองค์ 
ความสำคัญของการอบรมลูกๆในอิสลาม
เด็กน้อยคือหน้าที่ของผู้เป็นพ่อแม่ และหัวใจของเขานั้นบริสุทธิ์ดั่งอัญมณีที่เลอค่า ไร้เดียงสา ปราศจากรอยจารึกและรอยขีดเขียนใดๆ 
รางวัลตอบแทนของผู้หญิงในสวรรค์
 ผลตอบแทนหรือรางวัลของสตรีมุสลิมะฮฺในสรวงสวรรค์นั้นคืออะไร ? “แล้วผู้หญิงจะได้รับอะไร ? มีนายสวรรค์หรือไม่? แล้วสามีที่แต่งงานอยู่กินกันไปอยู่ที่ไหน? ฯลฯ”
สตรีมุสลิมในอุดมคติ
บทบาทของสตรีมุสลิมนั้นไม่ใช่เพียงแค่อยู่บ้านดูแลลูกๆ และเอาใจใส่งานบ้านเท่านั้น
อ่านต่อ>>
แต่งงาน วิถีที่ถูกเปลี่ยนแปลง
ความเรียบง่ายของการแต่งงานแบบมุสลิม มีเพียงวลี พยาน และ มะฮัร มีเพียงการเสนอของผู้เป็นวลี และการสนองของผู้เป็นเจ้าบ่าว
สามีจะต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับภรรยา
จำเป็นสำหรับสามีที่จะต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับประเด็นต่อไปนี้ด้วยเช่นกันคือ
สิทธิและหน้าที่ผู้เป็นภรรยา
หากฉันสามารถสั่งให้คนหนึ่งสุญูดให้อีกคนหนึ่งได้ ฉันก็จะสั่งให้ภรรยาสุญูดให้สามีของนาง
การครองชีวิตคู่
ซึ่งศาสนาอิสลามได้กำหนดบทบัญญัติและขอบเขตต่าง ๆ ที่คู่สามีภรรยาจะต้องดำรงไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
อ่านต่อ>>
6 เทคนิคฝึกลูกรักการอ่าน
ผลวิจัยจากต่างประเทศก็ชี้ชัดอยู่ว่า การอ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน เพียง 5-15 นาที ทำให้สมองของเด็กวัย 3 ปีแรกพัฒนาถึง 70 %
มรดกทางจิตวิญญาณ จาก เฉิน กวงเปียว
แม้ครอบครัวจะยากจน พ่อแม่ไม่เคยสอนลูกให้เป็นคนเห็นแก่ตัว ตรงข้าม พ่อมักจะสอน เฉิน ว่า คนดี คือคนที่รู้จักอดทน และมีน้ำใจ
ความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้ง
ปัจจุบันการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งจึงนำไปสู่การศึกษาวิจัยแขนงใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลก
"สะอึก" แก้ได้ด้วยวิธีง่ายๆ
 หากพูดถึง การสะอึก (Hiccup) เป็นอาการที่เกิดจากการหดตัว ของกล้ามเนื้อกะบังลมที่อยู่ตรงรอยต่อระหว่างช่องปอด และช่องท้อง
อ่านต่อ>>
 อะไรคือความประเสริฐของวันอารอฟะห์
 มาทำกุรบานกันเถิด
 ฮัจญ์ และผลดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ศรัทธา
 ฮัจญ์กับเรื่องผลประโยชน์
 แบบฉบับของท่านเราะสูล ในวันอีด
 เดือนรอมาฎอน เดือนแห่งการขอบคุณ
 รอมาฎอน สอนให้อดทน
 รอมาฎอน คือ อะไร ?
 รอมฎอนกับการสร้างจิตสำนึกที่ดี
 การถือศีลอดในเดือนชะบาน
อ่านต่อ>>
เป้าหมายในสูเราะฮ์ ฮูด สำหรับ นะบีนูห์
 เป้าหมายของสูเราะฮ์ฮูด
 ผู้ศรัทธาต้องน้อมรับคำสั่งอัลลอฮฺและเราะสูล
 ความประเสริฐของผู้สอนอัลกุรอานและเรียนอัลกุรอาน
 นบีอัยยูบ และภรรยาผู้มีความอดทน
 คำชี้แนะของท่านนบีในการอบรมลูกหลาน
อ่านต่อ>>
การรับประทานด้วยมือขวา
 มารยาทในการรับประทานอาหาร
