• img
   ทาสในอิสลาม
    อิสลามได้เปิดช่องทางการเข้าร่วมปลดปล่อยทาสโดยการปฏิบัติการจ่ายซะกาตให้เป็นช่องทางที่ดีเลิศในการปลดปล่อยทาส

  • img
   การกระจายรายได้ในอิสลาม
    อิสลามได้เรียกร้องให้มีการยกเลิกระบบทาสแบบถอนรากถอนโคนจากมนุษยชาติ ซึ่งเป็นระบบที่บรรพบุรุษของมนุษย์ได้วางกฎเกณฑ์ไว้

  • img
   อิสลามกับการยกเลิกระบบดอกเบี้ยต่อเงินทุน
    ระบอบเศรษฐศาสตร์อิสลามได้พยายามสร้างชีวิตและวิญญาณของระบบเศรษฐกิจที่วางอยู่บนบรรทัดฐานของการเคารพในเกียรติยศของมนุษย์

  • img
   เงินตราในอิสลาม
   รัฐอิสลามมีความหวงแหนและให้ความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาเสถียรภาพและคุณภาพของเงินตรา

  • img
   วิสัยทัศน์ของอิสลามต่อการค้าและความเป็นธรรมของราคา
   การแสวงหารายได้ด้วยวิธีกักตุนสินค้า และการกักเก็บทุกประเภท ถือเป็นการกระทำที่ผิดบัญญัติอิสลามและเป็นการกระทำที่อิสลามไม่อนุมัติ

  • img
   กลไกการผลิตในอิสลาม
   จะเห็นได้ว่า อิสลามได้เรียกร้องมนุษย์ให้มีการทำงาน มีการพากเพียร ทำการผลิตและมีความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เป็นรูปธรรม

  • img
   ดอกเบี้ยกับซะกาต
   ใครมีเงินฝากในธนาคาร 10 ล้านบาท ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 8 % ภายในหนึ่งปีจะมีรายได้จากดอกเบี้ย 800,000 บาทโดยไม่ต้องทำงาน

  • img
   การค้าและการธนาคารในอิสลาม
   นักเศรษฐศาสตร์มุสลิมพยายามที่จะก่อตั้งสถาบันการเงินที่ปลอดจากระบบดอกเบี้ย ด้วยการระดมเอาแนวทางของอิสลามมาจัดให้เป็นระบบและสามารถดำเนินการได้จริง

  • img
   การบริโภคนิยม
   สังคมมุสลิมในหลาย ๆ แห่งยังคงขาดความมีสมดุลดังกล่าวคือ มีแต่คำสอนที่สมบูรณ์แต่อาจมีปัญหาที่จะผลักดันแนวความคิดไปสู่การปฏิบัติ

  • img
   การเงินอิสลามในตะวันออกกลาง
   สถาบันการเงินและธนาคารอิสลามอาศัยนโยบายกำกับบริหารดูแลอย่างรัดกุม และเข้าใจถึงกลไกเศรษฐกิจโลกภายใต้กฎหมายชะรีอะฮฺ 

  • img
   ตลาดหุ้นชะรีอะฮฺ
   บอร์ดชะรีอะฮฺจะทำหน้าที่กับกำการดำเนินงานของตลาดหุ้นให้สอดคล้องกับมติคำวินิจฉัยของสถาบันนิติศาสตร์อิสลาม

  • img
   ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยกับกลุ่มประเทศ GCC
   หลังจากมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการค้าน้ำมันและการลงทุนในสหรัฐและกลุ่มยุโรป ทุนอาหรับขยับขยายเป้าหมายการลงทุนมาทางเอเชีย

  • img
   ถึงเวลาที่โลกต้องจารึก
   พฤติกรรมนักธุรกิจและนักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล  แต่ตั้งอยู่บน “ความโลภและความกลัว”

  • img
   การบริหารจัดการงานของอุมมะฮ์(ประชาชาติ)
   หลังอพยพมาสู่นครมาดีนะฮ์ท่านได้นำกฎหมายอิสลามมาใช้จนถูกเรียกว่า กิยามอัดเดาละฮฺ  (การสถาปณารัฐอิสลาม)

  • img
   วิกฤติดูไบเวิล์ด
   ดูไบมีประชากรท้องถิ่นเพียง 200,000 คน ดูไบเป็นรัฐที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  • img
   ความเป็นมาของดอกเบี้ย
    แน่นอน"ชาวยิว"คือผู้อยู่เบื้องหลังการกระจายระบบดอกเบี้ยไปทั่วโลก และผู้ที่ทำธุรกิจโดยใช้ระบบดอกเบี้ยก็คือส่วนหนึ่งจากผู้ที่รับใช้ยิว

  • img
   ตลาดหลักทรัพย์ในทัศนะอิสลาม
    นักนิติศาสตร์อิสลามและนักกฎหมายอิสลาม ได้อธิบายหลักการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและการลงทุน

  • img
   การบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล
   การวะกัฟที่ประเสริฐที่สุดคือสิ่งผลประโยชน์ของมันครอบคลุมบรรดาคนมุสลิมในทุกยุคทุกสมัยและสถานที่ 

  • img
   ระบบเศรษฐกิจ กับ อิสลาม
   อิสลามไม่ยอมรับให้มีชนชั้นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินอย่างล้นฟ้า แต่ในขณะเดียวกันยังมียาจกที่ไม่มีที่ซุกหัวนอนในสังคมเดียวกัน

  • img
   ไม้นั่งร้าน
   ถ้าหากว่าผู้บริหารมีความสามารถจัดการ มีความรับผิดชอบจะทำให้องค์กรนี้มีความเจริญก้าวหน้า อย่างมีประสิทธิภาพ


  • img
   การซื้อขาย
   พึงสังวรเถิดว่า กษัตริย์ทุกคนจะมีเขตหวงห้ามของพระองค์ และเขตหวงห้ามของอัลลอฮฺก็คือสิ่งหะหอมต่างๆที่พระองค์ทรงห้าม

  • img
   ตลาดหลักทรัพย์ ตามทัศนะอิสลาม
   การทำสัญญาซื้อขายพันธบัตร คือ สิ่งที่ขัดกับหลักกฎหมายอิสลามเพราะเกี่ยวข้องกับระบบดอกเบี้ย

  • img
   การซื้อขายที่ต้องห้าม
   อิสลามได้ห้ามการซื้อขายบางประเภทที่ไม่โปร่งใส ไม่ชัดเจนและเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความอาฆาตแค้น หรือทุจริตและโกหก


  • img
   อัล-ก็อรฎ์ (การกู้ยืม)
   ผู้ใดที่ทำให้มุอ์มินท่านหนึ่งพ้นจากความยากลำบากหนึ่งในโลกนี้ อัลลอฮฺจะช่วยให้เขาพ้นความลำบากหนึ่งในวันกิยามะฮฺ

  • img
   อัช-ชะริกะฮฺ (การลงหุ้นส่วน)
   การหุ้นส่วนเป็นทำสัญญาข้อตกลงที่อนุญาตให้กระทำ ทั้งกับชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม อนุญาตให้มีหุ้นส่วนร่วมกับคนต่างศาสนิก