 การชดใช้หนี้สิน
 ความหวานซึ้งของความรักที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺ
 รักเราะซูลุลลอฮ์ยิ่งกว่าผู้คนทั้งหลาย
 บทที่กล่าวถึงบทกลอนบทกวี
อ่านต่อ>>
โอกาสในการเปลี่ยนแปลงเยาวชน
 วิทยาศาสตร์ในอัลกุรอาน
 บุคคล 7 กลุ่มที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺ ในวันกิยามะฮฺ
 ความสามัคคีในเดือนรอบิอุ้ลเอาวัล
 วาญิบละหมาดญามะอะฮ์
 เริ่มต้นใหม่ด้วยการละหมาด
อ่านต่อ>>
จุดยืนของมุสลิมกับข้อพิพาทระหว่างศอหาบะห์
 ฮิจเราะฮ์กับการเริ่มต้นของเอกลักษณ์มุสลิม
 แบบอย่างการดำเนินวิถีชีวิตของศอฮาบะฮฺผู้ที่ได้รับรองสรวงสวรรค์
 เรื่องราวของท่านนบียูนุส อะลัยฮิสสลาม
 ชีวประวัติของ ท่านฏ็อลหะฮฺ บิน อุบัยดิลลาฮฺ
 การเจรจาระหว่างอิบนุอับบาสกับพวกเคาะวาริจญ์
อ่านต่อ>>
[1] ว่าด้วยเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา โดย Guest 30 มีค. 58
[2] ด่วน สำหรับพี่น้องที่กำลังหาที่ดินเพื่อปลูกบ้าน ราคาถูกมาก(วากัฟ) โดย Guest 30 มีค. 58
[3] อิสลามเล่นเกมได้หรือไม่ โดย ศรานนท์ 18 มีค. 58
[4] การเปลี่ยนศาสนา โดย Guest 9 มีค. 58
[5] ฮะดิษ ที่ควรรู้เพิ่มเติม โดย Hadeeh 2 มีค. 58
[6] การเเต่งงานเป็นภรรยาคนที่2 โดย มูอารัฟ 25 กพ. 58
[7] ขอผู้รู้จิงๆนะคับ ช่วยตอบหน่อย เรื่องสุหนัด โดย รักสาวมุสลิม 13 กพ. 58
[8] ท้องก่อนแต่งได้4เดือนและมาแต่งจะเอาลูกออกได้ไหม โดย Guest 3 มค. 58
[9] จะทำอย่างไรให้ถูกต้อง โดย Guest 21 ธค. 57
[10] ดอกเบี้ย กับ อัตรากำไร ต่างกันยังไง โดย 9918 16 ธค. 57
[11] ขอความรู้ จากท่านทั้งหลายนะครับ นะครับ โดย Guest 8 ธค. 57
[12] มุสลีมะห์สามารถยืดผมได้หรือไม่ โดย Guest 29 พย. 57
[13] สับสนจะทำอย่างไรดี โดย Guest 8 พย. 57
[14] ชื่ออัฟร่ามีความหมายมั้ยครับ โดย Guest 7 พย. 57
[15] สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายข้าวสารในกรณีถือศีลอดชดใช้ไม่หมดค่ะ โดย Guest 4 พย. 57
อ่านต่อ> 
 
 Quranexplorer
ธนาคารอิสลามประเทศไทย
Yala Islamic University
Miftafbandon
Madinah Arabic
 อัล อิศลาห์ สมาคม บางกอกน้อย
 สำนักจุฬาราชมนตรี
คณะกรรมการกลางอิสลาม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข

 islam select

islamopas (Learn Arabic)
Islam guide
Islam Way
Islam.ws
Islam q & a 
 
 

 

หน้าแรก | ติดต่อเรา  | ประเด็นร้อน  | อัลกุรอาน  | อัลฮะดิษ  | ฟัตวาปัญหาศาสนา  | มุสลิมะฮ์  | บทสัมภาษณ์  | ประวัติศาสตร์อิสลาม  | บทความศาสนา  | ข่าวประชาสัมพันธ์  | มุมผู้ที่สนใจอิสลาม  | ดาวน์โหลด  | บทความวิชาการ  | จดหมายจากต่างแดน  | ซะกาตวาญิบ  | หนังสือที่ต้องอ่าน  | โลกมุสลิม  | คุตบะฮ์  | ร่วมแสดงความคิดเห็น
Copyrights 2011 www.islammore.com All Rights Reserved.
           
 STATS: counter